Predaje majetku

21. 5. 2018

Ing. Karol Závodský

Číslo OV: 87/2018 zo dňa 7.5.2018
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X005343
Subjekt: Ing. Karol Závodský

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1866633

 

21. 5. 2018

Baláž Tomáš

Číslo OV: 95/2018 zo dňa 18.5.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K034280
Subjekt: Baláž Tomáš

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1874735

 

21. 5. 2018

Božena Benovičová

Číslo OV: 93/2018 zo dňa 16.5.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K033069
Subjekt: Božena Benovičová

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1872374

21. 5. 2018

Číkošová Eva

Číslo OV: 94/2018 zo dňa 17.5.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K033603
Subjekt: Číkošová Eva

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1873447

 

21. 5. 2018

Peter Jaráb

Číslo OV: 95/2018 zo dňa 18.5.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K034134
Subjekt: Peter Jaráb

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1875028

18. 5. 2018

Igor Stančík

Číslo OV: 85/2018 zo dňa 3.5.2018
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X005221
Subjekt: Igor Stančík

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1863577

18. 5. 2018

Anna Koreňová

Číslo OV: 94/2018 zo dňa 17.5.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K033753
Subjekt: Anna Koreňová

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1873825

18. 5. 2018

Eugen Laššu

Číslo OV: 94/2018 zo dňa 17.5.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K033520
Subjekt: Eugen Laššu

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1873467

18. 5. 2018

Božena Benovičová

Číslo OV: 93/2018 zo dňa 16.5.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K033069
Subjekt: Božena Benovičová

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1872374

18. 5. 2018

CORAX SK, s. r. o.

Číslo OV: 93/2018 zo dňa 16.5.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K033181
Subjekt: CORAX SK, s. r. o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1872714