Predaje majetku

15. 1. 2018

Kökény Viktor

Číslo OV: 8/2018 zo dňa 11.1.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K002316
Subjekt: Kökény Viktor

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1789430

15. 1. 2018

SKI PARK Ružomberok, akciová spoločnosť

Číslo OV: 9/2018 zo dňa 12.1.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K002572
Subjekt: SKI PARK Ružomberok, akciová spoločnosť

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1789245

15. 1. 2018

Anna Dlubačová - DLUKOR

Číslo OV: 8/2018 zo dňa 11.1.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K002352
Subjekt: Anna Dlubačová - DLUKOR

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1789284

15. 1. 2018

Vojtech Kamenyík

Číslo OV: 247/2017 zo dňa 29.12.2017
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X007792
Subjekt: Vojtech Kamenyík

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1781133

15. 1. 2018

Nicola Trevisani

Číslo OV: 6/2018 zo dňa 9.1.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K001589
Subjekt: Nicola Trevisani

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1788353

15. 1. 2018

Margaréta Tencerová

Číslo OV: 7/2018 zo dňa 10.1.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K001961
Subjekt: Margaréta Tencerová

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1788537

15. 1. 2018

Erika Kaszová

Číslo OV: 247/2017 zo dňa 29.12.2017
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X007791
Subjekt: Erika Kaszová

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1781121

 

10. 1. 2018

Rastislav Juriček

Číslo OV: 6/2018 zo dňa 9.1.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K001661
Subjekt: Rastislav Juriček

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1787578

 

9. 1. 2018

Peter Voštenák

Číslo OV: 5/2018 zo dňa 8.1.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K001334
Subjekt: Peter Voštenák

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1786759

9. 1. 2018

Eduard Miškovský

Číslo OV: 2/2018 zo dňa 3.1.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K000562
Subjekt: Eduard Miškovský

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1782754