Predaje majetku

16. 4. 2018

Peter Lanák - AUTO PELA

Číslo OV: 72/2018 zo dňa 13.4.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K024643
Subjekt: Peter Lanák - AUTO PELA

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1846872

13. 4. 2018

Obst Michaela, Mgr.

Číslo OV: 70/2018 zo dňa 11.4.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K023735
Subjekt: Obst Michaela, Mgr.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1848076

13. 4. 2018

Ing. Ľudovít Diószegi

Číslo OV: 68/2018 zo dňa 9.4.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K023140
Subjekt: Ing. Ľudovít Diószegi

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1845860

13. 4. 2018

Peter Pall

Číslo OV: 70/2018 zo dňa 11.4.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K023987
Subjekt: Peter Pall

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1848239

13. 4. 2018

Gažová Lucie

Číslo OV: 69/2018 zo dňa 10.4.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K023455
Subjekt: Gažová Lucie

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1847021

 

13. 4. 2018

Miroslav Medňanský

Číslo OV: 71/2018 zo dňa 12.4.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K024107
Subjekt: Miroslav Medňanský

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1849163

12. 4. 2018

Dedinová Adriána

Číslo OV: 64/2018 zo dňa 3.4.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K021618
Subjekt: Dedinová Adriána

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1841826

11. 4. 2018

Žilka Slavomír

Číslo OV: 66/2018 zo dňa 5.4.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K022448
Subjekt: Žilka Slavomír

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1843795

11. 4. 2018

Sabol Vladimír

Číslo OV: 69/2018 zo dňa 10.4.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K023538
Subjekt: Sabol Vladimír

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1847250

 

11. 4. 2018

Sabol Vladimír

Číslo OV: 69/2018 zo dňa 10.4.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K023539
Subjekt: Sabol Vladimír

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1847251