Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20190893 FDP20190893, trovy EX 450/2014 58,43 S DPH ? 5. 2. 2019 JUDr. René Matuška - súdny exekútor Exekútorský úrad Prievidza Kalinčiakova 5, Prievidza 36122050 11.3.2019
FDP20190749 FDP20190749, trovy EX 1734/2009 63,31 S DPH ? 1. 2. 2019 JUDr. Marián Jurina - súdny exekútor Š.Moyzesa 53, Lučenec 35980966 11.3.2019
FDP20190608 FDP20190608, trovy EX 9349/2007 35,68 Bez DPH ? 25. 1. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 11.3.2019
FDP20190937 FDP20190937, trovy EX 151/2011 43,20 S DPH ? 8. 2. 2019 JUDr. Martin Závodský - súdny exekútor Záhradnícka 39, Bratislava 2 43249981 11.3.2019
FDP20190470 FDP20190470, trovy EX 4036/2013 51,53 S DPH ? 22. 1. 2019 JUDr. Hana Cibulková - súdny exekútor Drobného 15, Bratislava 42133556 11.3.2019
FDP20190601 FDP20190601, trovy EX 5206/2008 39,83 Bez DPH ? 25. 1. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 11.3.2019
FDP20190792 FDP20190792, trovy EX 649/2010 49,49 S DPH ? 1. 2. 2019 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 11.3.2019
FDP20190704 FDP20190704, trovy EX 1072/2012 48,17 S DPH ? 30. 1. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 11.3.2019
FDP20190639 FDP20190639, trovy EX 43/2014 39,79 Bez DPH ? 28. 1. 2019 Mgr. Slavomír Nosko - súdny exekútor Komenského 3, Banská Bystrica 42300932 11.3.2019
FDP20190828 FDP20190828, trovy EX 807/2007 28,58 S DPH ? 4. 2. 2019 JUDr. Jozef Liščák - súdny exekútor ČSA 23, Banská Bystrica 42012040 11.3.2019
FDP20190595 FDP20190595, trovy EX 201/2010 81,96 S DPH ? 25. 1. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 11.3.2019
FDP20190803 FDP20190803, trovy EX 271/1999 27,89 S DPH ? 4. 2. 2019 JUDr. Zuzana Kubešová - súdny exekútor 17.novembra 2304, Topoľčany 36100030 11.3.2019
FDP20190709 FDP20190709, trovy EX 2051/2015 41,63 Bez DPH ? 31. 1. 2019 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 11.3.2019
FDP20190630 FDP20190630, trovy EX 8330/2008 39,83 S DPH ? 28. 1. 2019 JUDr. Štefan Šviderský - súdny exekútor Exekútorský úrad Vranov nad Topľou Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 11.3.2019
FDP20185736 FDP20185736, trovy EX 280/2010 31,13 S DPH ? 20. 12. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 11.3.2019
FDP20190928 FDP20190928, trovy EX 276/2008 79,21 S DPH ? 6. 2. 2019 JUDr. Peter Kohút - súdny exekútor Mičinská cesta 35, Banská Bystrica 35657723 11.3.2019
FDP20190487 FDP20190487, trovy EX 3597/2008 49,49 S DPH ? 22. 1. 2019 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 11.3.2019
FDP20190805 FDP20190805, trovy EX 2909/2012 44,51 S DPH ? 4. 2. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 11.3.2019
FDP20190711 FDP20190711, trovy EX 3127/2015 18,50 Bez DPH ? 31. 1. 2019 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 11.3.2019
FDP20190816 FDP20190816, trovy EX 2674/2011 42,83 S DPH ? 4. 2. 2019 JUDr. Marcel Kroupa - súdny exekútor Gegeľovská 662/2, Myjava 42026067 11.3.2019
FDP20185734 FDP20185734, trovy EX 1777/2009 70,43 S DPH ? 20. 12. 2018 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 11.3.2019
FDP20190554 FDP20190554, trovy EX 885/2005 124,34 S DPH ? 24. 1. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 11.3.2019
FDP20190696 FDP20190696, trovy EX 4250/2008 49,72 S DPH ? 30. 1. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 11.3.2019
FDP20190555 FDP20190555, trovy EX 1940/2010 116,60 S DPH ? 24. 1. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 11.3.2019
FDP20190695 FDP20190695, trovy EX 5606/2007 39,58 S DPH ? 30. 1. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 11.3.2019
FDP20190603 FDP20190603, trovy EX 4354/2007 48,61 Bez DPH ? 25. 1. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 11.3.2019
FDP20190641 FDP20190641, trovy EX 319/2007 140,74 S DPH ? 28. 1. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 11.3.2019
FDP20190826 FDP20190826, trovy EX 3532/2008 58,62 S DPH ? 4. 2. 2019 JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD. - súdny exekútor K. Mikszatha 268, Rimavská Sobota 35678691 11.3.2019
FDP20190676 FDP20190676, trovy EX 6011/2007 46,48 Bez DPH ? 29. 1. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 11.3.2019
FDP20190575 FDP20190575, trovy EX 783/2008 51,26 S DPH ? 24. 1. 2019 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 11.3.2019
FDP20185744 FDP20185744, trovy EX 3032/2012 49,91 S DPH ? 20. 12. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 11.3.2019
FDP20190812 FDP20190812, trovy EX 6826/2011 42,95 S DPH ? 4. 2. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 11.3.2019
FDP20190651 FDP20190651, trovy EX 3065/2010 55,43 S DPH ? 28. 1. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 11.3.2019
FDP20190593 FDP20190593, trovy EX 799/2007 195,88 S DPH ? 25. 1. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 11.3.2019
FDP20185759 FDP20185759, trovy EX 6656/2013 44,51 S DPH ? 20. 12. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 11.3.2019
FDP20190807 FDP20190807, trovy EX 3673/2013 49,91 S DPH ? 4. 2. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 11.3.2019
FDP20190731 FDP20190731, trovy EX 12798/2014 3,46 Bez DPH ? 31. 1. 2019 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 11.3.2019
FDP20190790 FDP20190790, trovy EX 118/2008 47,37 S DPH ? 1. 2. 2019 JUDr. Iveta Tóthová - súdny exekútor Nemocničná 16,, Veľký Krtíš 35655666 11.3.2019
FDP20190679 FDP20190679, trovy EX 897/2006 46,80 S DPH ? 29. 1. 2019 JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor Hlavná 45, Prešov 37881485 11.3.2019
FDP20190569 FDP20190569, trovy EX 1291/2014 58,67 S DPH ? 24. 1. 2019 JUDr. Mária Bíla - súdny exekútor Hlavná 115, Košice 1 42099170 11.3.2019