Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20192159 FDP20192159, trovy EX 1806/2010 54,24 S DPH ? 29. 3. 2019 JUDr. Jozef Rišian - súdny exekútor Pivovarská 1069, Žilina 35658991 13.5.2019
FDP20192528 FDP20192528, trovy EX 1444/2013 39,83 S DPH ? 11. 4. 2019 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Puškinova 16, Prešov 37881141 13.5.2019
FDP20191688 FDP20191688, trovy EX 4814/2008 39,83 S DPH ? 12. 3. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20192380 FDP20192380, trovy EX 6503/2013 69,34 S DPH ? 5. 4. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 13.5.2019
FDP20192332 FDP20192332, trovy EX 153/2010 50,07 S DPH ? 4. 4. 2019 František Radzo - súdny exekútor Radlinského 1728/47, Dolný Kubín 36133019 13.5.2019
FDP20192780 FDP20192780, trovy EX 766/2007 69,97 S DPH ? 24. 4. 2019 JUDr. Svätoslav Mruškovič - súdny exekútor Kúpeľná 6, Prešov 37787691 13.5.2019
FDP20192093 FDP20192093, trovy EX 5196/2012 46,91 S DPH ? 26. 3. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 13.5.2019
FDP20192557 FDP20192557, trovy EX 20331/10 39,83 S DPH ? 12. 4. 2019 JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor Stráž 223, Zvolen 42009766 13.5.2019
FDP20191742 FDP20191742, trovy EX 3690/2009 49,49 S DPH ? 12. 3. 2019 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 13.5.2019
FDP20192238 FDP20192238, trovy EX 67/2010 62,15 S DPH ? 2. 4. 2019 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 13.5.2019
IDP20190024 IDP24,SP,trovy EX 174/2000 JUDr. SOMIK 39,83 Bez DPH ? 9. 4. 2019 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta č. 8 a 10 Bratislava 30807484 13.5.2019
FDP20191807 FDP20191807, trovy EX 2667/2015 6,65 Bez DPH ? 15. 3. 2019 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 13.5.2019
FDP20191975 FDP20191975, trovy EX 5111/2010 82,93 S DPH ? 21. 3. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 13.5.2019
FDP20192321 FDP20192321, trovy EX 800/2009 46,67 S DPH ? 3. 4. 2019 JUDr. Pavol Holík - súdny exekútor Dr. Adámiho 322/19, Topoľčany 42133530 13.5.2019
FDP20191925 FDP20191925, trovy EX 2222/2009 129,04 S DPH ? 20. 3. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 13.5.2019
FDP20192267 FDP20192267, trovy EX 1277/2013 47,63 S DPH ? 3. 4. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 13.5.2019
FDP20191392 FDP20191392, trovy EX 539/2014 39,83 S DPH ? 28. 2. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 13.5.2019
FDP20191997 FDP20191997, trovy EX 32007/2011 39,83 S DPH ? 22. 3. 2019 JUDr. Peter Kuna - súdny exekútor Miletičova 20, Bratislava 42354811 13.5.2019
FDP20191644 FDP20191644, trovy EX 1068/2010 93,18 S DPH ? 11. 3. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 13.5.2019
ID2019030011 KS KE 1K/318/96 fotokopie 7.3.2019 0,99 Bez DPH ? 20. 3. 2019 Iveta Mecková Kalinovská 2 Košice 13.5.2019
FDP20192245 FDP20192245, trovy EX 836/2011 59,75 S DPH ? 2. 4. 2019 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 13.5.2019
FDP20191970 FDP20191970, trovy EX 2691/2009 47,90 S DPH ? 21. 3. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 13.5.2019
FDP20191812 FDP20191812, trovy EX 1067/2005 78,88 S DPH ? 14. 3. 2019 JUDr. Mário Mičák - súdny exekútor Kollárova 39, Banská Bystrica 37825640 13.5.2019
FDP20191918 FDP20191918, trovy EX 4250/2009 54,28 S DPH ? 20. 3. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 13.5.2019
FDP20192318 FDP20192318, trovy EX 5718/2009 272,01 S DPH ? 3. 4. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 13.5.2019
FDP20191387 FDP20191387, trovy EX 721/2007 128,09 S DPH ? 28. 2. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 13.5.2019
FDP20192272 FDP20192272, trovy EX 2343/2011 46,07 S DPH ? 3. 4. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 13.5.2019
FDP20192400 FDP20192400, trovy EX 4679/2009 57,61 S DPH ? 8. 4. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 13.5.2019
FDP20192044 FDP20192044, trovy EX 755/2013 39,83 S DPH ? 25. 3. 2019 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Puškinova 16, Prešov 37881141 13.5.2019
FDP20191566 FDP20191566, trovy EX 2028/2015 42,63 Bez DPH ? 7. 3. 2019 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 13.5.2019
FDP20192527 FDP20192527, trovy EX 5254/2013 65,26 S DPH ? 11. 4. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 13.5.2019
FDP20192158 FDP20192158, trovy EX 367/2009 49,50 S DPH ? 29. 3. 2019 JUDr. Jozef Rišian - súdny exekútor Pivovarská 1069, Žilina 35658991 13.5.2019
FDP20191685 FDP20191685, trovy EX 4445/2008 39,83 S DPH ? 12. 3. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20192309 FDP20192309, trovy EX 5802/2009 39,83 S DPH ? 3. 4. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20191929 FDP20191929, trovy EX 2265/2009 121,12 S DPH ? 20. 3. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 13.5.2019
FDP20192283 FDP20192283, trovy EX 1415/2014 46,07 S DPH ? 3. 4. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 13.5.2019
FDP20191396 FDP20191396, trovy EX 2046/2010 54,01 S DPH ? 28. 2. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 13.5.2019
FDP20192812 FDP20192812, trovy EX 1670/2007 65,77 S DPH ? 24. 4. 2019 JUDr. Svätoslav Mruškovič - súdny exekútor Kúpeľná 6, Prešov 37787691 13.5.2019
FDP20192234 FDP20192234, trovy EX 530/2009 60,59 S DPH ? 2. 4. 2019 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 13.5.2019
FDP20191803 FDP20191803, trovy EX 3684/2007 57,98 S DPH ? 15. 3. 2019 JUDr. Ing. Jozef Štorek - súdny exekútor Bezručova 16, Nové Zámky 31195555 13.5.2019