Kúpele Brusno a.s. v konkurze

Číslo OV: 175/2020 zo dňa 10.9.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K068317
Subjekt: Kúpele Brusno a.s. v konkurze

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2677370


Dátum 14. 9. 2020