ALLFINE s. r. o.

Číslo OV: 168/2019 zo dňa 2.9.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K076686
Subjekt: ALLFINE s. r. o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2252231

 


Dátum 11. 9. 2019