Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20192192 FDP20192192, trovy EX 1897/2010 74,36 S DPH ? 1. 4. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 13.5.2019
FDP20191840 FDP20191840, trovy EX 1400/2013 52,19 S DPH ? 18. 3. 2019 Mgr. Ing. Oľga Hlucháňová - súdny exekútor Nám. A. Hlinku 25/30, Pov.Bystrica 35662905 13.5.2019
FDP20192343 FDP20192343, trovy EX 6588/2012 47,63 S DPH ? 4. 4. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 13.5.2019
FDP20191888 FDP20191888, trovy EX 2304/2013 42,95 S DPH ? 19. 3. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 13.5.2019
FDP20191510 FDP20191510, trovy EX 333/2014 44,15 S DPH ? 1. 3. 2019 Mgr. Helena Kríková - súdny exekútor Košovská cesta 1, Prievidza 42147735 13.5.2019
FDP20192424 FDP20192424, trovy EX 1097/2011 53,33 S DPH ? 8. 4. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20192265 FDP20192265, trovy EX 941/2012 42,95 S DPH ? 3. 4. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 13.5.2019
FDP20191792 FDP20191792, trovy EX 2095/2009 85,86 S DPH ? 15. 3. 2019 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 13.5.2019
FDP20191765 FDP20191765, trovy EX 2492/2012 68,15 S DPH ? 14. 3. 2019 JUDr. Pavel Halás - súdny exekútor Popradská č. 70, Bratislava 214 36064271 13.5.2019
FDP20192015 FDP20192015, trovy EX 6185/2008 39,83 S DPH ? 25. 3. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20192430 FDP20192430, trovy EX 3497/2008 48,92 S DPH ? 8. 4. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20191620 FDP20191620, trovy EX 3855/2008 39,83 S DPH ? 11. 3. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20192106 FDP20192106, trovy EX 18718/2016 42,26 S DPH ? 27. 3. 2019 Mgr. Jozef Deák - súdny exekútor Horná 23, Banská Bystrica 42196477 13.5.2019
FDP20191652 FDP20191652, trovy EX 18015/2013 39,83 S DPH ? 11. 3. 2019 JUDr. Peter Krištofík Mucha - súdny exekútor E. B. Lukáča 2, Martin 35658851 13.5.2019
FDP20192593 FDP20192593, trovy EX 1268/2011 45,95 S DPH ? 15. 4. 2019 JUDr. Július Rosina - súdny exekútor Stummerova 1553, Topoľčany 42051444 13.5.2019
FDP20191713 FDP20191713, trovy EX 4/2002 127,84 S DPH ? 12. 3. 2019 Mgr. Ing. Radoslav Kešeľák - súdny exekútor Mlynská 2, Spišská Nová Ves 35547430 13.5.2019
FDP20192478 FDP20192478, trovy EX 2840/2010 58,30 S DPH ? 10. 4. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 13.5.2019
FDP20191947 FDP20191947, trovy EX 2271/2010 53,15 S DPH ? 21. 3. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 13.5.2019
FDP20191350 FDP20191350, trovy EX 1279/1999 45,10 S DPH ? 27. 2. 2019 JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor Kpt. Nálepku 8, Michalovce 35511991 13.5.2019
FDP20192429 FDP20192429, trovy EX 2592/2008 34,62 S DPH ? 8. 4. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20192009 FDP20192009, trovy EX 4375/2013 47,88 S DPH ? 25. 3. 2019 JUDr. Michal Mazúr - súdny exekútor Štúrova 17, Košice 31308848 13.5.2019
FDP20191770 FDP20191770, trovy EX 1023/2011 44,99 S DPH ? 14. 3. 2019 JUDr. Miroslav Šutliak - súdny exekútor M. M. Hodžu 28, Liptovský Mikuláš 37901532 13.5.2019
FDP20191613 FDP20191613, trovy EX 4641/2007 29,89 S DPH ? 11. 3. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDR20190128 FDR20190128, zberná jazda 384,00 S DPH Z1900036 ? 15. 4. 2019 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 36631124 13.5.2019
FDP20191646 FDP20191646, trovy EX 1988/2010 102,70 S DPH ? 11. 3. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 13.5.2019
FDP20192111 FDP20192111, trovy EX 1241/2009 45,78 S DPH ? 27. 3. 2019 Mgr. Ing. Oľga Hlucháňová - súdny exekútor Nám. A. Hlinku 25/30, Pov.Bystrica 35662905 13.5.2019
FDP20192475 FDP20192475, trovy EX 1911/2010 55,31 S DPH ? 10. 4. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 13.5.2019
FDR20190084 FDR20190084, služby 38,70 S DPH OBJ2018042 13. 3. 2019 Libellus s.r.o. Dobšinského 16, Bratislava 1 35724196 13.5.2019
FDP20192189 FDP20192189, trovy EX 2239/2015 39,83 S DPH ? 1. 4. 2019 Mgr. Klaudia Dzuriková - súdny exekútor Mlynská 3, Bánovce nad Bebravou 36128619 13.5.2019
FDP20191839 FDP20191839, trovy EX 275/2011 39,83 S DPH ? 18. 3. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20191891 FDP20191891, trovy EX 3021/2012 44,51 S DPH ? 19. 3. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 13.5.2019
FDP20192351 FDP20192351, trovy EX 1425/2014 39,83 Bez DPH ? 4. 4. 2019 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 13.5.2019
FDP20191513 FDP20191513, trovy EX 245/2010 105,35 S DPH ? 1. 3. 2019 JUDr. Dušan Cirbes - súdny exekútor Svätoplukova 425/36, Rimavská Sobota 1 30435382 13.5.2019
FDR20190100 FDR20190100, služby 143,75 Bez DPH Z20151823_Z ? 2. 4. 2019 Radoslav Lyžičiar - BEZPO Plk.Prvoniča 4, Bratislava 40231356 13.5.2019
ID2019040001 Daň z nehnuteľností 2019 10 132,50 Bez DPH ? 15. 4. 2019 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1 Bratislava 1 00603481 13.5.2019
FDP20191786 FDP20191786, trovy EX 38809/2013 39,83 S DPH ? 14. 3. 2019 JUDr. Boris Sobolovský - súdny exekútor Koceľova 15, Bratislava 30791383 13.5.2019
FDP20191945 FDP20191945, trovy EX 2193/2010 52,31 S DPH ? 21. 3. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 13.5.2019
FDP20192301 FDP20192301, trovy EX 6060/2008 39,83 S DPH ? 3. 4. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20191344 FDP20191344, trovy EX 586/2010 44,03 S DPH ? 26. 2. 2019 JUDr. Dušan Cirbes - súdny exekútor Svätoplukova 425/36, Rimavská Sobota 1 30435382 13.5.2019
FDP20191772 FDP20191772, trovy EX 32266/2013 39,83 S DPH ? 14. 3. 2019 JUDr. Boris Sobolovský - súdny exekútor Koceľova 15, Bratislava 30791383 13.5.2019