Predaje majetku

15. 4. 2019

GRAND PHARMA, s.r.o. v konkurze

Číslo OV: 73/2019 zo dňa 12.4.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K031223
Subjekt: GRAND PHARMA, s.r.o. v konkurze

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2131730

15. 4. 2019

Miroslav Harkot

Číslo OV: 72/2019 zo dňa 11.4.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K030995
Subjekt: Miroslav Harkot

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2130519

15. 4. 2019

Rusnák Erik

Číslo OV: 72/2019 zo dňa 11.4.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K031079
Subjekt: Rusnák Erik

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2130721

 

15. 4. 2019

Milan Lapin

Číslo OV: 72/2019 zo dňa 11.4.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K030949
Subjekt: Milan Lapin

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2130709

 

15. 4. 2019

Ing. Anton Kollár

Číslo OV: 72/2019 zo dňa 11.4.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K030999
Subjekt: Ing. Anton Kollár

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2130621

15. 4. 2019

Ing. Anton Kollár

Číslo OV: 72/2019 zo dňa 11.4.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K030998
Subjekt: Ing. Anton Kollár

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2130615

 

15. 4. 2019

Ing. Anton Kollár

Číslo OV: 72/2019 zo dňa 11.4.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K031000
Subjekt: Ing. Anton Kollár

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2130629

 

12. 4. 2019

M - Real Invest Plus, s.r.o.

Číslo OV: 68/2019 zo dňa 5.4.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K029097
Subjekt: M - Real Invest Plus, s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2125411

 

12. 4. 2019

Vagač Emil

Číslo OV: 72/2019 zo dňa 11.4.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K030774
Subjekt: Vagač Emil

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2130806

12. 4. 2019

Miroslav Harkot

Číslo OV: 72/2019 zo dňa 11.4.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K030995
Subjekt: Miroslav Harkot

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2130519