Predaje majetku

11. 9. 2018

Poľnohospodárske družstvo Čierne

Číslo OV: 154/2018 zo dňa 10.8.2018
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X012400
Subjekt: Poľnohospodárske družstvo Čierne

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1936505

 

11. 9. 2018

Poľnohospodárske družstvo Čierne

Číslo OV: 154/2018 zo dňa 10.8.2018
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X012402
Subjekt: Poľnohospodárske družstvo Čierne

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1936523

 

11. 9. 2018

Poľnohospodárske družstvo Čierne

Číslo OV: 154/2018 zo dňa 10.8.2018
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X012399
Subjekt: Poľnohospodárske družstvo Čierne

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1936503

11. 9. 2018

Poľnohospodárske družstvo Čierne

Číslo OV: 154/2018 zo dňa 10.8.2018
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X012401
Subjekt: Poľnohospodárske družstvo Čierne

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1936512