Meluš Pavol

Číslo OV: 7/2020 zo dňa 13.1.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K002944
Subjekt: Meluš Pavol

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2406247


Dátum 14. 1. 2020