Predaje majetku

8. 11. 2018

Oxana Čupáková

Číslo OV: 213/2018 zo dňa 6.11.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K084640
Subjekt: Oxana Čupáková

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1999595

7. 11. 2018

Milan Peško

Číslo OV: 213/2018 zo dňa 6.11.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K084668
Subjekt: Milan Peško

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1999722

6. 11. 2018

Zbýňovec Peter

Číslo OV: 212/2018 zo dňa 5.11.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K083976
Subjekt: Zbýňovec Peter

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1997798

6. 11. 2018

CONSULTING & CONTROL OF WELDING, s.r.o.

Číslo OV: 212/2018 zo dňa 5.11.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K084009
Subjekt: CONSULTING & CONTROL OF WELDING, s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1998312

6. 11. 2018

Peter Hodál

Číslo OV: 212/2018 zo dňa 5.11.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K084017
Subjekt: Peter Hodál

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1998531

6. 11. 2018

S.V.S. PARTNERS, spol. s r.o.

Číslo OV: 212/2018 zo dňa 5.11.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K083758
Subjekt: S.V.S. PARTNERS, spol. s r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1997913

5. 11. 2018

Kušnier Ľubomír

Číslo OV: 211/2018 zo dňa 2.11.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K083535
Subjekt: Kušnier Ľubomír

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1996459

5. 11. 2018

ALGAT PLUS, s.r.o. "v konkurze"

Číslo OV: 208/2018 zo dňa 26.10.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K081987
Subjekt: ALGAT PLUS, s.r.o. "v konkurze"

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1995303

5. 11. 2018

Vlčeková Dagmar, Mgr.

Číslo OV: 210/2018 zo dňa 31.10.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K082908
Subjekt: Vlčeková Dagmar, Mgr.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1995303