Predaje majetku

20. 7. 2018

Martin Balara

Číslo OV: 138/2018 zo dňa 19.7.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K052288
Subjekt: Martin Balara

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1920978

 

20. 7. 2018

Ing. Peter Štefáni

Číslo OV: 138/2018 zo dňa 19.7.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K052408
Subjekt: Ing. Peter Štefáni

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1921984

19. 7. 2018

RESUSTIC - ZEMPLÍN S.R.O.

Číslo OV: 122/2018 zo dňa 26.6.2018
Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X008800
Subjekt: RESUSTIC - ZEMPLÍN S.R.O.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1903922

19. 7. 2018

Alexander Gálik

Číslo OV: 122/2018 zo dňa 26.6.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K045190
Subjekt: Alexander Gálik

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1904074

19. 7. 2018

Alexander Gálik

Číslo OV: 122/2018 zo dňa 26.6.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K045188
Subjekt: Alexander Gálik

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1904072

19. 7. 2018

Alexander Gálik

Číslo OV: 122/2018 zo dňa 26.6.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K045189
Subjekt: Alexander Gálik

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1904073

 

19. 7. 2018

Alexander Gálik

Číslo OV: 122/2018 zo dňa 26.6.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K045187
Subjekt: Alexander Gálik

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1904071

 

18. 7. 2018

Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom, akciová spoločnosť v konkurze

Číslo OV: 122/2018 zo dňa 26.6.2018
Typ dokumentu: Predaj majetku - správca konkurznej podstaty
Značka dokumentu: X008813
Subjekt: Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom, akciová spoločnosť v konkurze

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1903681

18. 7. 2018

Igor Garan Maťaško

Číslo OV: 133/2018 zo dňa 12.7.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K049824
Subjekt: Igor Garan Maťaško

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1915404

18. 7. 2018

Sálem s.r.o.

Číslo OV: 134/2018 zo dňa 13.7.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K050111
Subjekt: Sálem s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1916367