Kotlár Pavol

Číslo OV: 157/2019 zo dňa 15.8.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K071147
Subjekt: Kotlár Pavol

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2244770


Dátum 22. 8. 2019