Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20190193 FDP20190193, trovy EX 1080/2010 46,33 S DPH ? 11. 1. 2019 Mgr. Ing. Oľga Hlucháňová - súdny exekútor Nám. A. Hlinku 25/30, Pov.Bystrica 35662905 15.2.2019
FDP20190098 FDP20190098, trovy EX 3285/2013 54,03 S DPH ? 2. 1. 2019 JUDr. Ladislav Kováč - súdny exekútor Exekútorský úrad Južná trieda 93, Košice 35505222 15.2.2019
FDP20190191 FDP20190191, trovy EX 3977/2007 29,35 S DPH ? 11. 1. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 15.2.2019
FDP20190099 FDP20190099, trovy EX 5324/2011 39,83 S DPH ? 2. 1. 2019 JUDr. Matej Kršiak - súdny exekútor Čsl.tankistov 212, Bratislava 37928325 15.2.2019
FDP20190148 FDP20190148, trovy EX 4585/2009 52,43 S DPH ? 8. 1. 2019 JUDr. Ivan Lutter - súdny exekútor Longobardská 1301/27, Bratislava 30799783 15.2.2019
FDP20190119 FDP20190119, trovy EX 274/2005 73,01 S DPH ? 4. 1. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 15.2.2019
FDP20190311 FDP20190311, trovy EX 1783/2010 47,39 S DPH ? 14. 1. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 15.2.2019
FDP20185740 FDP20185740, trovy EX 5666/2012 44,51 S DPH ? 20. 12. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 15.2.2019
FDP20190181 FDP20190181, trovy EX 2312/2010 39,83 S DPH ? 10. 1. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 15.2.2019
FDP20190298 FDP20190298, trovy EX 427/2010 47,39 S DPH ? 16. 1. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 15.2.2019
FDP20185469 FDP20185469, trovy EX 167/2016 41,53 Bez DPH ? 10. 12. 2018 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 15.2.2019
FDP20190109 FDP20190109, trovy EX 556/2007 137,82 S DPH ? 4. 1. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 15.2.2019
FDP20190157 FDP20190157, trovy EX 2208/2012 54,59 S DPH ? 8. 1. 2019 JUDr. Miroslav Šupa - súdny exekútor Kmeťkova 30, Nitra 37857207 15.2.2019
FDP20190284 FDP20190284, trovy EX 473/2010 52,20 S DPH ? 15. 1. 2019 Mgr. Ing. Radoslav Kešeľák - súdny exekútor Mlynská 2, Spišská Nová Ves 35547430 15.2.2019
FDP20185475 FDP20185475, trovy EX 3707/2015 42,35 Bez DPH ? 10. 12. 2018 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 15.2.2019
FDP20190271 FDP20190271, trovy EX 344/2009 41,40 S DPH ? 15. 1. 2019 JUDr. Martin Závodský - súdny exekútor Záhradnícka 39, Bratislava 2 43249981 15.2.2019
FDP20190239 FDP20190239, trovy EX 732/2010 50,27 S DPH ? 14. 1. 2019 MVDr. Mgr. Pavol Kovaľ - súdny exekútor Petrovany 328, Petrovany 31276491 15.2.2019
FDP20190107 FDP20190107, trovy EX 4160/2013 48,87 S DPH ? 3. 1. 2019 JUDr. Michal Mazúr - súdny exekútor Štúrova 17, Košice 31308848 15.2.2019
FDP20190184 FDP20190184, trovy EX 901/2010 62,03 S DPH ? 10. 1. 2019 JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. - súdny exekútor Exekútorský úrad Ružomberok ul. Poľná 31/23, Ružomberok 36136255 15.2.2019
FDP20185498 FDP20185498, trovy EX 3707/2015 10,91 Bez DPH ? 10. 12. 2018 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 15.2.2019
FDP20190269 FDP20190269, trovy EX 197/2010 43,00 S DPH ? 15. 1. 2019 JUDr. Martin Závodský - súdny exekútor Záhradnícka 39, Bratislava 2 43249981 15.2.2019
FDP20185747 FDP20185747, trovy EX 2181/2012 46,07 S DPH ? 20. 12. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 15.2.2019
FDP20190150 FDP20190150, trovy EX 2676/2010 64,87 S DPH ? 8. 1. 2019 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 15.2.2019
FDP20190237 FDP20190237, trovy EX 424/2009 64,62 S DPH ? 14. 1. 2019 JUDr. Kešeľak Michal - súdny exekútor Mlynská č. 2, Spišská Nová Ves 36153460 15.2.2019
FDP20190390 FDP20190390, trovy EX 1028/2013 39,83 S DPH ? 18. 1. 2019 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 15.2.2019
FDP20190496 FDP20190496, trovy EX 3113/2010 51,54 S DPH ? 22. 1. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 15.2.2019
FDP20190036 FDP20190036, trovy EX 7505/2007 40,80 S DPH ? 2. 1. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 15.2.2019
FDP20190393 FDP20190393, trovy EX 299/2009 62,45 S DPH ? 18. 1. 2019 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 15.2.2019
FDP20190490 FDP20190490, trovy EX 1276/2010 68,95 S DPH ? 22. 1. 2019 JUDr. Ivan Nestor - súdny exekútor Haburská 49/A, Bratislava 2 42133521 15.2.2019
FDP20190035 FDP20190035, trovy EX 8570/2007 28,25 S DPH ? 2. 1. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 15.2.2019
FDP20190302 FDP20190302, trovy EX 1935/2007 97,42 S DPH ? 16. 1. 2019 JUDr. Mário Mičák - súdny exekútor Kollárova 39, Banská Bystrica 37825640 15.2.2019
FDR20180521 FDR20180521, zberná jazda 384,00 S DPH ? 14. 1. 2019 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 36631124 15.2.2019
FDP20185753 FDP20185753, trovy EX 6872/2012 49,91 S DPH ? 20. 12. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 15.2.2019
FDP20190155 FDP20190155, trovy EX 737/2011 49,19 S DPH ? 8. 1. 2019 JUDr. Svätoslav Mruškovič - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Kúpeľná 6, Prešov 37787691 15.2.2019
FDP20190230 FDP20190230, trovy EX 2289/2011 48,59 S DPH ? 14. 1. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 15.2.2019
FDP20190028 FDP20190028, trovy EX 197/2004 31,55 S DPH ? 1. 1. 2019 JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD. - súdny exekútor K. Mikszatha 268, Rimavská Sobota 35678691 15.2.2019
FDP20190430 FDP20190430, trovy EX 2913/2009 70,93 S DPH ? 21. 1. 2019 JUDr. Michal Bulko - súdny exekútor Exekútorský úrad Nám. sv. Egídia 95, Poprad 37790412 15.2.2019
FDP20190344 FDP20190344, trovy EX 20818/2014 39,83 S DPH ? 17. 1. 2019 JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor Stráž 223, Zvolen 42009766 15.2.2019
FDP20190060 FDP20190060, trovy EX 4225/2011 80,91 S DPH ? 3. 1. 2019 JUDr. Michal Mazúr - súdny exekútor Štúrova 17, Košice 31308848 15.2.2019
FDP20190178 FDP20190178, trovy EX 3845/2012 74,72 S DPH ? 10. 1. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 15.2.2019