ALGAT PLUS, s.r.o. "v konkurze"

Číslo OV: 215/2019 zo dňa 7.11.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K096760
Subjekt: ALGAT PLUS, s.r.o. "v konkurze"

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2328749

 


Dátum 8. 11. 2019