Cibuľa Pavel

Číslo OV: 175/2020 zo dňa 10.9.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K068315
Subjekt: Cibuľa Pavel

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2676111

 


Dátum 14. 9. 2020