Žiga Jozef

Číslo OV: 173/2019 zo dňa 9.9.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K079459
Subjekt: Žiga Jozef


Dátum 10. 9. 2019