Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20191958 FDP20191958, trovy EX 1714/2010 41,40 S DPH ? 21. 3. 2019 JUDr. Martin Závodský - súdny exekútor Záhradnícka 39, Bratislava 2 43249981 13.5.2019
FDP20191988 FDP20191988, trovy EX 2157/2007 138,83 S DPH ? 22. 3. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 13.5.2019
FDP20191631 FDP20191631, trovy EX 9343/2007 37,92 S DPH ? 11. 3. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20192506 FDP20192506, trovy EX 1091/2007 128,42 S DPH ? 11. 4. 2019 Mgr. Vladimír Cipár - súdny exekútor Vazovová 9, Bratislava 36060577 13.5.2019
FDP20192146 FDP20192146, trovy EX 1367/2015 41,63 S DPH ? 29. 3. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 13.5.2019
FDP20191672 FDP20191672, trovy EX 834/2014 39,83 S DPH ? 11. 3. 2019 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Puškinova 16, Prešov 37881141 13.5.2019
FDP20192056 FDP20192056, trovy EX 669/2012 50,68 S DPH ? 26. 3. 2019 JUDr. Ivan Nestor - súdny exekútor Haburská 49/A, Bratislava 2 42133521 13.5.2019
FDP20192390 FDP20192390, trovy EX 5578/2010 39,83 S DPH ? 8. 4. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 13.5.2019
FDP20191575 FDP20191575, trovy EX 533/2016 16,75 Bez DPH ? 7. 3. 2019 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 13.5.2019
FDP20192341 FDP20192341, trovy EX 1439/2009 46,07 S DPH ? 4. 4. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 13.5.2019
FDP20192369 FDP20192369, trovy EX 4362/2011 52,87 S DPH ? 5. 4. 2019 JUDr. Michal Mazúr - súdny exekútor Štúrova 17, Košice 31308848 13.5.2019
FDP20192149 FDP20192149, trovy EX 1235/2010 49,31 S DPH ? 29. 3. 2019 JUDr. Rudolf Varga - súdny exekútor Hlavná 26/5, Dunajská Streda 34071890 13.5.2019
FDP20192509 FDP20192509, trovy EX 733/2008 52,62 S DPH ? 11. 4. 2019 JUDr. Ján Gasper - súdny exekútor K. Mikszatha 268, Rimavská Sobota 35678691 13.5.2019
FDP20191673 FDP20191673, trovy EX 3602/2013 39,83 S DPH ? 11. 3. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20192383 FDP20192383, trovy EX 4158/2013 51,49 S DPH ? 5. 4. 2019 JUDr. Michal Mazúr - súdny exekútor Štúrova 17, Košice 31308848 13.5.2019
FDP20192052 FDP20192052, trovy EX 356/2010 49,49 S DPH ? 26. 3. 2019 JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. - súdny exekútor ul. Poľná 31/23, Ružomberok 36136255 13.5.2019
FDP20191574 FDP20191574, trovy EX 3647/2015 16,21 Bez DPH ? 7. 3. 2019 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 13.5.2019
FDP20191934 FDP20191934, trovy EX 3001/2012 60,23 S DPH ? 20. 3. 2019 JUDr. Andrea Ondrejková - súdny exekútor Vrútocká 12, Bratislava 36068331 13.5.2019
FDP20192310 FDP20192310, trovy EX 6908/2008 39,83 S DPH ? 3. 4. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20191417 FDP20191417, trovy EX 5338/2007 30,48 S DPH ? 1. 3. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20192276 FDP20192276, trovy EX 138/2015 44,51 S DPH ? 3. 4. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 13.5.2019
FDP20192229 FDP20192229, trovy EX 424/2009 62,45 S DPH ? 2. 4. 2019 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 13.5.2019
FDP20192782 FDP20192782, trovy EX 661/2010 59,48 S DPH ? 24. 4. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 13.5.2019
FDP20191966 FDP20191966, trovy EX 2504/2008 47,70 S DPH ? 21. 3. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 13.5.2019
FDP20191794 FDP20191794, trovy EX 1408/2007 162,88 S DPH ? 15. 3. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 13.5.2019
FDP20192104 FDP20192104, trovy EX 5354/2010 55,60 S DPH ? 27. 3. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 13.5.2019
FDP20192591 FDP20192591, trovy EX 2173/2011 52,79 S DPH ? 15. 4. 2019 JUDr. Ivan Varga - súdny exekútor Popradská 68, Košice 35520833 13.5.2019
FDP20191751 FDP20191751, trovy EX 389/2013 59,33 S DPH ? 9. 3. 2019 JUDr. Mária Hlaváčová - súdna exekútorka Hlavné námestie 34, Kezmarok 35517743 13.5.2019
FDP20192669 FDP20192669, trovy EX 3116/2010 61,25 S DPH ? 13. 4. 2019 JUDr. Radovan Ferenc - súdny exekútor Slovenská 13, Prešov 1 35512636 13.5.2019
FDP20191862 FDP20191862, trovy EX 965/2013 39,83 S DPH ? 18. 3. 2019 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Puškinova 16, Prešov 37881141 13.5.2019
FDP20191900 FDP20191900, trovy EX 2503/2013 49,25 S DPH ? 19. 3. 2019 JUDr. Mária Hlaváčová - súdna exekútorka Hlavné námestie 34, Kezmarok 35517743 13.5.2019
FDP20192339 FDP20192339, trovy EX 4246/2006 1,12 S DPH ? 4. 4. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 13.5.2019
FDP20191425 FDP20191425, trovy EX 6224/2008 39,83 S DPH ? 1. 3. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20192221 FDP20192221, trovy EX 1828/2014 59,75 S DPH ? 2. 4. 2019 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 13.5.2019
FDP20191541 FDP20191541, trovy EX 624/2002 83,35 S DPH ? 5. 3. 2019 JUDr. Peter Hodermarský - súdny exekútor Akademika Hronca 3, Rožňava 31958095 13.5.2019
FDP20191828 FDP20191828, trovy EX 3680/2009 39,83 S DPH ? 18. 3. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20192367 FDP20192367, trovy EX 3642/2011 182,89 S DPH ? 5. 4. 2019 JUDr. Michal Mazúr - súdny exekútor Štúrova 17, Košice 31308848 13.5.2019
FDR20190091 FDR20190091, služby 48,00 S DPH Z20155796_Z ? 20. 3. 2019 DIAFAN, s.r.o. J. Matušku 2250/12, Topolľany 36548073 13.5.2019
FDP20191419 FDP20191419, trovy EX 3374/2008 79,22 S DPH ? 1. 3. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20191968 FDP20191968, trovy EX 4604/2010 52,31 S DPH ? 21. 3. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 13.5.2019