Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20190006 FDP20190006, trovy EX 914/2008 55,96 S DPH ? 2. 1. 2019 JUDr. Peter Kuna - súdny exekútor Miletičova 20, Bratislava 42354811 15.2.2019
FDP20190326 FDP20190326, trovy EX 2635/2006 72,50 S DPH ? 16. 1. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 15.2.2019
FDP20190003 FDP20190003, trovy EX 478/2011 39,83 S DPH ? 2. 1. 2019 JUDr. Erik Tóth - súdny exekútor Piaristická 2, Nitra 36113271 15.2.2019
FDP20190091 FDP20190091, trovy EX 620/2007 41,60 S DPH ? 2. 1. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 15.2.2019
FDP20190160 FDP20190160, trovy EX 79/2012 53,17 S DPH ? 8. 1. 2019 JUDr. Peter Kohút - súdny exekútor Mičinská cesta 35, B.Bystrica 35657723 15.2.2019
FDP20190369 FDP20190369, trovy EX 1751/2002 45,32 S DPH ? 18. 1. 2019 JUDr. Jozef Ivančík - súdny exekútor , Nové Zámky 30997488 15.2.2019
FDP20190422 FDP20190422, trovy EX 600/2010 33,19 Bez DPH ? 21. 1. 2019 JUDr. Petík Július - súdny exekútor Nobelova 34, Bratislava-Nové Mesto 31803121 15.2.2019
FDP20190125 FDP20190125, trovy EX 212/2008 78,25 S DPH ? 4. 1. 2019 JUDr. Zuzana Papcunová - súdny exekútor Hlavná 68, Košice 1 35551046 15.2.2019
FDP20190258 FDP20190258, trovy EX 161/2009 39,83 S DPH ? 14. 1. 2019 JUDr. Peter Krištofík Mucha - súdny exekútor E. B. Lukáča 2, Martin 35658851 15.2.2019
FDP20190093 FDP20190093, trovy EX 4607/2011 163,40 S DPH ? 3. 1. 2019 JUDr. Michal Mazúr - súdny exekútor Štúrova 17, Košice 31308848 15.2.2019
FDP20190367 FDP20190367, trovy EX 941/2008 62,32 S DPH ? 18. 1. 2019 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 15.2.2019
FDP20190064 FDP20190064, trovy EX 2241/2011 53,03 S DPH ? 3. 1. 2019 JUDr. Július Rosina - súdny exekútor Exekútorský úrad Stummerova 1553, Topoľčany 42051444 15.2.2019
FDP20190011 FDP20190011, trovy EX 1905/2012 42,83 S DPH ? 2. 1. 2019 JUDr. Marcel Kroupa - súdny exekútor Gegeľovská 662/2, Myjava 42026067 15.2.2019
FDP20190405 FDP20190405, trovy EX 387/2007 28,58 S DPH ? 16. 1. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 15.2.2019
FDP20190168 FDP20190168, trovy EX 187/2009 69,59 S DPH ? 8. 1. 2019 JUDr. Ivan Nestor - súdny exekútor Haburská 49/A, Bratislava 2 42133521 15.2.2019
FDP20190355 FDP20190355, trovy EX 1494/2010 61,64 S DPH ? 17. 1. 2019 JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor Moyzesova 34, Košice 35513748 15.2.2019
FDP20190069 FDP20190069, trovy EX 996/2013 39,83 S DPH ? 2. 1. 2019 Mgr. Milan Somík - súdny exekútor Škultétyho 1, Martin 35662794 15.2.2019
FDP20190018 FDP20190018, trovy EX 7690/2011 44,39 S DPH ? 2. 1. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 15.2.2019
FDP20190400 FDP20190400, trovy EX 2262/2012 49,91 S DPH ? 16. 1. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 15.2.2019
FDP20190124 FDP20190124, trovy EX 459/2009 49,97 S DPH ? 4. 1. 2019 JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD. - súdny exekútor K. Mikszatha 268, Rimavská Sobota 35678691 15.2.2019
