Predaje majetku

21. 6. 2019

J - PLASTIK, s.r.o.

Číslo OV: 117/2019 zo dňa 19.6.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K052878
Subjekt: J - PLASTIK, s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2195172

 

21. 6. 2019

Rastislav Hulman

Číslo OV: 118/2019 zo dňa 20.6.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K053045
Subjekt: Rastislav Hulman

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2194753

21. 6. 2019

Karol Bogyó

Číslo OV: 118/2019 zo dňa 20.6.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K053099
Subjekt: Karol Bogyó

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2194713

19. 6. 2019

Bilý Milan

Číslo OV: 115/2019 zo dňa 17.6.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K051882
Subjekt: Bilý Milan

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2190376

 

18. 6. 2019

INFRASTAV s.r.o.

Číslo OV: 113/2019 zo dňa 13.6.2019
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X018813
Subjekt: INFRASTAV s.r.o.

14. 6. 2019

BAP spol. s r.o.

Číslo OV: 113/2019 zo dňa 13.6.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K050616
Subjekt: "BAP" spol. s r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2187943

14. 6. 2019

Emil Cina

Číslo OV: 113/2019 zo dňa 13.6.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K050940
Subjekt: Emil Cina

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2187943

14. 6. 2019

Emil Cina

Číslo OV: 113/2019 zo dňa 13.6.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K050936
Subjekt: Emil Cina

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2187943

 

12. 6. 2019

Božena Ižová

Číslo OV: 109/2019 zo dňa 7.6.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K049013
Subjekt: Božena Ižová

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2183034

12. 6. 2019

Silvia Šalagová

Číslo OV: 109/2019 zo dňa 7.6.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K048810
Subjekt: Silvia Šalagová

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2183034