SATEC SK a.s.

Číslo OV: 173/2019 zo dňa 9.9.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K079330
Subjekt: SATEC SK a.s.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2267195


Dátum 10. 9. 2019