KA Invest, s.r.o.

Číslo OV: 27/2020 zo dňa 10.2.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K011835
Subjekt: KA Invest, s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2441216


Dátum 11. 2. 2020