Predaje majetku

20. 3. 2018

Rastislav Bila

Číslo OV: 54/2018 zo dňa 16.3.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K017856
Subjekt: Rastislav Bila

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1831480

 

20. 3. 2018

Anna Dlubačová - DLUKOR

Číslo OV: 54/2018 zo dňa 16.3.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K017943
Subjekt: Anna Dlubačová - DLUKOR

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1832330

20. 3. 2018

Ing. Pavel Krajčír

Číslo OV: 53/2018 zo dňa 15.3.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K017533
Subjekt: Ing. Pavel Krajčír

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1830608

 

20. 3. 2018

Šlosár Miroslav

Číslo OV: 52/2018 zo dňa 14.3.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K017109
Subjekt: Šlosár Miroslav

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1829770

 

15. 3. 2018

Ladislav Kunský

Číslo OV: 51/2018 zo dňa 13.3.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K016874
Subjekt: Ladislav Kunský

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1828934

15. 3. 2018

Obst Michaela, Mgr.

Číslo OV: 51/2018 zo dňa 13.3.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K016831
Subjekt: Obst Michaela, Mgr.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1828935

15. 3. 2018

Emília Rišková

Číslo OV: 41/2018 zo dňa 27.2.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K013296
Subjekt: Emília Rišková

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1818922

13. 3. 2018

Mária Fazekašová

Číslo OV: 48/2018 zo dňa 8.3.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K015701
Subjekt: Mária Fazekašová

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1826058

13. 3. 2018

Ing. Ľudovít Diószegi

Číslo OV: 47/2018 zo dňa 7.3.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K015480
Subjekt: Ing. Ľudovít Diószegi

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1824961

13. 3. 2018

Fuseton, a.s.

Číslo OV: 37/2018 zo dňa 21.2.2018
Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X001534
Subjekt: Fuseton, a.s.

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1815411