AUTOMONT Žilina, spol. s r.o.

Číslo OV: 57/2020 zo dňa 11.3.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K025838
Subjekt: AUTOMONT Žilina, spol. s r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2495014


Dátum 24. 3. 2020