Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDR20180485 FDR20180485, odborné prehliadky/skúšky elektro 2 764,00 Bez DPH OBJ2018094 19. 12. 2018 Štefan Krajčovič Zlaté Klasy, Rastice, Sídlisko 129/8, Zlaté Klasy 50349333 28.1.2019
FDP20185696 FDP20185696, trovy EX 1622/2010 52,33 S DPH ? 21. 12. 2018 JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor Moyzesova 34, Košice 35513748 28.1.2019
FDP20185643 FDP20185643, trovy EX 96/2014 45,37 S DPH ? 17. 12. 2018 JUDr. Miroslav Šutliak - súdny exekútor M. M. Hodžu 28, Liptovský Mikuláš 37901532 28.1.2019
FDP20185616 FDP20185616, trovy EX 1237/2008 40,68 S DPH ? 17. 12. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 28.1.2019
FDP20185535 FDP20185535, trovy EX 5490/2008 52,69 S DPH ? 12. 12. 2018 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 28.1.2019
IDP20190003 ISP3,SP,trovy EX 286/209 JUDr. CHLADNÝ 48,74 Bez DPH ? 15. 1. 2019 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta č. 8 a 10 Bratislava 30807484 28.1.2019
FDP20185621 FDP20185621, trovy EX 6176/2008 39,83 S DPH ? 17. 12. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 28.1.2019
FDP20185546 FDP20185546, trovy EX 695/2007 151,05 S DPH ? 13. 12. 2018 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 28.1.2019
FDP20185695 FDP20185695, trovy EX 426/2007 43,74 S DPH ? 21. 12. 2018 Mgr. Ing. Oľga Hlucháňová - súdny exekútor Nám. A. Hlinku 25/30, Pov.Bystrica 35662905 28.1.2019
FDP20185636 FDP20185636, trovy EX 1802/2011 39,83 S DPH ? 17. 12. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 28.1.2019
ID2018120016 CP 13.2.2018-DR 102,87 Bez DPH ? 13. 12. 2018 Dušan Argaláš podpredseda DR Krivánska 28 Banská Bystrica 760104 28.1.2019
FDP20185623 FDP20185623, trovy EX 6556/2008 39,83 S DPH ? 17. 12. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 28.1.2019
FDP20185554 FDP20185554, trovy EX 1356/2009 89,86 S DPH ? 13. 12. 2018 JUDr. Mário Mičák - súdny exekútor Kollárova 39, Banská Bystrica 37825640 28.1.2019
FDP20185529 FDP20185529, trovy EX 1258/2009 42,58 S DPH ? 11. 12. 2018 JUDr. Peter Matejovie - súdny exekútor Moyzesova 15, Liptovský Mikuláš 37800001 28.1.2019
FDP20185526 FDP20185526, trovy EX 1220/2009 41,27 S DPH ? 11. 12. 2018 JUDr. Peter Matejovie - súdny exekútor Moyzesova 15, Liptovský Mikuláš 37800001 28.1.2019
FDP20185641 FDP20185641, trovy EX 451/2012 58,06 S DPH ? 17. 12. 2018 JUDr. Miroslav Šutliak - súdny exekútor M. M. Hodžu 28, Liptovský Mikuláš 37901532 28.1.2019
FDR20180508 FDR20180508, služby 1 169,45 S DPH Z2008005 ? 7. 1. 2019 Griff Team Technologies s.r.o. Jičínská 29, Praha 26478366 28.1.2019
FDP20185378 FDP20185378, trovy EX 1592/2010 39,83 S DPH ? 4. 12. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 28.1.2019
FDP20185650 FDP20185650, trovy EX 69/2010 71,33 S DPH ? 17. 12. 2018 JUDr. Stanislava Kolesárová - súdny exekútor Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica 35985101 28.1.2019
FDP20185651 FDP20185651, trovy EX 4471/2007 38,77 S DPH ? 17. 12. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 28.1.2019
FDP20185729 FDP20185729, trovy EX 821/2010 48,50 S DPH ? 20. 12. 2018 JUDr. Svätoslav Mruškovič - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Kúpeľná 6, Prešov 37787691 28.1.2019
FDP20185690 FDP20185690, trovy EX 572/2007 147,56 S DPH ? 21. 12. 2018 Mgr. Vladimír Cipár - súdny exekútor Vazovová 9, Bratislava 36060577 28.1.2019
FDP20185587 FDP20185587, trovy EX 4136/2013 50,03 S DPH ? 14. 12. 2018 JUDr. Hana Cibulková - súdny exekútor Drobného 15, Bratislava 42133556 28.1.2019
FDP20185717 FDP20185717, trovy EX 1056/2009 63,23 S DPH ? 3. 1. 2019 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 28.1.2019
FDR20180486 FDR20180486, stravné lístky 7 542,38 S DPH Z201852881 ? 19. 12. 2018 UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 28.1.2019
FDP20185709 FDP20185709, trovy EX 544/2011 58,94 S DPH ? 20. 12. 2018 JUDr. Ivan Nestor - súdny exekútor Haburská 49/A, Bratislava 2 42133521 28.1.2019
FDP20185685 FDP20185685, trovy EX 7243/2008 39,83 S DPH ? 18. 12. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 28.1.2019
FDP20185384 FDP20185384, trovy EX 8114/2009 39,83 S DPH ? 4. 12. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 28.1.2019
FDP20185592 FDP20185592, trovy EX 2073/2013 42,59 S DPH ? 17. 12. 2018 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 28.1.2019
FDP20185477 FDP20185477, trovy EX 3480/2008 50,35 S DPH ? 10. 12. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 28.1.2019
FDP20185673 FDP20185673, trovy 1368/2011 39,83 S DPH ? 18. 12. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 28.1.2019
FDP20185731 FDP20185731, trovy EX 1015/2011 48,65 S DPH ? 20. 12. 2018 JUDr. Iveta Ailerová - súdny exekútor Mlynská 3, Levice 44366639 28.1.2019
FDP20185575 FDP20185575, trovy EX 210/2004 38,35 S DPH ? 14. 12. 2018 JUDr. Jozef Liščák - súdny exekútor ČSA 23, Banská Bystrica 42012040 28.1.2019
FDP20185574 FDP20185574, trovy EX 253/2008 24,60 S DPH ? 14. 12. 2018 JUDr. Jozef Liščák - súdny exekútor ČSA 23, Banská Bystrica 42012040 28.1.2019
FDP20185681 FDP20185681, trovy EX 4348/08 39,83 S DPH ? 18. 12. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 28.1.2019
FDR20180497 FDR20180497, služby 48,00 S DPH Z20155796_Z ? 2. 1. 2019 DIAFAN, s.r.o. J. Matušku 2250/12, Topolľany 36548073 28.1.2019
FDP20185667 FDP20185667, trovy EX 237/2010 39,83 S DPH ? 18. 12. 2018 JUDr. Štefan Šviderský - súdny exekútor Exekútorský úrad Vranov nad Topľou Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 28.1.2019
FDP20185389 FDP20185389, trovy EX 6544/2009 39,83 S DPH ? 4. 12. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 28.1.2019
FDP20185683 FDP20185683, trovy EX 6387/2008 39,83 S DPH ? 18. 12. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 28.1.2019
FDR20180502 FDR20180502, služby 360,70 S DPH Z1600285 ? 7. 1. 2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 35850370 28.1.2019