Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20191898 FDP20191898, trovy EX 700/2015 44,15 S DPH ? 19. 3. 2019 Mgr. Helena Kríková - súdny exekútor Košovská cesta 1, Prievidza 42147735 13.5.2019
FDP20191423 FDP20191423, trovy EX 757/2008 33,10 S DPH ? 1. 3. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20192223 FDP20192223, trovy EX 375/2010 60,89 S DPH ? 2. 4. 2019 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 13.5.2019
FDP20191539 FDP20191539, trovy EX 1899/2011 50,40 S DPH ? 5. 3. 2019 JUDr. Ladislav Ďorďovič ml. Mierové nám. 1, Trenčín 36130681 13.5.2019
FDP20191830 FDP20191830, trovy EX 1560/2010 39,83 S DPH ? 18. 3. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDR20190111 FDR20190111, seminár 440,00 Bez DPH ? 5. 4. 2019 EXPONET s.r.o. Na Záhonech22/838, Praha4 26197456 13.5.2019
FDP20192391 FDP20192391, trovy EX 11437/2016 51,18 S DPH ? 8. 4. 2019 Mgr. Jozef Deák - súdny exekútor Horná 23, Banská Bystrica 42196477 13.5.2019
FDP20191901 FDP20191901, trovy EX 2003/2013 49,83 S DPH ? 19. 3. 2019 JUDr. Mária Hlaváčová - súdna exekútorka Hlavné námestie 34, Kezmarok 35517743 13.5.2019
FDP20192340 FDP20192340, trovy EX 3922/2012 44,51 S DPH ? 4. 4. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 13.5.2019
FDP20191861 FDP20191861, trovy EX 886/2013 39,83 S DPH ? 18. 3. 2019 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Puškinova 16, Prešov 37881141 13.5.2019
FDP20191424 FDP20191424, trovy EX 949/2008 32,56 S DPH ? 1. 3. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20191547 FDP20191547, trovy EX 2052/2013 54,77 S DPH ? 1. 3. 2019 JUDr. Mária Hlaváčová - súdna exekútorka Hlavné námestie 34, Kezmarok 35517743 13.5.2019
FDP20192219 FDP20192219, trovy EX 1145/2008 39,83 S DPH ? 2. 4. 2019 JUDr. Pavol Holík - súdny exekútor Dr. Adámiho 322/19, Topoľčany 42133530 13.5.2019
FDP20192366 FDP20192366, trovy EX 5074/2011 41,39 S DPH ? 5. 4. 2019 JUDr. Michal Mazúr - súdny exekútor Štúrova 17, Košice 31308848 13.5.2019
FDP20191829 FDP20191829, trovy EX 757/2011 39,83 S DPH ? 18. 3. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20191937 FDP20191937, trovy EX 21016/2010 39,83 S DPH ? 21. 3. 2019 JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor Stráž 223, Zvolen 42009766 13.5.2019
FDP20191418 FDP20191418, trovy EX 5855/2009 39,83 S DPH ? 1. 3. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20191967 FDP20191967, trovy EX 931/2011 55,48 S DPH ? 21. 3. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 13.5.2019
FDP20192584 FDP20192584, trovy EX 267/2013 44,51 S DPH ? 15. 4. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 13.5.2019
FDP20192101 FDP20192101, trovy EX 2796/2013 48,35 S DPH ? 27. 3. 2019 JUDr. René Matuška - súdny exekútor Kalinčiakova 5, Prievidza 36122050 13.5.2019
FDP20191750 FDP20191750, trovy EX 278/2013 58,43 S DPH ? 9. 3. 2019 JUDr. Mária Hlaváčová - súdna exekútorka Hlavné námestie 34, Kezmarok 35517743 13.5.2019
FDP20192454 FDP20192454, trovy EX 4015/2011 50,65 S DPH ? 9. 4. 2019 JUDr. Radovan Ferenc - súdny exekútor Slovenská 13, Prešov 1 35512636 13.5.2019
FDP20191980 FDP20191980, trovy EX 2322/2010 47,51 S DPH ? 22. 3. 2019 JUDr. Ing. Jozef Štorek - súdny exekútor Bezručova 16, Nové Zámky 31195555 13.5.2019
FDP20191623 FDP20191623, trovy EX 1137/2011 39,83 S DPH ? 11. 3. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20192666 FDP20192666, trovy EX 1109/2011 51,71 S DPH ? 12. 4. 2019 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 13.5.2019
FDP20192342 FDP20192342, trovy EX 5914/2013 49,91 S DPH ? 4. 4. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 13.5.2019
FDP20192368 FDP20192368, trovy EX 4850/2011 32,45 S DPH ? 5. 4. 2019 JUDr. Michal Mazúr - súdny exekútor Štúrova 17, Košice 31308848 13.5.2019
FDP20192148 FDP20192148, trovy EX 128/2004 91,61 S DPH ? 29. 3. 2019 JUDr. Rudolf Varga - súdny exekútor Hlavná 26/5, Dunajská Streda 34071890 13.5.2019
FDP20192508 FDP20192508, trovy EX 365/2005 33,49 S DPH ? 11. 4. 2019 MVDr. Mgr. Pavol Kovaľ - súdny exekútor Petrovany 328, Petrovany 31276491 13.5.2019
FDP20191674 FDP20191674, trovy EX 2408/2013 39,83 S DPH ? 11. 3. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20192384 FDP20192384, trovy EX 4083/2013 50,81 S DPH ? 5. 4. 2019 JUDr. Michal Mazúr - súdny exekútor Štúrova 17, Košice 31308848 13.5.2019
FDP20192054 FDP20192054, trovy EX 6675/2013 41,50 S DPH ? 26. 3. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 13.5.2019
FDP20191573 FDP20191573, trovy EX 3948/2015 15,31 Bez DPH ? 7. 3. 2019 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 13.5.2019
FDP20191936 FDP20191936, trovy EX 193/2015 44,51 S DPH ? 20. 3. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 13.5.2019
FDP20192311 FDP20192311, trovy EX 4832/2007 53,76 S DPH ? 3. 4. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20192277 FDP20192277, trovy EX 610/2011 47,63 S DPH ? 3. 4. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 13.5.2019
FDP20191416 FDP20191416, trovy EX 4053/2007 11,90 S DPH ? 1. 3. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20192228 FDP20192228, trovy EX 416/2008 22,49 S DPH ? 2. 4. 2019 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 13.5.2019
FDP20192781 FDP20192781, trovy EX 2701/2010 61,36 S DPH ? 24. 4. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 13.5.2019
FDP20191795 FDP20191795, trovy EX 1218/2007 177,73 S DPH ? 15. 3. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 13.5.2019