SATEC SK a.s.

Číslo OV: 175/2019 zo dňa 11.9.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K080294
Subjekt: SATEC SK a.s.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2269614


Dátum 12. 9. 2019