Predaje majetku

6. 11. 2019

Dezider Urbán

Číslo OV: 212/2019 zo dňa 4.11.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K095835
Subjekt: Dezider Urbán

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2324546

6. 11. 2019

Zimen Miroslav

Číslo OV: 213/2019 zo dňa 5.11.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K096185
Subjekt: Zimen Miroslav

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2325858;

6. 11. 2019

AGROVERZIA, spol. s r.o.

Číslo OV: 212/2019 zo dňa 4.11.2019
Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X035138
Subjekt: AGROVERZIA, spol. s r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2324413

 

5. 11. 2019

Ščerbák Imrich

Číslo OV: 212/2019 zo dňa 4.11.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K096013
Subjekt: Ščerbák Imrich

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2324436

 

5. 11. 2019

Peter Pilárik

Číslo OV: 211/2019 zo dňa 31.10.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K095444
Subjekt: Peter Pilárik

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2323034

 

5. 11. 2019

Zoltán Vass

Číslo OV: 211/2019 zo dňa 31.10.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K095513
Subjekt: Zoltán Vass

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2322673

 

31. 10. 2019

PIVOVAR GEMER, spol. s r.o. "v likvidácii" "v konkurze"

Číslo OV: 210/2019 zo dňa 30.10.2019
Typ dokumentu: Predaj majetku - správca konkurznej podstaty
Značka dokumentu: X034752
Subjekt: PIVOVAR GEMER, spol. s r.o. "v likvidácii" "v konkurze"

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2319493

31. 10. 2019

Oriešek Peter

Číslo OV: 210/2019 zo dňa 30.10.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K095201
Subjekt: Oriešek Peter

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2321438

31. 10. 2019

Marta Kostková

Číslo OV: 210/2019 zo dňa 30.10.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K095289
Subjekt: Marta Kostková

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2321161