Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20190300 FDP20190300, trovy EX 345/2012 51,71 S DPH ? 16. 1. 2019 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 4.3.2019
FDP20190650 FDP20190650, trovy EX 862/2009 50,32 S DPH ? 28. 1. 2019 JUDr. Michal Bulko - súdny exekútor Exekútorský úrad Nám. sv. Egídia 95, Poprad 37790412 4.3.2019
FDP20190680 FDP20190680, trovy EX 3296/2011 92,28 S DPH ? 29. 1. 2019 JUDr. Radovan Ferenc - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Slovenská 13, Prešov 1 35512636 4.3.2019
FDP20190331 FDP20190330, trovy EX 2542/2013 44,03 S DPH ? 16. 1. 2019 JUDr. Štefan Šviderský - súdny exekútor Exekútorský úrad Vranov nad Topľou Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 4.3.2019
FDP20190481 FDP20190481, trovy EX 517/2009 51,68 S DPH ? 22. 1. 2019 JUDr. Dušan Cirbes - súdny exekútor Exekútorský úrad Rim. Sobota Svätoplukova 425/36, Rimavská Sobota 1 30435382 4.3.2019
FDP20190486 FDP20190486, trovy EX 6658/2012 44,51 S DPH ? 22. 1. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 4.3.2019
FDP20190471 FDP20190471, trovy EX 45/2012 44,63 S DPH ? 22. 1. 2019 JUDr. Lucia Ulianková - súdny exekútor Exekútorský úrad Námestie SNP 41, Zvolen 31815561 4.3.2019
FDP20190497 FDP20190497, trovy EX 622/2010 53,33 S DPH ? 22. 1. 2019 JUDr. Dušan Cirbes - súdny exekútor Exekútorský úrad Rim. Sobota Svätoplukova 425/36, Rimavská Sobota 1 30435382 4.3.2019
FDP20190465 FDP20190465, trovy EX 2914/2010 39,83 S DPH ? 22. 1. 2019 JUDr. Peter Krištofík Mucha - súdny exekútor E. B. Lukáča 2, Martin 35658851 4.3.2019
FDP20190428 FDP20190428, trovy EX 523/2014 88,97 S DPH ? 21. 1. 2019 JUDr. Zuzana Papcunová - súdny exekútor Hlavná 68, Košice 1 35551046 4.3.2019
FDP20190434 FDP20190434, trovy EX 3448/2014 44,51 S DPH ? 16. 1. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 4.3.2019
FDP20190557 FDP20190557, trovy EX 2424/2012 46,39 S DPH ? 24. 1. 2019 JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor Moyzesova 34, Košice 35513748 4.3.2019
FDP20190553 FDP20190553, trovy EX 577/2010 39,83 S DPH ? 24. 1. 2019 Mgr. Vladimír Cipár - súdny exekútor Vazovová 9, Bratislava 36060577 4.3.2019
FDR20190013 FDR20190013, služby 3 274,00 S DPH OBJ2019002 31. 1. 2019 APW s.r.o. Škultétyho 1, Bratislava 48035254 4.3.2019
FDP20190500 FDP20190500, trovy EX 2898/2013 44,51 S DPH ? 22. 1. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 4.3.2019
FDP20190581 FDP20190581, trovy EX 241/2009 71,06 S DPH ? 25. 1. 2019 JUDr. Dušan Cirbes - súdny exekútor Exekútorský úrad Rim. Sobota Svätoplukova 425/36, Rimavská Sobota 1 30435382 4.3.2019
FDP20190424 FDP20190424, trovy EX 651/2008 60,95 S DPH ? 21. 1. 2019 JUDr. Peter Matejovie - súdny exekútor Moyzesova 15, Liptovský Mikuláš 37800001 4.3.2019
FDP20190572 FDP20190572, trovy EX 491/2008 63,06 S DPH ? 24. 1. 2019 JUDr. Denisa Regináčová Mihálová - súdny exekútor Moyzesova 34, Košice 35560886 4.3.2019
FDR20180523 FDR20180523, služby 2 662,70 S DPH Z201762405_Z ? 16. 1. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 2 35815256 4.3.2019
