Predaje majetku

12. 9. 2019

ABO MILL s.r.o., v konkurze

Číslo OV: 175/2019 zo dňa 11.9.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K080481
Subjekt: ABO MILL s.r.o., v konkurze

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2269240

 

12. 9. 2019

Dajkó Gabriel

Číslo OV: 175/2019 zo dňa 11.9.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K080502
Subjekt: Dajkó Gabriel

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2269592

12. 9. 2019

SATEC SK a.s.

Číslo OV: 175/2019 zo dňa 11.9.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K080294
Subjekt: SATEC SK a.s.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2269614

12. 9. 2019

SATEC SK a.s.

Číslo OV: 175/2019 zo dňa 11.9.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K080300
Subjekt: SATEC SK a.s.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2269674

 

11. 9. 2019

ALLFINE s. r. o.

Číslo OV: 168/2019 zo dňa 2.9.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K076686
Subjekt: ALLFINE s. r. o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2252231

 

10. 9. 2019

SATEC SK a.s.

Číslo OV: 173/2019 zo dňa 9.9.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K079330
Subjekt: SATEC SK a.s.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2267195

10. 9. 2019

Žiga Jozef

Číslo OV: 173/2019 zo dňa 9.9.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K079459
Subjekt: Žiga Jozef

10. 9. 2019

KA Invest, s.r.o.

Číslo OV: 173/2019 zo dňa 9.9.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K079220
Subjekt: KA Invest, s.r.o.

10. 9. 2019

Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra

Číslo OV: 173/2019 zo dňa 9.9.2019
Typ dokumentu: Predaj majetku - správca konkurznej podstaty
Značka dokumentu: X028204
Subjekt: Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2267125

9. 9. 2019

Ján Žoldák

Číslo OV: 172/2019 zo dňa 6.9.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K078780
Subjekt: Ján Žoldák

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2264333