KA Invest, s.r.o.

Číslo OV: 173/2019 zo dňa 9.9.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K079220
Subjekt: KA Invest, s.r.o.


Dátum 10. 9. 2019