Predaje majetku

6. 2. 2019

Pliška Ján

Číslo OV: 23/2019 zo dňa 1.2.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K009848
Subjekt: Pliška Ján

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2067754

6. 2. 2019

Pliška Ján

Číslo OV: 23/2019 zo dňa 1.2.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K009845
Subjekt: Pliška Ján

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2067747

 

6. 2. 2019

Pliška Ján

Číslo OV: 23/2019 zo dňa 1.2.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K009849
Subjekt: Pliška Ján

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2067757

 

6. 2. 2019

GRAND PHARMA, s.r.o. v konkurze

Číslo OV: 24/2019 zo dňa 4.2.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K010039
Subjekt: GRAND PHARMA, s.r.o. v konkurze

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2068783