Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20197216 FDP20197216, trovy EX 5095/2012 47,56 S DPH ? 14. 10. 2019 JUDr. Ing. Štefan Hrebík Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 6.12.2019
FDP20197270 FDP20197270, trovy EX 2572/2014 64,57 S DPH ? 15. 10. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár P.Pázmáňa 49/3, Šaľa 34046917 6.12.2019
FDP20197062 FDP20197062, trovy EX 316/2015 44,51 S DPH ? 8. 10. 2019 Mgr. Stanislav Polák Moyzesova 5, Nitra 37852167 6.12.2019
IDP20190121 IDP20190121, trovy EX 1782/2009 50,83 Bez DPH ? 29. 11. 2019 Sklenář Stanislav, Mgr. Ing. Teplická 2217/53 Piešťany 34028641 6.12.2019
FDP20196755 FDP20196755, trovy EX 249/2013 49,97 S DPH ? 26. 9. 2019 JUDr. Mária Hlaváčová Hlavné námestie 34, Kežmarok 35517743 6.12.2019
FDP20196957 FDP20196957, trovy EX 1643/2010 82,72 S DPH ? 3. 10. 2019 JUDr. Jozef Kapronczai Švermova 273, Galanta 42133882 6.12.2019
FDP20197122 FDP20197122, trovy EX 1678/2012 44,63 S DPH ? 10. 10. 2019 JUDr. Mária Bíla (Hlavňová) Hlavná 115, Košice 42099170 6.12.2019
FDP20197291 FDP20197291, trovy EX 3449/2011 39,83 S DPH ? 16. 10. 2019 JUDr. Stacho Chladný Stráž 3223, Zvolen 42009766 6.12.2019
FDP20197131 FDP20197131, trovy EX 6554/2012 49,90 S DPH ? 11. 10. 2019 JUDr. Ivan Lutter Longobardská 1301/27, Bratislava 30799783 6.12.2019
FDP20197282 FDP20197282, trovy EX 5654/2012 83,87 S DPH ? 16. 10. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár P.Pázmáňa 49/3, Šaľa 34046917 6.12.2019
FDP20196748 FDP20196748, trovy EX 1283/2011 18,42 S DPH ? 26. 9. 2019 JUDr. Andrea Ondrejková Vrútocká 12, Bratislava 36068331 6.12.2019
FDP20196913 FDP20196913, trovy EX 851/2005 39,45 S DPH ? 2. 10. 2019 JUDr. Rudolf Dulina ul. Ľudovíta Štúra 12, Michalovce 31311482 6.12.2019
FDP20197134 FDP20197134, trovy EX 37457/2011 120,44 S DPH ? 11. 10. 2019 JUDr. Ladislav Ágh Jaskový rad 79, Bratislava 31769624 6.12.2019
FDR20190409 FDR20190409, audit 4 440,00 S DPH Z1800144 ? 12. 11. 2019 Dravecký & Partner Audit, s.r.o. Moskovská 13, Bratislava 1 35775483 6.12.2019
FDP20197144 FDP20197144, trovy EX 271/2008 84,71 S DPH ? 11. 10. 2019 JUDr. Ing. Miroslav Paller Jesenského 61, Žiar nad Hronom 37817884 6.12.2019
FDP20197244 FDP20197244, trovy EX 1954/2014 44,51 S DPH ? 14. 10. 2019 Mgr. Stanislav Polák Moyzesova 5, Nitra 37852167 6.12.2019
FDP20197456 FDP20197456, trovy EX 30809/2013 39,83 S DPH ? 22. 10. 2019 JUDr. Boris Sobolovský Ružová Dolina 8, Bratislava 30791383 6.12.2019
FDR20190418 FDR20190418, náplne do tlačiarní 3 924,00 S DPH OBJ2019089 19. 11. 2019 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. Krížna 19, Bratislava 35882891 6.12.2019
FDP20197143 FDP20197143, trovy EX 254/2014 45,51 S DPH ? 11. 10. 2019 JUDr. Ladislav Ágh Jaskový rad 79, Bratislava 31769624 6.12.2019
FDP20197241 FDP20197241, trovy EX 5233/2012 51,59 S DPH ? 14. 10. 2019 Mgr. Stanislav Polák Moyzesova 5, Nitra 37852167 6.12.2019
