Predaje majetku

6. 8. 2020

Viera Varholová

Číslo OV: 150/2020 zo dňa 5.8.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K060324
Subjekt: Viera Varholová

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2635538

6. 8. 2020

Šarkőzy Lukáš

Číslo OV: 149/2020 zo dňa 4.8.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K059835
Subjekt: Šarkőzy Lukáš

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2634161

4. 8. 2020

Ganobjak Milan

Číslo OV: 146/2020 zo dňa 30.7.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K058984
Subjekt: Ganobjak Milan

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2630504

 

4. 8. 2020

Ganobjak Milan

Číslo OV: 146/2020 zo dňa 30.7.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K058986
Subjekt: Ganobjak Milan

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2630509

4. 8. 2020

Ganobjak Milan

Číslo OV: 146/2020 zo dňa 30.7.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K058988
Subjekt: Ganobjak Milan

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2630514

 

4. 8. 2020

Ganobjak Milan

Číslo OV: 146/2020 zo dňa 30.7.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K058987
Subjekt: Ganobjak Milan

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2630511

4. 8. 2020

Ganobjak Milan

Číslo OV: 146/2020 zo dňa 30.7.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K058989
Subjekt: Ganobjak Milan

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2630516

4. 8. 2020

Petra Malášková

Číslo OV: 141/2020 zo dňa 23.7.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K057307
Subjekt: Petra Malášková

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2623873

 

4. 8. 2020

PIVOVAR GEMER, spol. s r.o. "v likvidácii" "v konkurze"

Číslo OV: 147/2020 zo dňa 31.7.2020
Typ dokumentu: Predaj majetku - správca konkurznej podstaty
Značka dokumentu: X028918
Subjekt: PIVOVAR GEMER, spol. s r.o. "v likvidácii" "v konkurze"

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2633113

4. 8. 2020

KA Invest, s.r.o.

Číslo OV: 148/2020 zo dňa 3.8.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K059516
Subjekt: KA Invest, s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2633307