Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20190105 FDP20190105, trovy EX 3495/2013 39,83 S DPH ? 2. 1. 2019 JUDr. Pavol Crkoň - súdny exekútor Jesenského 7371/2, Trenčín 11935391 15.2.2019
FDP20190186 FDP20190186, trovy EX 1256/2014 72,18 S DPH ? 10. 1. 2019 JUDr. Mária Bíla - súdny exekútor Hlavná 115, Košice 1 42099170 15.2.2019
FDP20181337 FDP20181337, trovy EX 5310/2008 45,13 S DPH ? 26. 4. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 15.2.2019
FDP20190306 FDP20190306, trovy EX 882/2008 45,84 S DPH ? 16. 1. 2019 JUDr. Radovan Ferenc - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Slovenská 13, Prešov 1 35512636 15.2.2019
FDP20190200 FDP20190200, trovy EX 1179/2010 46,40 S DPH ? 11. 1. 2019 MVDr. Mgr. Pavol Kovaľ - súdny exekútor Petrovany 328, Petrovany 31276491 15.2.2019
FDP20190096 FDP20190096, trovy EX 980/2013 39,83 S DPH ? 2. 1. 2019 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 15.2.2019
FDP20190051 FDP20190051, trovy EX 480/2012 43,20 S DPH ? 2. 1. 2019 JUDr. Martin Závodský - súdny exekútor Záhradnícka 39, Bratislava 2 43249981 15.2.2019
FDP20190190 FDP20190190, trovy EX 1458/2006 29,19 S DPH ? 10. 1. 2019 JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor Moyzesova 34, Košice 35513748 15.2.2019
FDP20190101 FDP20190101, trovy EX 4511/2011 57,16 S DPH ? 2. 1. 2019 JUDr. Ing. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 15.2.2019
FDP20190384 FDP20190384, trovy EX 2377/2010 53,03 S DPH ? 18. 1. 2019 JUDr. Ing. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 15.2.2019
FDP20180298 FDP20180298, trovy EX 1040/2003 19,80 S DPH ? 1. 2. 2018 JUDr. Alena Szalayová - súdny exekútor P. Jilemnického 1, Levice 36100021 15.2.2019
FDP20190309 FDP20190309, trovy EX 6342/2013 46,07 S DPH ? 16. 1. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 15.2.2019
FDP20190103 FDP20190103, trovy EX 2050/2010 47,51 S DPH ? 2. 1. 2019 JUDr. Ing. Jozef Štorek - súdny exekútor Exekútorský úrad Nové Zámky Bezručova 16, Nové Zámky 31195555 15.2.2019
FDP20190042 FDP20190042, trovy EX 915/2008 45,88 S DPH ? 2. 1. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 15.2.2019
FDP20190382 FDP20190382, trovy EX 585/2009 60,89 S DPH ? 18. 1. 2019 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 15.2.2019
FDP20190210 FDP20190210, trovy EX 717/2010 51,71 S DPH ? 11. 1. 2019 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 15.2.2019
FDP20190144 FDP20190144, trovy EX 40522/2007 18,67 S DPH ? 8. 1. 2019 JUDr. Jozef Kapronczai - súdny exekútor Švermova 273/21, Galanta 42133882 15.2.2019
FDP20190115 FDP20190115, trovy EX 1462/2010 87,73 S DPH ? 4. 1. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 15.2.2019
FDP20190275 FDP20190275, trovy EX 2373/2010 58,20 S DPH ? 15. 1. 2019 JUDr. Martin Závodský - súdny exekútor Záhradnícka 39, Bratislava 2 43249981 15.2.2019
FDP20190211 FDP20190211, trovy EX 201/2013 52,67 S DPH ? 11. 1. 2019 JUDr. Mária Hlaváčová - súdna exekútorka Exekútorský úrad Kežmarok Hlavné námestie 34, Kezmarok 35517743 15.2.2019
