Predaje majetku

25. 9. 2018

KODRES-I, spol. s.r.o.

Číslo OV: 184/2018 zo dňa 24.9.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K071512
Subjekt: KODRES-I, spol. s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1967586

 

25. 9. 2018

Baloghová Eva

Číslo OV: 184/2018 zo dňa 24.9.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K071457
Subjekt: Baloghová Eva

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1967800

25. 9. 2018

Martin Blaško

Číslo OV: 183/2018 zo dňa 21.9.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K070958
Subjekt: Martin Blaško

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1966972

 

25. 9. 2018

CONSULTING & CONTROL OF WELDING, s.r.o.

Číslo OV: 182/2018 zo dňa 20.9.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K070643
Subjekt: CONSULTING & CONTROL OF WELDING, s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1965909

25. 9. 2018

Magáč Jozef

Číslo OV: 182/2018 zo dňa 20.9.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K070760
Subjekt: Magáč Jozef

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1965982

21. 9. 2018

Györgyová Katarína

Číslo OV: 181/2018 zo dňa 19.9.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K070146
Subjekt: Györgyová Katarína

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1964459

21. 9. 2018

KIWA spol. s r.o.

Číslo OV: 181/2018 zo dňa 19.9.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K069957
Subjekt: KIWA spol. s r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1964437

 

21. 9. 2018

MACHINTEC Trade, s.r.o.

Číslo OV: 181/2018 zo dňa 19.9.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K070108
Subjekt: MACHINTEC Trade, s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1964735

21. 9. 2018

Peter Kelecséni

Číslo OV: 182/2018 zo dňa 20.9.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K070688
Subjekt: Peter Kelecséni

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1965632

 

21. 9. 2018

MACHINTEC Trade, s.r.o.

Číslo OV: 181/2018 zo dňa 19.9.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K070110
Subjekt: MACHINTEC Trade, s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1964738