Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20190334 FDP20190334, trovy EX 513/2013 58,31 S DPH ? 16. 1. 2019 JUDr. Mária Hlaváčová - súdna exekútorka Exekútorský úrad Kežmarok Hlavné námestie 34, Kezmarok 35517743 15.2.2019
FDP20190254 FDP20190254, trovy EX 24228/2013 39,83 S DPH ? 14. 1. 2019 JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor Stráž 223, Zvolen 42009766 15.2.2019
FDP20190437 FDP20190437, trovy EX 1386/2012 49,91 S DPH ? 21. 1. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 15.2.2019
FDP20190026 FDP20190026, trovy EX 902/2008 41,59 S DPH ? 1. 1. 2019 JUDr. Ing. Jozef Štorek - súdny exekútor Exekútorský úrad Nové Zámky Bezručova 16, Nové Zámky 31195555 15.2.2019
FDP20190057 FDP20190057, trovy EX 419/2009 107,56 S DPH ? 3. 1. 2019 JUDr. Marián Jurina - súdny exekútor Š.Moyzesa 53, Lučenec 35980966 15.2.2019
FDP20190346 FDP20190346, trovy EX 24868/2013 39,83 S DPH ? 17. 1. 2019 JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor Stráž 223, Zvolen 42009766 15.2.2019
FDP20185728 FDP20185728, trovy EX 2874/2009 45,35 S DPH ? 20. 12. 2018 JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková - súdny exekútor Ružova č. 22, Skalica 34049606 15.2.2019
FDP20190247 FDP20190247, trovy EX 51/2011 62,63 S DPH ? 14. 1. 2019 Mgr. Petr Krušina - súdny exekútor Lazaretská 4, Bratislava 1 42173647 15.2.2019
FDP20190131 FDP20190131, trovy EX 1369/2013 39,83 S DPH ? 4. 1. 2019 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 15.2.2019
FDP20190341 FDP20190341, trovy EX 1276/2009 62,01 S DPH ? 17. 1. 2019 Mgr. Ing. Radoslav Kešeľák - súdny exekútor Mlynská 2, Spišská Nová Ves 35547430 15.2.2019
FDP20190240 FDP20190240, trovy EX 1243/2010 42,78 S DPH ? 14. 1. 2019 JUDr. Peter Matejovie - súdny exekútor Moyzesova 15, Liptovský Mikuláš 37800001 15.2.2019
FDP20190136 FDP20190136, trovy EX 3169/2011 44,39 S DPH ? 7. 1. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 15.2.2019
FDP20190444 FDP20190444, trovy EX 6438/2013 41,51 S DPH ? 16. 1. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 15.2.2019
FDP20190025 FDP20190025, trovy EX 1356/2008 41,58 S DPH ? 2. 1. 2019 JUDr. Ing. Jozef Štorek - súdny exekútor Exekútorský úrad Nové Zámky Bezručova 16, Nové Zámky 31195555 15.2.2019
FDP20190054 FDP20190054, trovy EX 789/2008 133,58 S DPH ? 3. 1. 2019 JUDr. Marián Jurina - súdny exekútor Š.Moyzesa 53, Lučenec 35980966 15.2.2019
FDP20190347 FDP20190347, trovy EX 713/2009 40,00 S DPH ? 17. 1. 2019 JUDr. Martin Závodský - súdny exekútor Záhradnícka 39, Bratislava 2 43249981 15.2.2019
FDP20185748 FDP20185748, trovy EX 1825/2014 59,59 S DPH ? 20. 12. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 15.2.2019
FDP20190267 FDP20190267, trovy EX 1981/2010 43,06 S DPH ? 15. 1. 2019 JUDr. Martin Závodský - súdny exekútor Záhradnícka 39, Bratislava 2 43249981 15.2.2019
FDP20190235 FDP20190235, trovy EX 839/2012 57,58 S DPH ? 14. 1. 2019 JUDr. Kešeľak Michal - súdny exekútor Mlynská č. 2, Spišská Nová Ves 36153460 15.2.2019
FDP20190152 FDP20190152, trovy EX 3062/2007 76,05 S DPH ? 8. 1. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 15.2.2019
FDP20190387 FDP20190387, trovy EX 2448/2011 48,53 S DPH ? 18. 1. 2019 JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. - súdny exekútor Exekútorský úrad Ružomberok ul. Poľná 31/23, Ružomberok 36136255 15.2.2019
FDP20190038 FDP20190038, trovy EX 230/2010 82,49 S DPH ? 2. 1. 2019 JUDr. Mária Bíla - súdny exekútor Hlavná 115, Košice 1 42099170 15.2.2019
IDP20190006 IDP6,SP,trovy EX 2148/10 JUDr. MRUŠKOVIČ 43,43 Bez DPH ? 23. 1. 2019 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta č. 8 a 10 Bratislava 30807484 15.2.2019
FDP20190188 FDP20190188, trovy EX 5019/2010 53,12 S DPH ? 10. 1. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 15.2.2019
FDP20190395 FDP20190395, trovy EX 95/2008 59,75 S DPH ? 18. 1. 2019 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 15.2.2019
FDP20190033 FDP20190033, trovy EX 747/2011 56,08 S DPH ? 2. 1. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 15.2.2019
FDP20190464 FDP20190464, trovy EX 190/2007 23,17 S DPH ? 22. 1. 2019 JUDr. Marianna Vargová - súdny exekútor Hviezdoslavova 1234/4, Trebišov 35530791 15.2.2019
FDP20185746 FDP20185746, trovy EX 2367/2014 44,51 S DPH ? 20. 12. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 15.2.2019
FDP20185751 FDP20185751, trovy EX 1367/2014 104,35 S DPH ? 20. 12. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 15.2.2019
FDP20190266 FDP20190266, trovy EX 2070/2010 43,06 S DPH ? 15. 1. 2019 JUDr. Martin Závodský - súdny exekútor Záhradnícka 39, Bratislava 2 43249981 15.2.2019
FDP20190232 FDP20190232, trovy EX 4687/2012 46,67 S DPH ? 14. 1. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 15.2.2019
FDP20190153 FDP20190153, trovy EX 1062/2004 69,00 S DPH ? 8. 1. 2019 JUDr. Michal Bulko - súdny exekútor Exekútorský úrad Nám. sv. Egídia 95, Poprad 37790412 15.2.2019
FDP20190397 FDP20190397, trovy EX 2825/2007 57,53 S DPH ? 16. 1. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 15.2.2019
FDP20185743 FDP20185743, trovy EX 3924/2012 53,03 S DPH ? 20. 12. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 15.2.2019
FDP20190179 FDP20190179, trovy EX 6096/2010 39,83 S DPH ? 10. 1. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 15.2.2019
FDR20180522 FDR20180522, služby 660,20 S DPH Z2002005 ? 15. 1. 2019 Dravecký & Partner Tax, k.s. Einsteinova 11/3677, Bratislava 35865172 15.2.2019
FDP20185471 FDP20185471, trovy EX 504/2015 7,06 Bez DPH ? 10. 12. 2018 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 15.2.2019
FDP20190286 FDP20190286, trovy EX 406/2011 54,73 S DPH ? 15. 1. 2019 JUDr. Ing. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 15.2.2019
FDP20185472 FDP20185472, trovy EX 11145/2014 5,88 Bez DPH ? 10. 12. 2018 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 15.2.2019
FDP20190040 FDP20190040, trovy EX 2336/2008 46,51 S DPH ? 2. 1. 2019 MVDr. Mgr. Pavol Kovaľ - súdny exekútor Petrovany 328, Petrovany 31276491 15.2.2019