Predaje majetku

1. 6. 2020

Melicherčík Radoslav

Číslo OV: 101/2020 zo dňa 28.5.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K042051
Subjekt: Melicherčík Radoslav

1. 6. 2020

ADEST, a.s.

Číslo OV: 102/2020 zo dňa 29.5.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K042290
Subjekt: ADEST, a.s.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2560769