Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20184264 FDP20184264, trovy EX 1849/2007 176,98 S DPH ? 9. 10. 2018 JUDr. Mário Mičák - súdny exekútor Kollárova 39, Banská Bystrica 37825640 8.11.2018
FDP20183806 FDP20183806, trovy EX 800/2007 296,88 S DPH ? 17. 9. 2018 JUDr. Beata Boncsekova - súdny exekútor bisk. Kiralya 12, Komárno 36108570 8.11.2018
FDP20184473 FDP20184473, trovy EX 7245/2013 42,95 S DPH ? 14. 10. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 8.11.2018
FDP20183895 FDP20183895, trovy EX 2012/2010 61,67 S DPH ? 21. 9. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 8.11.2018
FDP20183955 FDP20183955, trovy EX 683/2011 39,83 S DPH ? 24. 9. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 8.11.2018
FDP20183986 FDP20183986, trovy EX 225/2005 27,26 S DPH ? 25. 9. 2018 JUDr. Martin Závodský - súdny exekútor Záhradnícka 39, Bratislava 2 43249981 8.11.2018
FDP20184230 FDP20184230, trovy EX 913/2007 32,34 S DPH ? 8. 10. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 8.11.2018
FDP20183814 FDP20183814, trovy EX 5272/2010 52,67 S DPH ? 17. 9. 2018 JUDr. Viera Kučerová - súdny exekútor nám. Sv. Martina 9, Holíč 37851390 8.11.2018
FDP20183894 FDP20183894, trovy EX 1029/2009 39,83 S DPH ? 21. 9. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 8.11.2018
FDP20184474 FDP20184474, trovy EX 7131/2013 44,87 S DPH ? 14. 10. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 8.11.2018
FDP20183958 FDP20183958, trovy EX 747/2009 39,83 S DPH ? 24. 9. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 8.11.2018
FDP20184229 FDP20184229, trovy EX 3658/2008 19,72 S DPH ? 8. 10. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 8.11.2018
FDP20183987 FDP20183987, trovy EX 990/2010 42,71 S DPH ? 25. 9. 2018 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 8.11.2018
FDP20183809 FDP20183809, trovy EX 144/2008 82,97 S DPH ? 17. 9. 2018 MVDr. Mgr. Pavol Kovaľ - súdny exekútor Petrovany 328, Petrovany 31276491 8.11.2018
FDP20184111 FDP20184111, trovy EX 4472/2013 44,51 S DPH ? 1. 10. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 8.11.2018
FDP20183681 FDP20183681, trovy EX 4835/2008 39,83 S DPH ? 11. 9. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 8.11.2018
FDP20184075 FDP20184075, trovy EX 199/2014 55,54 S DPH ? 1. 10. 2018 Mgr. Ing. Oľga Hlucháňová - súdny exekútor Nám. A. Hlinku 25/30, Pov.Bystrica 35662905 8.11.2018
FDP20184517 FDP20184517, trovy EX 1411/2013 39,83 S DPH ? 18. 10. 2018 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 8.11.2018
FDP20183930 FDP20183930, trovy EX 4883/2010 43,43 S DPH ? 20. 9. 2018 JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. - súdny exekútor Exekútorský úrad Ružomberok ul. Poľná 31/23, Ružomberok 36136255 8.11.2018
FDP20183998 FDP20183998, trovy EX 190/2011 60,41 S DPH ? 25. 9. 2018 JUDr. Ing. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 8.11.2018
FDP20184238 FDP20184238, trovy EX 414/2001 138,02 S DPH ? 8. 10. 2018 JUDr. Soňa Stodolová - súdny exekúor Exekútorský úrad Kmeťkova 25, Nitra 34039741 8.11.2018
FDP20183833 FDP20183833, trovy EX 4220/2011 100,66 S DPH ? 18. 9. 2018 JUDr. Michal Mazúr - súdny exekútor Štúrova 17, Košice 31308848 8.11.2018
FDP20184450 FDP20184450, trovy EX 5692/2013 44,50 S DPH ? 13. 10. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 8.11.2018
FDP20183880 FDP20183880, trovy EX 6997/2008 39,83 S DPH ? 20. 9. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 8.11.2018
FDP20183947 FDP20183947, trovy EX 1419/2011 39,83 S DPH ? 24. 9. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 8.11.2018
IDP20180088 IDP88,trovy EX 213/98 JUDr. HLAVÁČOVÁ 103,53 S DPH ? 16. 10. 2018 JUDr. Mária Hlaváčová - súdna exekútorka Exekútorský úrad Kežmarok Hlavné námestie 34 Kezmarok 35517743 8.11.2018
FDP20183941 FDP20183941, trovy EX 7298/2007 43,20 S DPH ? 24. 9. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 8.11.2018
FDP20184062 FDP20184062, trovy EX 3010/2012 46,06 S DPH ? 1. 10. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 8.11.2018
FDP20184123 FDP20184123, trovy EX 1624/2010 39,83 S DPH ? 2. 10. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 8.11.2018
FDP20183692 FDP20183692, trovy EX 5554/2008 39,83 S DPH ? 11. 9. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 8.11.2018
FDP20184256 FDP20184256, trovy EX 813/2007 88,80 S DPH ? 8. 10. 2018 JUDr. Peter Molnár - súdny exekútor Kupeckého 29, Košice 35505753 8.11.2018
FDP20183794 FDP20183794, trovy EX 4527/2009 43,67 S DPH ? 17. 9. 2018 JUDr. Viera Kučerová - súdny exekútor nám. Sv. Martina 9, Holíč 37851390 8.11.2018
FDP20184339 FDP20184339, trovy EX 1902/2007 122,14 S DPH ? 12. 10. 2018 Mgr. Vladimír Cipár - súdny exekútor Vazovová 9, Bratislava 36060577 8.11.2018
FDP20184069 FDP20184069, trovy EX 6391/2013 45,82 S DPH ? 1. 10. 2018 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 8.11.2018
FDP20184115 FDP20184115, trovy EX 2256/2012 44,51 S DPH ? 1. 10. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 8.11.2018
FDP20183685 FDP20183685, trovy EX 4329/2008 39,83 S DPH ? 11. 9. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 8.11.2018
FDP20184241 FDP20184241, trovy EX 787/2005 56,35 S DPH ? 8. 10. 2018 JUDr. Kešeľak Michal - súdny exekútor Mlynská č. 2, Spišská Nová Ves 36153460 8.11.2018
FDP20183995 FDP20183995, trovy EX 1803/2012 43,79 S DPH ? 25. 9. 2018 JUDr. Viera Kučerová - súdny exekútor nám. Sv. Martina 9, Holíč 37851390 8.11.2018
FDP20183835 FDP20183835, trovy EX 530/2013 52,53 S DPH ? 18. 9. 2018 JUDr. Michal Mazúr - súdny exekútor Štúrova 17, Košice 31308848 8.11.2018
FDP20183883 FDP20183883, trovy EX 532/2010 47,74 S DPH ? 20. 9. 2018 MVDr. Mgr. Pavol Kovaľ - súdny exekútor Petrovany 328, Petrovany 31276491 8.11.2018