FDP20190259 FDP20190259, trovy EX 12/2014 55,43 S DPH ? 14. 1. 2019 Mgr. Petr Krušina - súdny exekútor Lazaretská 4, Bratislava 1 42173647 15.2.2019
FDP20190044 FDP20190044, trovy EX 2610/2005 43,37 S DPH ? 2. 1. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 15.2.2019
FDP20190380 FDP20190380, trovy EX 436/2009 62,15 S DPH ? 18. 1. 2019 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 15.2.2019
FDP20190146 FDP20190146, trovy EX 934/2001 76,33 S DPH ? 8. 1. 2019 JUDr. Marián Janec - súdny exekútor Sad SNP 12, Žilina 17058899 15.2.2019
FDP20190206 FDP20190206, trovy EX 2959/2010 39,83 S DPH ? 11. 1. 2019 Mgr. Vladimír Cipár - súdny exekútor Vazovová 9, Bratislava 36060577 15.2.2019
FDP20190273 FDP20190273, trovy EX 2706/2010 45,00 S DPH ? 15. 1. 2019 JUDr. Martin Závodský - súdny exekútor Záhradnícka 39, Bratislava 2 43249981 15.2.2019
FDP20190117 FDP20190117, trovy EX 953/2007 83,93 S DPH ? 4. 1. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 15.2.2019
FDP20190313 FDP20190313, trovy EX 42/2009 60,68 S DPH ? 16. 1. 2019 JUDr. Ivan Lutter - súdny exekútor Longobardská 1301/27, Bratislava 30799783 15.2.2019
FDP20190139 FDP20190139, trovy EX 580/2011 49,19 S DPH ? 4. 1. 2019 JUDr. Lucia Ulianková - súdny exekútor Exekútorský úrad Námestie SNP 41, Zvolen 31815561 15.2.2019
FDP20190215 FDP20190215, trovy EX 1212/2013 61,43 S DPH ? 11. 1. 2019 JUDr. Mária Hlaváčová - súdna exekútorka Exekútorský úrad Kežmarok Hlavné námestie 34, Kezmarok 35517743 15.2.2019
FDP20190280 FDP20190280, trovy EX 184/2009 57,27 S DPH ? 15. 1. 2019 JUDr. Michal Bulko - súdny exekútor Exekútorský úrad Nám. sv. Egídia 95, Poprad 37790412 15.2.2019
FDP20190111 FDP20190111, trovy EX 551/2005 86,27 S DPH ? 4. 1. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 15.2.2019
FDP20185467 FDP20185467, trovy EX 12458/2014 31,04 Bez DPH ? 10. 12. 2018 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 15.2.2019
FDP20190047 FDP20190047, trovy EX 6667/2007 43,13 S DPH ? 2. 1. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 15.2.2019
FDP20190373 FDP20190373, trovy EX 1420/2009 62,15 S DPH ? 18. 1. 2019 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 15.2.2019
FDP20190222 FDP20190222, trovy EX 3168/2008 49,60 Bez DPH ? 14. 1. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 15.2.2019
FDP20190282 FDP20190282, trovy EX 3547/2006 73,78 S DPH ? 15. 1. 2019 JUDr. René Matuška - súdny exekútor Exekútorský úrad Prievidza Kalinčiakova 5, Prievidza 36122050 15.2.2019
FDP20185465 FDP20185465, trovy EX 318//2010 45,23 Bez DPH ? 10. 12. 2018 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 15.2.2019
FDP20190304 FDP20190304, trovy EX 395/2010 67,68 S DPH ? 16. 1. 2019 JUDr. Radovan Ferenc - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Slovenská 13, Prešov 1 35512636 15.2.2019
FDP20190193 FDP20190193, trovy EX 1080/2010 46,33 S DPH ? 11. 1. 2019 Mgr. Ing. Oľga Hlucháňová - súdny exekútor Nám. A. Hlinku 25/30, Pov.Bystrica 35662905 15.2.2019