Predaje majetku

8. 2. 2018

Invest Group Veľký Meder s.r.o.

Číslo OV: 26/2018 zo dňa 6.2.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K008027
Subjekt: Invest Group Veľký Meder s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1805867

7. 2. 2018

JAS - ELMONT, s.r.o.

Číslo OV: 26/2018 zo dňa 6.2.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K008200
Subjekt: JAS - ELMONT, s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1805908

6. 2. 2018

DRAŽOBNÍK, s.r.o

Číslo OV: 17/2018 zo dňa 24.1.2018
Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X000694
Subjekt: DRAŽOBNÍK, s.r.o

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1797470

6. 2. 2018

Dražobná spoločnosť, a. s.

Číslo OV: 17/2018 zo dňa 24.1.2018

Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Značka dokumentu: X000687

Subjekt: Dražobná spoločnosť, a. s.

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1798283

6. 2. 2018

Dražobná spoločnosť, a. s.

Číslo OV: 17/2018 zo dňa 24.1.2018

Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Značka dokumentu: X000683

Subjekt: Dražobná spoločnosť, a. s.

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1797503

6. 2. 2018

JÁN BUKOVČÍK

Číslo OV: 17/2018 zo dňa 24.1.2018
Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X000695
Subjekt: JÁN BUKOVČÍK

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1797481

6. 2. 2018

Peter Voštenák

Číslo OV: 24/2018 zo dňa 2.2.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K007452
Subjekt: Peter Voštenák

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1803839

6. 2. 2018

Gašpar Igor

Číslo OV: 24/2018 zo dňa 2.2.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K007407
Subjekt: Gašpar Igor

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1803806

6. 2. 2018

Slovak Sport, s.r.o.

Číslo OV: 22/2018 zo dňa 31.1.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K006775
Subjekt: Slovak Sport, s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1802258

6. 2. 2018

Mária Fazekašová

Číslo OV: 22/2018 zo dňa 31.1.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K006771
Subjekt: Mária Fazekašová

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1802213