Predaje majetku

30. 3. 2020

Sálem s.r.o.

Číslo OV: 61/2020 zo dňa 27.3.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K027467
Subjekt: Sálem s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2500133

30. 3. 2020

Cíbik Dalibor

Číslo OV: 61/2020 zo dňa 27.3.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K027371
Subjekt: Cíbik Dalibor

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2500138

30. 3. 2020

Kováč Martin

Číslo OV: 61/2020 zo dňa 27.3.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K027481
Subjekt: Kováč Martin

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2499770

30. 3. 2020

Dvorský Tomáš

Číslo OV: 61/2020 zo dňa 27.3.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: X012258
Subjekt: Dvorský Tomáš

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2477154

30. 3. 2020

V & S Trade, s.r.o.

Číslo OV: 61/2020 zo dňa 27.3.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K027352
Subjekt:  V & S Trade, s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2499707

30. 3. 2020

Ježo Ivan

Číslo OV: 61/2020 zo dňa 27.3.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K026462
Subjekt: Ježo Ivan

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2499623

27. 3. 2020

HORSONA, s.r.o.

Číslo OV: 59/2020 zo dňa 25.3.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K026462
Subjekt: HORSONA, s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2497453

27. 3. 2020

Kissová Soňa

Číslo OV: 59/2020 zo dňa 25.3.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K026461
Subjekt: Kissová Soňa

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2497448

 

 

27. 3. 2020

Sabová Ildikó

Číslo OV: 58/2020 zo dňa 24.3.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K026432
Subjekt:  Sabová Ildikó

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2497210

 

 

27. 3. 2020

Kissová Soňa

Číslo OV: 59/2020 zo dňa 25.3.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K026462
Subjekt: Kissová Soňa

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2497453