Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20190993 FDP20190993, trovy EX 6474/2013 44,51 S DPH ? 11. 2. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 11.3.2019
FDP20190361 FDP20190361, trovy EX 467/2008 40,49 S DPH ? 21. 1. 2019 JUDr. Barbora Božíková Ághová - súdny exekútor Jaskový rad 79, Bratislava 42354781 11.3.2019
FDP20190615 FDP20190615, trovy EX 2110/2008 17,32 Bez DPH ? 25. 1. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 11.3.2019
FDP20190740 FDP20190740, trovy EX 852/2014 39,83 S DPH ? 31. 1. 2019 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 11.3.2019
FDP20190850 FDP20190850, trovy EX 2226/2008 45,17 S DPH ? 4. 2. 2019 JUDr. Peter Stano - súdny exekútor Kapitulská 26, Trnava 37844512 11.3.2019
FDP20190622 FDP20190622, trovy EX 6552/2008 39,83 Bez DPH ? 25. 1. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 11.3.2019
FDP20190732 FDP20190732, trovy EX 3313/2015 19,75 Bez DPH ? 31. 1. 2019 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 11.3.2019
FDP20190857 FDP20190857, trovy EX 632/2012 44,51 S DPH ? 4. 2. 2019 JUDr. Jozef Liščák - súdny exekútor ČSA 23, Banská Bystrica 42012040 11.3.2019
FDP20190504 FDP20190504, trovy EX 1438/2007 97,18 S DPH ? 23. 1. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 11.3.2019
FDP20190423 FDP20190423, trovy EX 596/2006 112,14 Bez DPH ? 21. 1. 2019 JUDr. Lýdia Bujňáková - súdny exekútor Pražská 4, Košice 35551101 11.3.2019
FDP20191019 FDP20191019, trovy EX 9447/2013 39,83 S DPH ? 12. 2. 2019 JUDr. Peter Krištofík Mucha - súdny exekútor E. B. Lukáča 2, Martin 35658851 11.3.2019
FDP20190645 FDP20190645, trovy EX 245/2014 39,83 S DPH ? 28. 1. 2019 JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor Hlavná 45, Prešov 37881485 11.3.2019
FDP20190727 FDP20190727, trovy EX 3023/2014 45,23 S DPH ? 31. 1. 2019 JUDr. Hana Cibulková - súdny exekútor Drobného 15, Bratislava 42133556 11.3.2019
FDP20190786 FDP20190786, trovy EX 4080/2011 36,49 S DPH ? 1. 2. 2019 JUDr. Michal Mazúr - súdny exekútor Štúrova 17, Košice 31308848 11.3.2019
FDP20190586 FDP20190586, trovy EX 1975/2007 112,85 S DPH ? 25. 1. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 11.3.2019
FDP20190459 FDP20190459, trovy EX 6449/2008 39,83 S DPH ? 22. 1. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 11.3.2019
FDP20190955 FDP20190955, trovy EX 1913/2010 39,83 S DPH ? 11. 2. 2019 JUDr. Martin Závodský - súdny exekútor Záhradnícka 39, Bratislava 2 43249981 11.3.2019
FDP20190685 FDP20190685, trovy EX 5963/2009 39,83 Bez DPH ? 29. 1. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 11.3.2019
FDP20190454 FDP20190454, trovy EX 6525/2008 39,83 S DPH ? 22. 1. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 11.3.2019
FDP20190960 FDP20190960, trovy EX 243/2009 52,79 S DPH ? 11. 2. 2019 JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD. - súdny exekútor K. Mikszatha 268, Rimavská Sobota 35678691 11.3.2019
FDP20190579 FDP20190579, trovy EX 4609/2010 44,93 S DPH ? 25. 1. 2019 JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. - súdny exekútor Exekútorský úrad Ružomberok ul. Poľná 31/23, Ružomberok 36136255 11.3.2019
FDP20190646 FDP20190646, trovy EX 2154/2009 39,83 S DPH ? 28. 1. 2019 JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor Hlavná 45, Prešov 37881485 11.3.2019
FDP20190724 FDP20190724, trovy EX 1419/2013 39,83 S DPH ? 31. 1. 2019 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 11.3.2019
FDP20190785 FDP20190785, trovy EX 651/2009 39,83 S DPH ? 1. 2. 2019 JUDr. Martin Závodský - súdny exekútor Záhradnícka 39, Bratislava 2 43249981 11.3.2019
FDP20190589 FDP20190589, trovy EX 1216/2007 186,40 S DPH ? 25. 1. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 11.3.2019
FDP20190962 FDP20190962, trovy EX 3566/2008 45,36 S DPH ? 11. 2. 2019 JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD. - súdny exekútor K. Mikszatha 268, Rimavská Sobota 35678691 11.3.2019
FDP20190674 FDP20190674, trovy EX 846/2008 40,79 Bez DPH ? 29. 1. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 11.3.2019
FDP20190577 FDP20190577, trovy EX 1853/2011 45,77 Bez DPH ? 24. 1. 2019 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 11.3.2019
FDP20185755 FDP20185755, trovy EX 3226/2013 46,07 S DPH ? 20. 12. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 11.3.2019
FDP20190810 FDP20190810, trovy EX 3641/2011 41,51 S DPH ? 4. 2. 2019 JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. - súdny exekútor Exekútorský úrad Ružomberok ul. Poľná 31/23, Ružomberok 36136255 11.3.2019
FDP20185756 FDP20185756, trovy EX 2259/2012 42,68 S DPH ? 20. 12. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 11.3.2019
FDP20190809 FDP20190809, trovy EX 1667/2010 43,07 S DPH ? 4. 2. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 11.3.2019
FDP20190461 FDP20190461, trovy EX 1587/2010 39,83 S DPH ? 22. 1. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 11.3.2019
FDP20190683 FDP20190683, trovy EX 2405/2007 79,62 S DPH ? 29. 1. 2019 JUDr. Svätoslav Mruškovič - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Kúpeľná 6, Prešov 37787691 11.3.2019
FDP20190567 FDP20190567, trovy EX 478/2010 43,67 S DPH ? 24. 1. 2019 JUDr. Ing. Jozef Štorek - súdny exekútor Exekútorský úrad Nové Zámky Bezručova 16, Nové Zámky 31195555 11.3.2019
FDP20190820 FDP20190820, trovy EX 25089/2012 39,83 S DPH ? 4. 2. 2019 JUDr. Matej Kršiak - súdny exekútor Čsl.tankistov 212, Bratislava 37928325 11.3.2019
FDP20185732 FDP20185732, trovy EX 3335/2013 39,83 S DPH ? 20. 12. 2018 JUDr. Marián Janec - súdny exekútor Sad SNP 12, Žilina 17058899 11.3.2019
FDP20190550 FDP20190550, trovy EX 1686/2008 41,58 S DPH ? 24. 1. 2019 JUDr. Ing. Jozef Štorek - súdny exekútor Exekútorský úrad Nové Zámky Bezručova 16, Nové Zámky 31195555 11.3.2019
FDP20190698 FDP20190698, trovy EX 1392/2008 51,47 S DPH ? 30. 1. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 11.3.2019
FDP20190493 FDP20190493, trovy EX 1659/2010 49,76 S DPH ? 22. 1. 2019 JUDr. Hana Cibulková - súdny exekútor Drobného 15, Bratislava 42133556 11.3.2019