Predaje majetku

21. 9. 2018

MACHINTEC Trade, s.r.o.

Číslo OV: 181/2018 zo dňa 19.9.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K070113
Subjekt: MACHINTEC Trade, s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1964743

21. 9. 2018

MACHINTEC Trade, s.r.o.

Číslo OV: 181/2018 zo dňa 19.9.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K070114
Subjekt: MACHINTEC Trade, s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1964743

19. 9. 2018

Golha Jozef

Číslo OV: 179/2018 zo dňa 17.9.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K069225
Subjekt: Golha Jozef

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1962185

14. 9. 2018

DKB-stav, s.r.o. v konkurze

Číslo OV: 177/2018 zo dňa 13.9.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K068505
Subjekt: DKB-stav, s.r.o. v konkurze

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1959726

12. 9. 2018

Katalin Mikhel

Číslo OV: 175/2018 zo dňa 11.9.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K067346
Subjekt: Katalin Mikhel

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1957966

11. 9. 2018

Szaniszlo Imrich

Číslo OV: 174/2018 zo dňa 10.9.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K066985
Subjekt: Szaniszlo Imrich

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1957103

11. 9. 2018

Izzard, s.r.o. v konkurze

Číslo OV: 174/2018 zo dňa 10.9.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K067050
Subjekt: Izzard, s.r.o. v konkurze

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1957169

 

11. 9. 2018

Magáč Jozef

Číslo OV: 173/2018 zo dňa 7.9.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K066530
Subjekt: Magáč Jozef

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1954891

 

11. 9. 2018

Marek Kmošek

Číslo OV: 173/2018 zo dňa 7.9.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K066415
Subjekt: Marek Kmošek

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1955466

11. 9. 2018

Poľnohospodárske družstvo Čierne

Číslo OV: 154/2018 zo dňa 10.8.2018
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X012403
Subjekt: Poľnohospodárske družstvo Čierne

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1936557