Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20191646 FDP20191646, trovy EX 1988/2010 102,70 S DPH ? 11. 3. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 13.5.2019
FDP20192111 FDP20192111, trovy EX 1241/2009 45,78 S DPH ? 27. 3. 2019 Mgr. Ing. Oľga Hlucháňová - súdny exekútor Nám. A. Hlinku 25/30, Pov.Bystrica 35662905 13.5.2019
FDP20192475 FDP20192475, trovy EX 1911/2010 55,31 S DPH ? 10. 4. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 13.5.2019
FDR20190084 FDR20190084, služby 38,70 S DPH OBJ2018042 13. 3. 2019 Libellus s.r.o. Dobšinského 16, Bratislava 1 35724196 13.5.2019
FDP20192189 FDP20192189, trovy EX 2239/2015 39,83 S DPH ? 1. 4. 2019 Mgr. Klaudia Dzuriková - súdny exekútor Mlynská 3, Bánovce nad Bebravou 36128619 13.5.2019
FDP20191839 FDP20191839, trovy EX 275/2011 39,83 S DPH ? 18. 3. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20191891 FDP20191891, trovy EX 3021/2012 44,51 S DPH ? 19. 3. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 13.5.2019
FDP20192351 FDP20192351, trovy EX 1425/2014 39,83 Bez DPH ? 4. 4. 2019 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 13.5.2019
FDP20191513 FDP20191513, trovy EX 245/2010 105,35 S DPH ? 1. 3. 2019 JUDr. Dušan Cirbes - súdny exekútor Svätoplukova 425/36, Rimavská Sobota 1 30435382 13.5.2019
FDR20190100 FDR20190100, služby 143,75 Bez DPH Z20151823_Z ? 2. 4. 2019 Radoslav Lyžičiar - BEZPO Plk.Prvoniča 4, Bratislava 40231356 13.5.2019
ID2019040001 Daň z nehnuteľností 2019 10 132,50 Bez DPH ? 15. 4. 2019 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1 Bratislava 1 00603481 13.5.2019
FDP20191786 FDP20191786, trovy EX 38809/2013 39,83 S DPH ? 14. 3. 2019 JUDr. Boris Sobolovský - súdny exekútor Koceľova 15, Bratislava 30791383 13.5.2019
FDP20191945 FDP20191945, trovy EX 2193/2010 52,31 S DPH ? 21. 3. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 13.5.2019
FDP20192301 FDP20192301, trovy EX 6060/2008 39,83 S DPH ? 3. 4. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20191344 FDP20191344, trovy EX 586/2010 44,03 S DPH ? 26. 2. 2019 JUDr. Dušan Cirbes - súdny exekútor Svätoplukova 425/36, Rimavská Sobota 1 30435382 13.5.2019
FDP20191772 FDP20191772, trovy EX 32266/2013 39,83 S DPH ? 14. 3. 2019 JUDr. Boris Sobolovský - súdny exekútor Koceľova 15, Bratislava 30791383 13.5.2019
FDP20192114 FDP20192114, trovy EX 1201/2010 67,94 S DPH ? 27. 3. 2019 JUDr. Michal Bulko - súdny exekútor Nám. sv. Egídia 95, Poprad 37790412 13.5.2019
FDR20190132 FDR20190132, služby 2 331,94 S DPH Z201762405_Z ? 15. 4. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 2 35815256 13.5.2019
FDP20191720 FDP20191720, trovy EX 1015/2013 139,64 S DPH ? 8. 3. 2019 JUDr. René Matuška - súdny exekútor Kalinčiakova 5, Prievidza 36122050 13.5.2019
FDP20192353 FDP20192353, trovy EX 4961/2013 44,51 S DPH ? 4. 4. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 13.5.2019
FDP20192417 FDP20192417, trovy EX 5005/2011 53,96 S DPH ? 8. 4. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 13.5.2019
FDP20192022 FDP20192022, trovy EX 4135/2010 39,83 S DPH ? 25. 3. 2019 JUDr. Štefan Šviderský - súdny exekútor Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 13.5.2019
FDP20192170 FDP20192170, trovy EX 746/2013 46,79 S DPH ? 1. 4. 2019 JUDr. Pavol Holík - súdny exekútor Dr. Adámiho 322/19, Topoľčany 42133530 13.5.2019
FDP20191583 FDP20191583, hromadná faktúra 611,06 S DPH ? 8. 3. 2019 JUDr. Ján Ondáš - súdny exekútor Mlynárska 16, Košice 45006903 13.5.2019
FDP20192140 FDP20192140, trovy EX 1999/2013 46,49 S DPH ? 28. 3. 2019 JUDr. René Matuška - súdny exekútor Kalinčiakova 5, Prievidza 36122050 13.5.2019
FDP20192498 FDP20192498, trovy EX 1551/2009 41,75 S DPH ? 10. 4. 2019 JUDr. Pavol Malík - súdny exekútor 1.mája 22, Žilina 36137685 13.5.2019
FDP20191708 FDP20191708, trovy EX 3493/2007 36,77 S DPH ? 12. 3. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20192076 FDP20192076, trovy EX 2494/2014 63,29 S DPH ? 26. 3. 2019 JUDr. Jana Debnárová - súdny exekútor Terézie Vansovej 2, Lučenec 45029164 13.5.2019
FDP20192023 FDP20192023, trovy EX 1438/2010 39,83 S DPH ? 25. 3. 2019 JUDr. Štefan Šviderský - súdny exekútor Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 13.5.2019
FDP20192422 FDP20192422, trovy EX 1565/2010 51,17 S DPH ? 8. 4. 2019 JUDr. Margita Rojčeková - súdna exekútorka Nábrežná 1263, Čadca 37799622 13.5.2019
FDP20191588 FDP20191588, trovy EX 246/2011 87,78 S DPH ? 8. 3. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 13.5.2019
FDP20192167 FDP20192167, trovy EX 916/2013 51,77 S DPH ? 1. 4. 2019 JUDr. Mária Hlaváčová - súdna exekútorka Hlavné námestie 34, Kezmarok 35517743 13.5.2019
FDP20192497 FDP20192497, trovy EX 1710/2010 56,37 S DPH ? 10. 4. 2019 JUDr. Pavol Malík - súdny exekútor 1.mája 22, Žilina 36137685 13.5.2019
FDP20192139 FDP20192139, trovy EX 761/2000 36,07 S DPH ? 28. 3. 2019 JUDr. Kešeľak Michal - súdny exekútor Mlynská č. 2, Spišská Nová Ves 36153460 13.5.2019
FDP20192079 FDP20192079, trovy EX 3058/2009 53,89 S DPH ? 26. 3. 2019 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 13.5.2019
FDP20191705 FDP20191705, trovy EX 4015/2008 39,83 S DPH ? 12. 3. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20192263 FDP20192263, trovy EX 1018/2011 51,71 S DPH ? 3. 4. 2019 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 13.5.2019
FDP20191790 FDP20191790, trovy EX 1616/2009 104,68 S DPH ? 14. 3. 2019 JUDr. Mário Mičák - súdny exekútor Kollárova 39, Banská Bystrica 37825640 13.5.2019
FDP20192298 FDP20192298, trovy EX 6555/2008 39,83 S DPH ? 3. 4. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20191938 FDP20191938, trovy EX 4044/2011 39,83 S DPH ? 21. 3. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 13.5.2019