AV-Carmen Slovakia s.r.o.

Číslo OV: 159/2019 zo dňa 19.8.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K072471
Subjekt: AV-Carmen Slovakia s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2248099


Dátum 20. 8. 2019