Šuran Štefan

Číslo OV: 52/2020 zo dňa 16.3.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K023960
Subjekt: Šuran Štefan

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2486441

 


Dátum 18. 3. 2020