FDP20197480 FDP20197480, trovy EX 2862/2012 59,27 S DPH ? 23. 10. 2019 JUDr. Ing. Roman Liščák Nám.sv.Michala 5, Hlohovec 34028340 6.12.2019
FDP20196948 FDP20196948, trovy EX 1600/2010 82,72 S DPH ? 3. 10. 2019 JUDr. Jozef Kapronczai Švermova 273, Galanta 42133882 6.12.2019
FDP20197301 FDP20197301, trovy EX 5874/2011 120,41 S DPH ? 16. 10. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár P.Pázmáňa 49/3, Šaľa 34046917 6.12.2019
FDR20190071 FDR20190071, služby 88,15 Bez DPH OBJ2019019 6. 3. 2019 Pavol Schiffel Hollého 13, Bratislava 1 35001844 13.11.2019
FDP20196716 FDP20196716, trovy EX 4436/2019 41,75 S DPH ? 24. 9. 2019 JUDr. Miroslav Šupa - súdny exekútor Kmeťkova 30, Nitra 37857207 13.11.2019
FDP20196551 FDP20196551, trovy EX 7203/2012 82,50 S DPH ? 19. 9. 2019 Mgr. Vladimír Cipár - súdny exekútor Vazovová 9, Bratislava 36060577 13.11.2019
FDP20196389 FDP20196389, trovy EX 2167/2013 39,83 S DPH ? 16. 9. 2019 JUDr. Marián Janec - súdny exekútor Sad SNP 12, Žilina 17058899 13.11.2019
FDP20196340 FDP20196340, trovy EX 379/2011 39,83 S DPH ? 13. 9. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 13.11.2019
FDP20196840 FDP20196840, trovy EX 510/2013 54,23 S DPH ? 30. 9. 2019 JUDr. Mária Hlaváčová - súdna exekútorka Hlavné námestie 34, Kezmarok 35517743 13.11.2019
FDP20196436 FDP20196436, trovy EX 131/2017 39,83 S DPH ? 16. 9. 2019 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Puškinova 16, Prešov 37881141 13.11.2019
FDP20196904 FDP20196904, trovy EX 7232/2013 58,58 S DPH ? 1. 10. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 13.11.2019
FDP20196988 FDP20196988, trovy EX 432/2014 54,24 S DPH ? 4. 10. 2019 JUDr. Zuzana Papcunová - súdny exekútor Hlavná 68, Košice 1 35551046 13.11.2019
FDP20197055 FDP20197055, trovy EX 4575/2009 73,46 S DPH ? 8. 10. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 13.11.2019
FDP20196295 FDP20196295, trovy EX 1645/2009 51,23 S DPH ? 13. 9. 2019 JUDr. Pavol Malík - súdny exekútor 1.mája 22, Žilina 36137685 13.11.2019
FDP20196849 FDP20196849, trovy EX 2407/2013 51,05 S DPH ? 30. 9. 2019 JUDr. Mária Hlaváčová - súdna exekútorka Hlavné námestie 34, Kezmarok 35517743 13.11.2019
FDP20196900 FDP20196900, trovy EX 2181/2011 46,07 S DPH ? 1. 10. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 13.11.2019
FDP20196439 FDP20196439, trovy EX 3072/2013 39,83 S DPH ? 17. 9. 2019 JUDr. Marián Janec - súdny exekútor Sad SNP 12, Žilina 17058899 13.11.2019
FDP20196989 FDP20196989, trovy EX 1187/2010 81,48 S DPH ? 4. 10. 2019 JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor Moyzesova 34, Košice 35513748 13.11.2019
FDP20196287 FDP20196287, trovy EX 333/2002 69,56 S DPH ? 13. 9. 2019 JUDr. Pavol Malík - súdny exekútor 1.mája 22, Žilina 36137685 13.11.2019
FDP20197058 FDP20197058, trovy EX 5773/2013 44,51 S DPH ? 8. 10. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 13.11.2019