Predaje majetku

10. 4. 2018

Václavík Mário

Číslo OV: 67/2018 zo dňa 6.4.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K022717
Subjekt: Václavík Mário

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1844896

 

10. 4. 2018

Václavík Mário

Číslo OV: 67/2018 zo dňa 6.4.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K022718
Subjekt: Václavík Mário

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1844903

10. 4. 2018

Akadémia vzdelávania o.z.

Číslo OV: 67/2018 zo dňa 6.4.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K022701
Subjekt: Akadémia vzdelávania o.z.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1845084

10. 4. 2018

Ing. Juraj Vnuk

Číslo OV: 59/2018 zo dňa 23.3.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K019569
Subjekt: Ing. Juraj Vnuk

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1836631

10. 4. 2018

Ing. Juraj Vnuk

Číslo OV: 59/2018 zo dňa 23.3.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K019568
Subjekt: Ing. Juraj Vnuk

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1836630

10. 4. 2018

Ing. Juraj Vnuk

Číslo OV: 59/2018 zo dňa 23.3.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K019570
Subjekt: Ing. Juraj Vnuk

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1836632

10. 4. 2018

Janka Vontorčíková

Číslo OV: 66/2018 zo dňa 5.4.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K022376
Subjekt: Janka Vontorčíková

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1843863

10. 4. 2018

Adamčík Juraj

Číslo OV: 66/2018 zo dňa 5.4.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K022481
Subjekt: Adamčík Juraj

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1843955

 

4. 4. 2018

KLIMEX STONE SLOVAKIA, s. r. o.

Číslo OV: 62/2018 zo dňa 28.3.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K020746
Subjekt: KLIMEX STONE SLOVAKIA, s. r. o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1839551