Predaje majetku

24. 1. 2020

Igor Blaško

Číslo OV: 14/2020 zo dňa 22.1.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K005924
Subjekt: Igor Blaško

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2419157

 

21. 1. 2020

Beňo Róbert

Číslo OV: 12/2020 zo dňa 20.1.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K005434
Subjekt: Beňo Róbert

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2414874

21. 1. 2020

Ivan Schneeberger

Číslo OV: 11/2020 zo dňa 17.1.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K004823
Subjekt: Ivan Schneeberger

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2413567

 

21. 1. 2020

Marbex, s.r.o.

Číslo OV: 10/2020 zo dňa 16.1.2020
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X001675
Subjekt: Marbex, s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2411341

16. 1. 2020

Viera Varholová

Číslo OV: 9/2020 zo dňa 15.1.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K004175
Subjekt: Viera Varholová

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2409841

16. 1. 2020

Jozef Tomlák

Číslo OV: 9/2020 zo dňa 15.1.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K004055
Subjekt: Jozef Tomlák

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2410177

 

16. 1. 2020

KORVI SLOVAKIA s.r.o.

Číslo OV: 8/2020 zo dňa 14.1.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K003424
Subjekt: KORVI SLOVAKIA s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2408078

16. 1. 2020

Kožiaková Zuzana

Číslo OV: 8/2020 zo dňa 14.1.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K003640
Subjekt: Kožiaková Zuzana

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2407860

16. 1. 2020

Balent - Novak Milan, Ing.

Číslo OV: 8/2020 zo dňa 14.1.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K003631
Subjekt: Balent - Novak Milan, Ing.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2407778

 

14. 1. 2020

Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra

Číslo OV: 7/2020 zo dňa 13.1.2020
Typ dokumentu: Predaj majetku - správca konkurznej podstaty
Značka dokumentu: X000886
Subjekt: Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2404265