Marbex, s.r.o.

Číslo OV: 207/2019 zo dňa 25.10.2019
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X034043
Subjekt: Marbex, s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2307376


Dátum 7. 11. 2019