FDP20190141 FDP20190141, trovy EX 708/2015 43,55 S DPH ? 3. 1. 2019 Mgr. Helena Kríková - súdny exekútor Košovská cesta 1, Prievidza 42147735 15.2.2019
FDP20190114 FDP20190114, trovy EX 2008/2010 144,49 S DPH ? 4. 1. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 15.2.2019
FDP20190278 FDP20190278, trovy EX 431/2010 83,25 S DPH ? 15. 1. 2019 Mgr. Ing. Radoslav Kešeľák - súdny exekútor Mlynská 2, Spišská Nová Ves 35547430 15.2.2019
FDP20190202 FDP20190202, trovy EX 6339/2012 39,83 S DPH ? 11. 1. 2019 Mgr. Vladimír Cipár - súdny exekútor Vazovová 9, Bratislava 36060577 15.2.2019
FDP20190049 FDP20190049, trovy EX 412/2011 39,83 S DPH ? 2. 1. 2019 JUDr. Pavol Crkoň - súdny exekútor Jesenského 7371/2, Trenčín 11935391 15.2.2019
FDP20190371 FDP20190371, trovy EX 4269/2012 55,88 S DPH ? 18. 1. 2019 JUDr. Ing. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 15.2.2019
FDP20190127 FDP20190127, trovy EX 84/2013 39,83 S DPH ? 4. 1. 2019 JUDr. Píry Martin - súdny exekútor Mateja Bela 3448/81, Žilina 42219957 15.2.2019
FDP20190256 FDP20190256, trovy EX 917/2006 39,83 S DPH ? 14. 1. 2019 JUDr. Kešeľak Michal - súdny exekútor Mlynská č. 2, Spišská Nová Ves 36153460 15.2.2019
FDP20190330 FDP20190330, trovy EX 1204/2010 52,31 S DPH ? 16. 1. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 15.2.2019
FDP20190066 FDP20190066, trovy EX 788/2003 23,92 S DPH ? 3. 1. 2019 MVDr. Mgr. Pavol Kovaľ - súdny exekútor Petrovany 328, Petrovany 31276491 15.2.2019
FDP20190365 FDP20190365, trovy EX 376/2011 39,83 S DPH ? 18. 1. 2019 JUDr. Štefan Šviderský - súdny exekútor Exekútorský úrad Vranov nad Topľou Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 15.2.2019
FDP20190403 FDP20190403, trovy EX 1402/2012 46,07 S DPH ? 16. 1. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 15.2.2019
FDP20190013 FDP20190013, trovy EX 379/2002 17,41 S DPH ? 2. 1. 2019 JUDr. Stanislava Kolesárová - súdny exekútor Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica 35985101 15.2.2019
FDP20190067 FDP20190067, trovy EX 1459/2009 98,58 S DPH ? 3. 1. 2019 JUDr. Stanislava Kolesárová - súdny exekútor Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica 35985101 15.2.2019
FDP20190360 FDP20190360, trovy EX 561/2016 39,83 S DPH ? 18. 1. 2019 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 15.2.2019
FDP20190402 FDP20190402, trovy EX 1841/2014 46,07 S DPH ? 16. 1. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 15.2.2019
FDP20190016 FDP20190016, trovy EX 384/2011 56,11 S DPH ? 2. 1. 2019 JUDr. Dušan Kormaník - súdny exekútor Letná 26, Stará Ľubovňa 17082901 15.2.2019
FDP20190122 FDP20190122, trovy EX 541/2014 88,97 S DPH ? 4. 1. 2019 JUDr. Zuzana Papcunová - súdny exekútor Hlavná 68, Košice 1 35551046 15.2.2019
FDP20190262 FDP20190262, trovy EX 717/2011 50,51 S DPH ? 14. 1. 2019 MVDr. Mgr. Pavol Kovaľ - súdny exekútor Petrovany 328, Petrovany 31276491 15.2.2019
FDP20190010 FDP20190010, trovy EX 2542/2012 44,75 S DPH ? 2. 1. 2019 JUDr. Marcel Kroupa - súdny exekútor Gegeľovská 662/2, Myjava 42026067 15.2.2019