FDP20190385 FDP20190385, trovy EX 460/2009 49,50 S DPH ? 18. 1. 2019 JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. - súdny exekútor Exekútorský úrad Ružomberok ul. Poľná 31/23, Ružomberok 36136255 4.3.2019
FDP20190463 FDP20190463, trovy EX 4489/2011 49,07 S DPH ? 22. 1. 2019 JUDr. Ing. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 4.3.2019
FDP20190473 FDP20190473, trovy EX 2688/2007 91,92 S DPH ? 22. 1. 2019 JUDr. Svätoslav Mruškovič - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Kúpeľná 6, Prešov 37787691 4.3.2019
FDP20190499 FDP20190499, trovy EX 2608/2009 41,39 S DPH ? 22. 1. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 4.3.2019
FDP20190489 FDP20190489, trovy EX 2/2007 75,72 S DPH ? 22. 1. 2019 JUDr. Vladimír Kliniec - súdny exekútor Hollého 1/417, Prievidza 35993863 4.3.2019
FDP20190480 FDP20190480, trovy EX 706/2006 101,56 S DPH ? 22. 1. 2019 JUDr. Dušan Cirbes - súdny exekútor Exekútorský úrad Rim. Sobota Svätoplukova 425/36, Rimavská Sobota 1 30435382 4.3.2019
FDP20190688 FDP20190688, trovy EX 3338/2012 51,44 S DPH ? 29. 1. 2019 JUDr. Ing. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 4.3.2019
FDP20190332 FDP20190332, trovy EX 100/2011 49,80 S DPH ? 16. 1. 2019 JUDr. Martin Závodský - súdny exekútor Záhradnícka 39, Bratislava 2 43249981 4.3.2019
FDP20190637 FDP20190637, trovy EX 6524/2009 44,39 S DPH ? 28. 1. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 4.3.2019
FDP20190319 FDP20190319, trovy EX 1484/2013 51,71 S DPH ? 16. 1. 2019 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 4.3.2019
FDP20190377 FDP20190377, trovy EX 2600/2016 29,68 S DPH ? 18. 1. 2019 Mgr. Bernard Janík - súdny exekútor Exekútorský úrad Žilina Daniela Dlabača 2/978, Žilina 42064171 4.3.2019
FDR20190006 FDR20190006, služby 84,74 S DPH Z201852881 ? 16. 1. 2019 UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 4.3.2019
FDP20190573 FDP20190573, trovy EX 8244/2012 39,83 S DPH ? 24. 1. 2019 Mgr. Vladimír Cipár - súdny exekútor Vazovová 9, Bratislava 36060577 4.3.2019
FDP20190580 FDP20190580, trovy EX 483/2009 127,73 S DPH ? 25. 1. 2019 JUDr. Dušan Cirbes - súdny exekútor Exekútorský úrad Rim. Sobota Svätoplukova 425/36, Rimavská Sobota 1 30435382 4.3.2019
FDP20190421 FDP20190421, trovy EX 140/2011 39,83 Bez DPH ? 21. 1. 2019 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 4.3.2019
FDR20190012 FDR20190012, služby 315,01 S DPH Z1600285 ? 31. 1. 2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 35850370 4.3.2019
FDP20190510 FDP20190510, trovy EX 884/2008 53,21 S DPH ? 23. 1. 2019 JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD. - súdny exekútor K. Mikszatha 268, Rimavská Sobota 35678691 4.3.2019
FDP20190552 FDP20190552, trovy EX 1360/2011 52,18 S DPH ? 24. 1. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 4.3.2019
FDP20190432 FDP20190432, trovy EX 718/2010 49,49 S DPH ? 21. 1. 2019 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 4.3.2019
FDP20190556 FDP20190556, trovy EX 262/2008 68,22 S DPH ? 24. 1. 2019 JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor Moyzesova 34, Košice 35513748 4.3.2019
FDP20190429 FDP20190429, trovy EX 512/2011 44,87 Bez DPH ? 21. 1. 2019 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 4.3.2019