Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20192778 FDP20192778, trovy EX 1057/2013 113,38 S DPH ? 24. 4. 2019 JUDr. Pavol Holík - súdny exekútor Dr. Adámiho 322/19, Topoľčany 42133530 28.5.2019
FDP20192737 FDP20192737, trovy EX 3117/2011 69,60 S DPH ? 18. 4. 2019 JUDr. Peter Kuna - súdny exekútor Miletičova 20, Bratislava 42354811 28.5.2019
ID2019040027 správny popl. Ks Ke 1K/398/95 10-.4.2019 10,00 Bez DPH ? 16. 4. 2019 Iveta Mecková Kalinovská 2 Košice 28.5.2019
FDP20192629 FDP20192629, trovy EX 5595/2008 39,83 S DPH ? 16. 4. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 28.5.2019
FDP20192711 FDP20192711, trovy EX 1323/2010 54,41 S DPH ? 18. 4. 2019 Mgr. Ľuboš Sidorják - súdny exekútor Murgašová 3, Košice 31311580 28.5.2019
FDP20192636 FDP20192636, trovy EX 2071/2011 39,83 S DPH ? 16. 4. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 28.5.2019
FDP20192874 FDP20192874, trovy EX 1309/2011 60,77 S DPH ? 26. 4. 2019 JUDr. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 28.5.2019
FDP20192891 FDP20192891, trovy EX 5582/2011 65,75 S DPH ? 26. 4. 2019 JUDr. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 28.5.2019
FDP20192773 FDP20192773, trovy EX 1322/2011 69,17 S DPH ? 24. 4. 2019 JUDr. Ivan Nestor - súdny exekútor Haburská 49/A, Bratislava 2 42133521 28.5.2019
FDP20192736 FDP20192736, trovy EX 2967/2013 39,83 S DPH ? 18. 4. 2019 JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor Stráž 223, Zvolen 42009766 28.5.2019
ID2019040030 poštovné 1,90 Bez DPH ? 26. 4. 2019 Iveta Mecková Kalinovská 2 Košice 28.5.2019
FDP20192639 FDP20192639, trovy EX 1798/2007 45,58 S DPH ? 16. 4. 2019 JUDr. Viera Kučerová - súdny exekútor nám. Sv. Martina 9, Holíč 37851390 28.5.2019
FDP20192846 FDP20192846, trovy EX 2057/2011 39,83 S DPH ? 25. 4. 2019 Mgr. Vladimír Cipár - súdny exekútor Vazovová 9, Bratislava 36060577 28.5.2019
FDP20192704 FDP20192704, trovy EX 2728/2012 48,23 S DPH ? 18. 4. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 28.5.2019
FDP20192463 FDP20192463, trovy EX 2153/2009 41,75 S DPH ? 9. 4. 2019 JUDr. Viera Kučerová - súdny exekútor nám. Sv. Martina 9, Holíč 37851390 28.5.2019
FDP20192365 FDP20192365, trovy EX 2605/2010 41,75 S DPH ? 5. 4. 2019 JUDr. Viera Kučerová - súdny exekútor nám. Sv. Martina 9, Holíč 37851390 28.5.2019
FDP20192839 FDP20192838, trovy EX 1036/2011 59,69 S DPH ? 25. 4. 2019 JUDr. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 28.5.2019
FDP20192709 FDP20192709, trovy EX 23/2012 35,35 S DPH ? 18. 4. 2019 JUDr. René Matuška - súdny exekútor Kalinčiakova 5, Prievidza 36122050 28.5.2019
FDP20192700 FDP20192700, trovy EX 1327/2013 44,99 S DPH ? 18. 4. 2019 JUDr. Martin Hucík - súdny exekútor Radlinského č. 1716, Dolný Kubín 41506839 28.5.2019
FDP20192801 FDP20192801, trovy EX 714/2010 41,75 S DPH ? 24. 4. 2019 JUDr. Erik Tóth - súdny exekútor Piaristická 2, Nitra 36113271 28.5.2019
FDP20192562 FDP20192562, trovy EX 3367/2011 58,85 S DPH ? 12. 4. 2019 JUDr. René Matuška - súdny exekútor Kalinčiakova 5, Prievidza 36122050 28.5.2019
FDP20192564 FDP20192564, trovy EX 1059/2012 58,43 S DPH ? 12. 4. 2019 JUDr. Hana Cibulková - súdny exekútor Drobného 15, Bratislava 42133556 28.5.2019
FDP20192680 FDP20192680, trovy EX 435/2009 127,74 S DPH ? 17. 4. 2019 JUDr. Dušan Cirbes - súdny exekútor Svätoplukova 425/36, Rimavská Sobota 1 30435382 28.5.2019
FDP20192579 FDP20192579, trovy EX 4118/2008 39,83 S DPH ? 15. 4. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 28.5.2019
FDP20192692 FDP20192692, trovy EX 6642/2012 42,28 S DPH ? 18. 4. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 28.5.2019
FDP20192810 FDP20192810, trovy EX 4041/2010 52,31 S DPH ? 24. 4. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 28.5.2019
FDP20192748 FDP20192748, trovy EX 3487/2007 32,63 S DPH ? 23. 4. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 28.5.2019
ID2019040009 KS KE 3K/27/01 foto 27.3.2019 3,30 Bez DPH ? 3. 4. 2019 Iveta Mecková Kalinovská 2 Košice 28.5.2019
FDP20192676 FDP20192676, trovy EX 126/2010 33,19 Bez DPH ? 17. 4. 2019 JUDr. Juraj Sabol - súdny exekútor Svätoplukova 6, Košice 35553359 28.5.2019
FDP20192577 FDP20192577, trovy EX 5871/2008 39,83 S DPH ? 15. 4. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 28.5.2019
FDP20192813 FDP20192813, trovy EX 1610/2012 41,63 S DPH ? 24. 4. 2019 JUDr. Lucia Ulianková - súdny exekútor Námestie SNP 41, Zvolen 31815561 28.5.2019
FDP20192661 FDP20192661, trovy EX 1661/2012 62,03 S DPH ? 11. 4. 2019 JUDr. Jozef Kapronczai - súdny exekútor Švermova 273/21, Galanta 42133882 28.5.2019
FDP20192572 FDP20192572, trovy EX 4925/2008 21,30 S DPH ? 15. 4. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 28.5.2019
FDP20192702 FDP20192702, trovy EX 803/2011 39,47 S DPH ? 18. 4. 2019 JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor Kpt. Nálepku 8, Michalovce 35511991 28.5.2019
FDP20192756 FDP20192756, trovy EX 30/2003 77,35 S DPH ? 23. 4. 2019 JUDr. Stanislava Kolesárová - súdny exekútor Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica 35985101 28.5.2019
IDP20190033 IDP33,SP,trovy EX 1645/08 JUDr. ROSINA 47,99 Bez DPH ? 9. 5. 2019 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta č. 8 a 10 Bratislava 30807484 28.5.2019
FDP20192633 FDP20192633, trovy EX 4673/2007 53,59 S DPH ? 16. 4. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 28.5.2019
FDP20192468 FDP20192468, trovy EX 737/2011 41,75 S DPH ? 9. 4. 2019 JUDr. Viera Kučerová - súdny exekútor nám. Sv. Martina 9, Holíč 37851390 28.5.2019
FDP20192772 FDP20192772, trovy EX 22/2015 44,51 S DPH ? 24. 4. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 28.5.2019
FDP20192895 FDP20192895, trovy EX 82/2014 51,42 S DPH ? 26. 4. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 28.5.2019