Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20192806 FDP20192806, trovy EX 2274/2010 71,70 S DPH ? 24. 4. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 13.5.2019
FDP20192460 FDP20192460, trovy EX 1352/2007 52,39 S DPH ? 9. 4. 2019 Mgr. Ľuboš Sidorják - súdny exekútor Murgašová 3, Košice 31311580 13.5.2019
FDR20190090 FDR20190090, služby 1 113,29 S DPH Z2002005 ? 18. 3. 2019 Dravecký & Partner Tax, k.s. Einsteinova 11/3677, Bratislava 35865172 13.5.2019
FDP20191835 FDP20191835, trovy EX 7495/2008 51,36 S DPH ? 18. 3. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20192226 FDP20192226, trovy EX 764/2009 39,83 S DPH ? 2. 4. 2019 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 13.5.2019
FDP20191670 FDP20191670, trovy EX 2790/2010 41,63 S DPH ? 11. 3. 2019 JUDr. Barbora Božíková Ághová - súdny exekútor Jaskový rad 79, Bratislava 42354781 13.5.2019
FDP20192144 FDP20192144, trovy EX 189/2011 167,54 S DPH ? 29. 3. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 13.5.2019
FDR20190123 FDR20190123, služby 117,42 S DPH OBJ2019022 11. 4. 2019 GLOBAL GREEN, s.r.o. Repašského 10, Bratislava 35790571 13.5.2019
FDP20191577 FDP20191577, trovy EX 716/2015 18,46 Bez DPH ? 7. 3. 2019 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 13.5.2019
FDP20192388 FDP20192388, trovy EX 3502/2009 76,76 S DPH ? 4. 4. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 13.5.2019
FDP20192058 FDP20192058, trovy EX 563/2007 47,28 S DPH ? 26. 3. 2019 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 13.5.2019
FDP20191429 FDP20191429, trovy EX 8189/2007 52,45 S DPH ? 1. 3. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20191905 FDP20191905, trovy EX 1738/2008 49,49 S DPH ? 19. 3. 2019 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 13.5.2019
FDP20191562 FDP20191562, trovy EX 4377/2011 53,65 S DPH ? 6. 3. 2019 JUDr. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 13.5.2019
FDP20191675 FDP20191675, trovy EX 2544/2013 47,57 S DPH ? 11. 3. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20192511 FDP20192511, trovy EX 1431/2010 49,38 S DPH ? 11. 4. 2019 JUDr. Jozef Rišian - súdny exekútor Pivovarská 1069, Žilina 35658991 13.5.2019
FDP20192151 FDP20192151, trovy EX 742/2011 54,76 S DPH ? 29. 3. 2019 Mgr. Ing. Radoslav Kešeľák - súdny exekútor Mlynská 2, Spišská Nová Ves 35547430 13.5.2019
FDP20191572 FDP20191572, trovy EX 518/2016 19,28 Bez DPH ? 7. 3. 2019 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 13.5.2019
FDP20192051 FDP20192051, trovy EX 4854/2011 51,00 S DPH ? 25. 3. 2019 JUDr. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 13.5.2019
FDP20192385 FDP20192385, trovy EX 58/2014 48,89 S DPH ? 5. 4. 2019 JUDr. Michal Mazúr - súdny exekútor Štúrova 17, Košice 31308848 13.5.2019
FDP20192278 FDP20192278, trovy EX 773/2010 49,91 S DPH ? 3. 4. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 13.5.2019
FDP20191415 FDP20191415, trovy EX 804/2012 19,91 S DPH ? 1. 3. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20192312 FDP20192312, trovy EX 6710/2008 39,83 S DPH ? 3. 4. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20191932 FDP20191932, trovy EX 2550/2008 41,75 S DPH ? 20. 3. 2019 JUDr. Viera Kučerová - súdny exekútor nám. Sv. Martina 9, Holíč 37851390 13.5.2019
FDP20191797 FDP20191797, trovy EX 925/2007 180,41 S DPH ? 15. 3. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 13.5.2019
FDP20191964 FDP20191964, trovy EX 1328/2011 42,83 S DPH ? 21. 3. 2019 JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková - súdny exekútor Ružova č. 22, Skalica 34049606 13.5.2019
FDP20192794 FDP20192794, trovy EX 3040/2008 51,58 S DPH ? 24. 4. 2019 JUDr. Ivan Lutter - súdny exekútor Longobardská 1301/27, Bratislava 30799783 13.5.2019
FDP20192231 FDP20192231, trovy EX 382/2010 60,89 S DPH ? 2. 4. 2019 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 13.5.2019
FDP20191563 FDP20191563, právne úkony 46,82 S DPH ? 7. 3. 2019 JUDr. Jarmila Kováčová, notár Gajova 13, Bratislava 1 31762131 13.5.2019
FDP20192397 FDP20192397, trovy EX 511/2010 43,49 S DPH ? 8. 4. 2019 Mgr. Jozef Deák - súdny exekútor Horná 23, Banská Bystrica 42196477 13.5.2019
FDP20192040 FDP20192040, trovy EX 5284/2013 55,67 S DPH ? 25. 3. 2019 Mgr. Jozef Deák - súdny exekútor Horná 23, Banská Bystrica 42196477 13.5.2019
FDP20191690 FDP20191690, trovy EX 5369/2008 39,83 S DPH ? 12. 3. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20192530 FDP20192530, trovy EX 600/2013 39,83 S DPH ? 11. 4. 2019 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Puškinova 16, Prešov 37881141 13.5.2019
FDP20192162 FDP20192162, trovy EX 2128/2010 54,47 S DPH ? 29. 3. 2019 JUDr. Andrea Ondrejková - súdny exekútor Vrútocká 12, Bratislava 36068331 13.5.2019
FDP20191536 FDP20191536, trovy EX 1276/2009 76,69 S DPH ? 1. 3. 2019 JUDr. Dušan Cirbes - súdny exekútor Svätoplukova 425/36, Rimavská Sobota 1 30435382 13.5.2019
FDP20191453 FDP20191453, trovy EX 2098/2015 39,83 S DPH ? 1. 3. 2019 Mgr. Klaudia Dzuriková - súdny exekútor Mlynská 3, Bánovce nad Bebravou 36128619 13.5.2019
FDP20191917 FDP20191917, trovy EX 2277/2010 58,61 S DPH ? 20. 3. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 13.5.2019
FDP20191973 FDP20191973, trovy EX 6738/2010 58,36 S DPH ? 21. 3. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 13.5.2019
FDP20191809 FDP20191809, trovy EX 2508/2010 73,01 S DPH ? 13. 3. 2019 JUDr. Svätoslav Mruškovič - súdny exekútor Kúpeľná 6, Prešov 37787691 13.5.2019
IDP20190026 IDP26,trovy EX 1265/13 JUDr. MATUŠKA 45,23 Bez DPH ? 11. 4. 2019 JUDr. René Matuška - súdny exekútor Kalinčiakova 5 Prievidza 36122050 13.5.2019