Predaje majetku

3. 9. 2019

Vašek Igor

Číslo OV: 167/2019 zo dňa 30.8.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K076222
Subjekt: Vašek Igor

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2259641

3. 9. 2019

Invest Group Veľký Meder s.r.o.

Číslo OV: 166/2019 zo dňa 28.8.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K075738
Subjekt: Invest Group Veľký Meder s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2258139

3. 9. 2019

Viera Varholová

Číslo OV: 166/2019 zo dňa 28.8.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K075992
Subjekt: Viera Varholová

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2258164

 

2. 9. 2019

Lakyová Michaela, Mgr.

Číslo OV: 167/2019 zo dňa 30.8.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K076304
Subjekt: Lakyová Michaela, Mgr.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2258378