Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDR20190082 FDR20190082, služby 3 866,69 S DPH Z201765290_Z ? 13. 3. 2019 MET Slovakia, a.s. Rajská 7, Bratislava 45860637 15.4.2019
FDP20191069 FDP20191068, trovy EX 5911/2008 57,64 S DPH ? 15. 2. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 15.4.2019
FDP20190969 FDP20190969, trovy EX 194/2015 44,51 S DPH ? 11. 2. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 15.4.2019
FDP20191330 FDP20191330, trovy EX 2228/2009 69,87 S DPH ? 25. 2. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 15.4.2019
FDP20191201 FDP20191201, trovy EX 76/2006 43,80 S DPH ? 19. 2. 2019 JUDr. Martin Závodský - súdny exekútor Záhradnícka 39, Bratislava 2 43249981 15.4.2019
FDP20191127 FDP20191127, trovy EX 30137/2011 39,83 S DPH ? 18. 2. 2019 JUDr. Peter Kuna - súdny exekútor Miletičova 20, Bratislava 42354811 15.4.2019
FDP20191074 FDP20191074, trovy EX 5342/2008 39,83 S DPH ? 15. 2. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 15.4.2019
FDP20191637 FDP20191637, trovy EX 650/2011 42,85 S DPH ? 11. 3. 2019 JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. - súdny exekútor ul. Poľná 31/23, Ružomberok 36136255 15.4.2019
FDP20190977 FDP20190977, trovy EX 10571/2010 77,75 S DPH ? 11. 2. 2019 JUDr. Štefan Šviderský - súdny exekútor Exekútorský úrad Vranov nad Topľou Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 15.4.2019
FDP20191165 FDP20191165, trovy EX 1166/2009 54,59 S DPH ? 18. 2. 2019 JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor Moyzesova 34, Košice 35513748 15.4.2019
FDP20191062 FDP20191062, trovy EX 431/2011 39,83 S DPH ? 15. 2. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 15.4.2019
FDP20191496 FDP20191496, trovy EX 2561/2007 32,18 S DPH ? 4. 3. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 15.4.2019
FDP20191262 FDP20191262, trovy EX 1162/2010 51,95 S DPH ? 22. 2. 2019 JUDr. Jozef Kapronczai - súdny exekútor Švermova 273/21, Galanta 42133882 15.4.2019
FDP20191341 FDP20191341, trovy EX 76/2011 39,83 S DPH ? 26. 2. 2019 JUDr. Ivan Lutter - súdny exekútor Longobardská 1301/27, Bratislava 30799783 15.4.2019
FDP20191160 FDP20191160, trovy EX 1604/2010 43,79 S DPH ? 18. 2. 2019 JUDr. Peter Kuna - súdny exekútor Miletičova 20, Bratislava 42354811 15.4.2019
FDP20191067 FDP20191067, trovy EX 5502/2009 39,83 S DPH ? 15. 2. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 15.4.2019
FDP20191308 FDP20191308, trovy EX 5483/2008 39,83 S DPH ? 25. 2. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 15.4.2019
FDP20191367 FDP20191367, trovy EX 2828/2008 46,55 S DPH ? 28. 2. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 15.4.2019
FDP20191543 FDP20191543, trovy EX 3283/2013 47,99 S DPH ? 4. 3. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 15.4.2019
FDP20190880 FDP20190880, trovy EX 1891/2007 59,83 S DPH ? 5. 2. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 15.4.2019
FDP20191456 FDP20191456, trovy EX 1459/2006 64,78 S DPH ? 1. 3. 2019 MVDr. Mgr. Pavol Kovaľ - súdny exekútor Petrovany 328, Petrovany 31276491 15.4.2019
FDP20191293 FDP20191293, trovy EX 8279/2008 39,83 S DPH ? 25. 2. 2019 JUDr. Štefan Šviderský - súdny exekútor Exekútorský úrad Vranov nad Topľou Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 15.4.2019
FDP20191156 FDP20191156, trovy EX 436/2010 69,60 S DPH ? 18. 2. 2019 JUDr. Peter Kuna - súdny exekútor Miletičova 20, Bratislava 42354811 15.4.2019
FDR20190070 FDR20190070, služby 143,75 Bez DPH Z20151823_Z ? 6. 3. 2019 Radoslav Lyžičiar - BEZPO Plk.Prvoniča 4, Bratislava 40231356 15.4.2019
FDP20191216 FDP20191216, trovy EX 623/2013 69,40 S DPH ? 20. 2. 2019 JUDr. Svätoslav Mruškovič - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Kúpeľná 6, Prešov 37787691 15.4.2019
FDP20191010 FDP20191010, trovy EX 1799/2010 41,75 S DPH ? 12. 2. 2019 JUDr. Viera Kučerová - súdny exekútor nám. Sv. Martina 9, Holíč 37851390 15.4.2019
FDP20190942 FDP20190942, trovy EX 276/2011 39,83 S DPH ? 8. 2. 2019 JUDr. Ladislav Kováč - súdny exekútor Južná trieda 93, Košice 35505222 15.4.2019
FDP20191445 FDP20191445, trovy EX 3131/2013 53,57 S DPH ? 1. 3. 2019 JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor Stráž 223, Zvolen 42009766 15.4.2019
FDP20191003 FDP20191003, trovy EX 4114/2008 47,62 S DPH ? 12. 2. 2019 JUDr. Štefan Šviderský - súdny exekútor Exekútorský úrad Vranov nad Topľou Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 15.4.2019
FDP20191038 FDP20191038, trovy EX 786/2008 31,34 S DPH ? 13. 2. 2019 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 15.4.2019
FDR20190072 FDR20190072, služby 3,00 S DPH ? 7. 3. 2019 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 36631124 15.4.2019
FDP20191213 FDP20191213, trovy EX 2730/2007 89,76 S DPH ? 20. 2. 2019 JUDr. Svätoslav Mruškovič - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Kúpeľná 6, Prešov 37787691 15.4.2019
FDP20190966 FDP20190966, trovy EX 521/2003 37,87 Bez DPH ? 11. 2. 2019 JUDr. Libor Samec - súdny exekútor Košická 6, Bratislava 36078531 15.4.2019
FDP20191505 FDP20191505, trovy EX 781/2010 68,08 S DPH ? 1. 3. 2019 JUDr. Jana Debnárová - súdny exekútor Terézie Vansovej 2, Lučenec 45029164 15.4.2019
FDP20191126 FDP20191126, trovy EX 20650/2011 50,80 S DPH ? 18. 2. 2019 JUDr. Peter Kuna - súdny exekútor Miletičova 20, Bratislava 42354811 15.4.2019
FDR20190079 FDR20190079, služby 136,16 Bez DPH ? 11. 3. 2019 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 36631124 15.4.2019
FDP20191265 FDP20191265, trovy EX 5755/2010 39,83 S DPH ? 22. 2. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 15.4.2019
FDP20191235 FDP20191235, trovy EX 5816/2007 43,62 S DPH ? 21. 2. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 15.4.2019
FDR20190083 FDR20190083, služby 4 394,10 S DPH OBJ2019009 13. 3. 2019 IN-kanál, spol. s r.o. Mlynské Luhy 19, Bratislava 35773308 15.4.2019
FDP20191078 FDP20191078, trovy EX 4237/2008 39,83 S DPH ? 15. 2. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 15.4.2019