Predaje majetku

6. 2. 2018

Blanár Stanislav

Číslo OV: 23/2018 zo dňa 1.2.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K007197
Subjekt: Blanár Stanislav

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1803091

6. 2. 2018

Danko Roman

Číslo OV: 23/2018 zo dňa 1.2.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K007043
Subjekt: Danko Roman

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1802825