Púchovský mäsový priemysel, a.s.

Číslo OV: 139/2020 zo dňa 21.7.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K056309
Subjekt: Púchovský mäsový priemysel, a.s.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2622701

 


Dátum 22. 7. 2020