Poľnohospodárske družstvo Čierne

Číslo OV: 118/2020 zo dňa 22.6.2020
Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X023773
Subjekt: Poľnohospodárske družstvo Čierne

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2590308


Dátum 26. 6. 2020