Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20183160 FDP20183160, trovy EX 6868/2012 47,51 S DPH ? 14. 8. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 16.10.2018
FDP20183009 FDP20183009, trovy EX 1742/2013 46,44 Bez DPH ? 8. 8. 2018 Mgr. Slavomír Nosko - súdny exekútor Komenského 3, Banská Bystrica 42300932 16.10.2018
FDP20183565 FDP20183565, trovy EX 13248/2014 42,35 S DPH ? 6. 9. 2018 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 16.10.2018
FDP20183601 FDP20183601, trovy EX 32222/2010 62,35 S DPH ? 31. 8. 2018 JUDr. Radovan Ferenc - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Slovenská 13, Prešov 1 35512636 16.10.2018
FDP20183260 FDP20183260, trovy EX 160/2010 43,61 S DPH ? 8. 8. 2018 JUDr. Anetta Demešová - súdny exekútor 1. mája 1053, Vráble 42208360 16.10.2018
FDP20183823 FDP20183823, trovy EX 1012/2013 39,83 S DPH ? 17. 9. 2018 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 16.10.2018
FDP20183402 FDP20183402, trovy EX 1996/2013 41,51 S DPH ? 31. 8. 2018 JUDr. Svätoslav Mruškovič - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Kúpeľná 6, Prešov 37787691 16.10.2018
FDP20183259 FDP20183259, trovy EX 3862/2010 48,95 S DPH ? 8. 8. 2018 JUDr. Anetta Demešová - súdny exekútor 1. mája 1053, Vráble 42208360 16.10.2018
FDP20183820 FDP20183820, trovy EX 1466/2013 39,83 S DPH ? 17. 9. 2018 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 16.10.2018
FDP20183403 FDP20183403, trovy EX 2351/2010 48,11 S DPH ? 31. 8. 2018 JUDr. Svätoslav Mruškovič - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Kúpeľná 6, Prešov 37787691 16.10.2018
FDP20183308 FDP20183308, trovy EX 2923/2008 49,26 S DPH ? 27. 8. 2018 JUDr. Ing. Jozef Štorek - súdny exekútor Exekútorský úrad Nové Zámky Bezručova 16, Nové Zámky 31195555 16.10.2018
FDP20183496 FDP20183496, trovy EX 1541/2012 42,83 S DPH ? 4. 9. 2018 JUDr. Marcel Kroupa - súdny exekútor Gegeľovská 662/2, Myjava 42026067 16.10.2018
FDP20183165 FDP20183165, trovy EX 1222/2011 49,20 S DPH ? 14. 8. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 16.10.2018
FDP20183062 FDP20183062, trovy EX 4037/04 74,47 S DPH ? 10. 8. 2018 JUDr. Peter Molnár - súdny exekútor Kupeckého 29, Košice 35505753 16.10.2018
FDP20183645 FDP20183645, trovy EX 106/2002 33,70 Bez DPH ? 10. 9. 2018 JUDr. Jozef Karas - súdny exekútor Sládkovičova 7, Humenné 3551703400 16.10.2018
FDP20183558 FDP20183558, trovy EX 13324/2014 42,35 S DPH ? 6. 9. 2018 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 16.10.2018
FDP20183461 FDP20183461, trovy EX 5707/2009 39,83 S DPH ? 8. 8. 2018 JUDr. Anetta Demešová - súdny exekútor 1. mája 1053, Vráble 42208360 16.10.2018
FDP20183771 FDP20183771, trovy EX 4314/2013 53,16 S DPH ? 14. 9. 2018 Mgr. Jozef Deák - súdny exekútor Horná 23, Banská Bystrica 42196477 16.10.2018
FDP20183045 FDP20183045, trovy EX 1221/2007 65,20 S DPH ? 9. 8. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 16.10.2018
FDP20183729 FDP20183729, trovy EX 1225/2011 48,50 S DPH ? 13. 9. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 16.10.2018
FDP20183185 FDP20183185, trovy EX 1014/2011 42,95 S DPH ? 10. 8. 2018 JUDr. Svätoslav Mruškovič - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Kúpeľná 6, Prešov 37787691 16.10.2018
FDP20183306 FDP20183306, trovy EX 4334/2009 48,95 S DPH ? 8. 8. 2018 JUDr. Anetta Demešová - súdny exekútor 1. mája 1053, Vráble 42208360 16.10.2018
FDP20183167 FDP20183167, trovy EX 2436/2013 39,83 S DPH ? 22. 8. 2018 JUDr. Marián Janec - súdny exekútor Sad SNP 12, Žilina 17058899 16.10.2018
FDP20183069 FDP20183069, trovy EX 2825/2014, 697/2014, 1192/2010 181,56 S DPH ? 13. 8. 2018 JUDr. Bohumil Husťák - súdny exekútor Bratislavská 22, Košice 17072735 16.10.2018
FDP20183653 FDP20183653, trovy EX 638/2009 39,83 S DPH ? 10. 9. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 16.10.2018
FDP20183196 FDP20183196, trovy EX 116/2011 81,16 S DPH ? 17. 8. 2018 JUDr. Mária Popiková - súdny exkútor Komenského 1917/73, Trebišov 31296131 16.10.2018
FDP20183301 FDP20183301, trovy EX 5066/2013 49,91 S DPH ? 27. 8. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 16.10.2018
FDP20183512 FDP20183512, trovy EX 741/2010 46,33 S DPH ? 5. 9. 2018 Mgr. Ing. Oľga Hlucháňová - súdny exekútor Nám. A. Hlinku 25/30, Pov.Bystrica 35662905 16.10.2018
FDP20183569 FDP20183569, trovy EX 12440/2014 40,67 S DPH ? 6. 9. 2018 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 16.10.2018
FDP20183768 FDP20183768, trovy EX 252/2013 60,47 S DPH ? 14. 9. 2018 JUDr. Mária Hlaváčová - súdna exekútorka Exekútorský úrad Kežmarok Hlavné námestie 34, Kezmarok 35517743 16.10.2018
FDP20183465 FDP20183465, trovy EX 4278/2009 45,77 S DPH ? 8. 8. 2018 JUDr. Anetta Demešová - súdny exekútor 1. mája 1053, Vráble 42208360 16.10.2018
FDP20183042 FDP20183042, trovy EX 5071/2007 54,58 S DPH ? 9. 8. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 16.10.2018
FDP20183728 FDP20183728, trovy EX 4391/2012 93,89 S DPH ? 13. 9. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 16.10.2018
FDP20183335 FDP20183335, trovy EX 315/2002 123,41 S DPH ? 30. 8. 2018 Mgr. Drahomír Kriváň - súdny exekútor Záhradnícka 60, Bratislava 50918320 16.10.2018
IDP20180079 IDP79,OS NR 17C/49/10,trovy konania 26 264,60 Bez DPH ? 24. 9. 2018 URBAN FALATH GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o. - AK Zámocké schody 2/A Bratislava 47244895 16.10.2018
FDP20183203 FDP20183203, trovy EX 569/2005 51,70 S DPH ? 22. 8. 2018 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 16.10.2018
FDP20183355 FDP20183355, trovy EX 2177/2010 50,75 S DPH ? 24. 8. 2018 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 16.10.2018
FDP20183435 FDP20183435, trovy EX 7174/2010 46,25 S DPH ? 3. 9. 2018 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 16.10.2018
FDP20183741 FDP20183741, trovy EX 2252/2012 44,39 S DPH ? 10. 9. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 16.10.2018
FDP20183014 FDP20183014, trovy EX 2451/07 100,73 S DPH ? 9. 8. 2018 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 16.10.2018