Predaje majetku

23. 8. 2019

Cicko Erik

Číslo OV: 162/2019 zo dňa 22.8.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K073864
Subjekt: Cicko Erik

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2251887

 

22. 8. 2019

Kotlár Pavol

Číslo OV: 157/2019 zo dňa 15.8.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K071147
Subjekt: Kotlár Pavol

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2244770

22. 8. 2019

Miroslav Šimko

Číslo OV: 161/2019 zo dňa 21.8.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K073135
Subjekt: Miroslav Šimko

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2250807

22. 8. 2019

Miroslav Šimko

Číslo OV: 161/2019 zo dňa 21.8.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K073136
Subjekt: Miroslav Šimko https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2250808

 

20. 8. 2019

Ondrejka Roman

Číslo OV: 159/2019 zo dňa 19.8.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K072093
Subjekt: Ondrejka Roman

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2247799

20. 8. 2019

Mária Chudjaková

Číslo OV: 159/2019 zo dňa 19.8.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K072064
Subjekt: Mária Chudjaková

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2246044

 

20. 8. 2019

AV-Carmen Slovakia s.r.o.

Číslo OV: 159/2019 zo dňa 19.8.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K072471
Subjekt: AV-Carmen Slovakia s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2248099

19. 8. 2019

Ján Pokoš

Číslo OV: 158/2019 zo dňa 16.8.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K071714
Subjekt: Ján Pokoš

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2246251

19. 8. 2019

Pliška Ján

Číslo OV: 158/2019 zo dňa 16.8.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K071748
Subjekt: Pliška Ján

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2246189

19. 8. 2019

Hrašková Lýdia

Číslo OV: 158/2019 zo dňa 16.8.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K071693
Subjekt: Hrašková Lýdia

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2246149