Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20190142 FDP20190142, trovy EX 4713/2010 171,46 S DPH ? 3. 1. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 15.2.2019
FDP20190113 FDP20190113, trovy EX 173/2010 58,47 S DPH ? 4. 1. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 15.2.2019
FDP20190277 FDP20190277, trovy EX 931/2011 50,61 S DPH ? 15. 1. 2019 Mgr. Ing. Radoslav Kešeľák - súdny exekútor Mlynská 2, Spišská Nová Ves 35547430 15.2.2019
FDP20190203 FDP20190203, trovy EX 517/2015 40,07 S DPH ? 11. 1. 2019 Mgr. Helena Kríková - súdny exekútor Košovská cesta 1, Prievidza 42147735 15.2.2019
FDP20190048 FDP20190048, trovy EX 7347/2007 26,75 S DPH ? 2. 1. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 15.2.2019
FDP20190372 FDP20190372, trovy EX 12482/2014 42,35 S DPH ? 18. 1. 2019 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 15.2.2019
FDP20190104 FDP20190104, trovy EX 2899/2013 57,53 S DPH ? 2. 1. 2019 JUDr. Pavol Crkoň - súdny exekútor Jesenského 7371/2, Trenčín 11935391 15.2.2019
FDP20190043 FDP20190043, trovy EX 4502/2007 24,67 S DPH ? 2. 1. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 15.2.2019
FDP20190381 FDP20190381, trovy EX 592/2009 60,89 S DPH ? 18. 1. 2019 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 15.2.2019
FDP20190209 FDP20190209, trovy EX 5542/2012 48,36 S DPH ? 11. 1. 2019 JUDr. Ing. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 15.2.2019
FDP20190143 FDP20190143, trovy EX 384/2008 138,64 S DPH ? 7. 1. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 15.2.2019
FDP20190116 FDP20190116, trovy EX 780/2007 150,01 S DPH ? 4. 1. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 15.2.2019
FDP20190276 FDP20190276, trovy EX 71/2010 69,60 S DPH ? 15. 1. 2019 JUDr. Peter Molnár - súdny exekútor Kupeckého 29, Košice 35505753 15.2.2019
FDP20190189 FDP20190189, trovy EX 1868/2011 39,83 S DPH ? 10. 1. 2019 JUDr. Jozef Kapronczai - súdny exekútor Švermova 273/21, Galanta 42133882 15.2.2019
FDP20190102 FDP20190102, trovy EX 1609/2014 138,28 S DPH ? 2. 1. 2019 JUDr. Mária Bíla - súdny exekútor Hlavná 115, Košice 1 42099170 15.2.2019
FDP20190383 FDP20190383, trovy EX 558/2009 64,01 S DPH ? 18. 1. 2019 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 15.2.2019
FDP20180593 FDP20180593, trovy EX 4313/2016 45,64 S DPH ? 6. 3. 2018 JUDr. René Matuška - súdny exekútor Exekútorský úrad Prievidza Kalinčiakova 5, Prievidza 36122050 15.2.2019
FDP20190308 FDP20190308, trovy EX 6033/2013 39,83 S DPH ? 16. 1. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 15.2.2019
FDR20180159 FDR20180159, zberná jazda 384,00 S DPH Z1800031 ? 13. 4. 2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 36631124 15.2.2019
FDP20190307 FDP20190307, trovy EX 541/2014 64,44 S DPH ? 16. 1. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 15.2.2019
FDP20190201 FDP20190201, trovy EX 565/2011 39,83 S DPH ? 11. 1. 2019 Mgr. Vladimír Cipár - súdny exekútor Vazovová 9, Bratislava 36060577 15.2.2019
FDP20190095 FDP20190095, trovy EX 1353/2013 39,83 S DPH ? 2. 1. 2019 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 15.2.2019
FDP20190050 FDP20190050, trovy EX 192/2009 41,40 S DPH ? 2. 1. 2019 JUDr. Martin Závodský - súdny exekútor Záhradnícka 39, Bratislava 2 43249981 15.2.2019
FDP20185585 FDP20185585, trovy EX 3996/2010 43,67 S DPH ? 14. 12. 2018 JUDr. Jozef Liščák - súdny exekútor ČSA 23, Banská Bystrica 42012040 15.2.2019
FDP20190339 FDP20190339, trovy EX 367/2007 50,67 S DPH ? 17. 1. 2019 Mgr. Vladimír Cipár - súdny exekútor Vazovová 9, Bratislava 36060577 15.2.2019
FDP20190138 FDP20190138, trovy EX 4587/2008 42,70 S DPH ? 5. 1. 2019 JUDr. Ivan Lutter - súdny exekútor Longobardská 1301/27, Bratislava 30799783 15.2.2019
FDP20190172 FDP20190172, trovy EX 3461/2013 49,55 S DPH ? 9. 1. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 15.2.2019
FDP20190080 FDP20190080, trovy EX 2353/2010 68,88 S DPH ? 2. 1. 2019 JUDr. Ing. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 15.2.2019
FDP20190174 FDP20190174, trovy EX 1035/2009 98,87 S DPH ? 10. 1. 2019 JUDr. Marián Jurina - súdny exekútor Š.Moyzesa 53, Lučenec 35980966 15.2.2019
FDP20190077 FDP20190077, trovy EX 219/2011 53,63 S DPH ? 3. 1. 2019 Mgr. Petr Krušina - súdny exekútor Lazaretská 4, Bratislava 1 42173647 15.2.2019
FDP20185719 FDP20185719, trovy EX 1658/2010 80,55 S DPH ? 20. 12. 2018 JUDr. Jozef Kapronczai - súdny exekútor Švermova 273/21, Galanta 42133882 15.2.2019
FDP20190334 FDP20190334, trovy EX 513/2013 58,31 S DPH ? 16. 1. 2019 JUDr. Mária Hlaváčová - súdna exekútorka Exekútorský úrad Kežmarok Hlavné námestie 34, Kezmarok 35517743 15.2.2019
FDP20190254 FDP20190254, trovy EX 24228/2013 39,83 S DPH ? 14. 1. 2019 JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor Stráž 223, Zvolen 42009766 15.2.2019
FDP20190437 FDP20190437, trovy EX 1386/2012 49,91 S DPH ? 21. 1. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 15.2.2019
FDP20190026 FDP20190026, trovy EX 902/2008 41,59 S DPH ? 1. 1. 2019 JUDr. Ing. Jozef Štorek - súdny exekútor Exekútorský úrad Nové Zámky Bezručova 16, Nové Zámky 31195555 15.2.2019
FDP20190057 FDP20190057, trovy EX 419/2009 107,56 S DPH ? 3. 1. 2019 JUDr. Marián Jurina - súdny exekútor Š.Moyzesa 53, Lučenec 35980966 15.2.2019
FDP20190346 FDP20190346, trovy EX 24868/2013 39,83 S DPH ? 17. 1. 2019 JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor Stráž 223, Zvolen 42009766 15.2.2019
FDP20185728 FDP20185728, trovy EX 2874/2009 45,35 S DPH ? 20. 12. 2018 JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková - súdny exekútor Ružova č. 22, Skalica 34049606 15.2.2019
FDP20190247 FDP20190247, trovy EX 51/2011 62,63 S DPH ? 14. 1. 2019 Mgr. Petr Krušina - súdny exekútor Lazaretská 4, Bratislava 1 42173647 15.2.2019
FDP20190131 FDP20190131, trovy EX 1369/2013 39,83 S DPH ? 4. 1. 2019 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 15.2.2019