Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20180572 FDP20180572, trovy EX 534/2013 39,83 S DPH ? 2. 3. 2018 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 6.4.2018
FDP20180443 FDP20180443, trovy EX 793/2007 34,47 S DPH ? 19. 2. 2018 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 6.4.2018
FDR20180110 FDR20180110, poplatok za potvrdenie bankovej konf. 78,00 S DPH ? 14. 3. 2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, Bratislava 2 00151653 6.4.2018
FDP20180579 FDP20180579, trovy EX 1203/2012 43,37 S DPH ? 5. 3. 2018 JUDr. Jana Debnárová - súdny exekútor Terézie Vansovej 2, Lučenec 45029164 6.4.2018
FDP20180575 FDP20180575, trovy EX 1899/2009 51,09 S DPH ? 2. 3. 2018 JUDr. Jozef Rišian - súdny exekútor Pivovarská 1069, Žilina 35658991 6.4.2018
FDP20180459 FDP20180459, trovy EX 1302/2007 37,93 S DPH ? 20. 2. 2018 JUDr. Anetta Demešová - súdny exekútor 1. mája 1053, Vráble 42208360 6.4.2018
FDP20180557 FDP20180557, trovy EX 3687/2009 53,03 S DPH ? 1. 3. 2018 JUDr. Ivan Lutter - súdny exekútor Longobardská 1301/27, Bratislava 30799783 6.4.2018
FDP20180471 FDP20180471, trovy EX 1485/2013 68,70 Bez DPH ? 22. 2. 2018 Mgr. Slavomír Nosko - súdny exekútor Komenského 3, Banská Bystrica 42300932 6.4.2018
FDP20180461 FDP20180461, trovy EX 2520/2009 45,77 S DPH ? 20. 2. 2018 JUDr. Anetta Demešová - súdny exekútor 1. mája 1053, Vráble 42208360 6.4.2018
FDP20180656 FDP20180656, trovy EX 3309/2013 44,51 S DPH ? 13. 3. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 6.4.2018
FDP20180667 FDP20180667, trovy EX 307/2015 49,91 S DPH ? 13. 3. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 6.4.2018
FDP20180546 FDP20180546, trovy EX 1192/2012 287,46 S DPH ? 1. 3. 2018 JUDr. Marián Jurina - súdny exekútor Š.Moyzesa 53, Lučenec 35980966 6.4.2018
FDP20180468 FDP20180468, trovy EX 295/2010 39,83 S DPH ? 21. 2. 2018 JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor Moyzesova 34, Košice 35513748 6.4.2018
IDP20180017 IDP17,SP,JUDr.SOPKO,EX 242/02,OS SL 3Er/424/02 29,26 Bez DPH ? 13. 3. 2018 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta č. 8 a 10 Bratislava 30807484 6.4.2018
FDP20180648 FDP20180648, trovy EX 253/2008 173,02 S DPH ? 12. 3. 2018 JUDr. Mário Mičák - súdny exekútor Kollárova 39, Banská Bystrica 37825640 6.4.2018
FDP20180524 FDP20180524, trovy EX 350/2010 42,71 S DPH ? 26. 2. 2018 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 6.4.2018
FDR20180087 FDR20180087, kontrola EPS 02/2018 48,00 S DPH Z20155796_Z ? 26. 2. 2018 DIAFAN, s.r.o. J. Matušku 2250/12, Topolľany 36548073 6.4.2018
FDP20180598 FDP20180598, trovy EX 741/2009 75,35 S DPH ? 7. 3. 2018 JUDr. Jozef Rišian - súdny exekútor Pivovarská 1069, Žilina 35658991 6.4.2018
ID2018020009 DPH za 02/2018 109 622,00 Bez DPH ? 28. 2. 2018 Daňový úrad Bratislava I Radlinského 37 P.O.BOX 89 Bratislava I 6.4.2018
FDP20180649 FDP20180649, trovy EX 2796/2007 127,06 S DPH ? 12. 3. 2018 JUDr. Mário Mičák - súdny exekútor Kollárova 39, Banská Bystrica 37825640 6.4.2018
FDP20180590 FDP20180590, trovy EX 1175/2005 104,80 S DPH ? 6. 3. 2018 JUDr. Soňa Stodolová - súdny exekúor Exekútorský úrad Kmeťkova 25, Nitra 34039741 6.4.2018
FDP20180238 FDP20180238, trovy EX 6609/2013 47,76 S DPH ? 28. 2. 2018 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 6.4.2018
FDR20180058 FDR20180058, procesný audit 46 800,00 S DPH Z1700329 ? 2. 2. 2018 Mercudo a.s. Prievozská 4D, Bratislava 2 47251689 6.4.2018
FDP20180526 FDP20180526, trovy EX 3880/2008 50,72 S DPH ? 26. 2. 2018 JUDr. Viera Kučerová - súdny exekútor nám. Sv. Martina 9, Holíč 37851390 6.4.2018
FDR20180098 FDR20180098, vyúčtovacia FA vodné - stočné - zrážky 400,81 S DPH Z1600285 ? 5. 3. 2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 35850370 6.4.2018
FDP20180369 FDP20180369, trovy EX 1077/2011 41,87 S DPH ? 8. 2. 2018 Mgr. Milan Somík - súdny exekútor Škultétyho 1, Martin 35662794 19.3.2018
FDP20180208 FDP20180208, trovy EX 3646/2007 43,16 S DPH ? 24. 1. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 19.3.2018
FDP20180440 FDP20180440, trovy EX 73/2011 45,00 S DPH ? 19. 2. 2018 JUDr. Martin Závodský - súdny exekútor Záhradnícka 39, Bratislava 2 43249981 19.3.2018
FDP20180290 FDP20180290, trovy EX 1912/2009 42,71 S DPH ? 31. 1. 2018 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 19.3.2018
FDP20180318 FDP20180318, trovy EX 5183/2013 47,63 S DPH ? 5. 2. 2018 JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor Stráž 223, Zvolen 42009766 19.3.2018
FDP20180372 FDP20180372, trovy EX 439/2013 39,83 S DPH ? 9. 2. 2018 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 19.3.2018
FDP20180437 FDP20180437, trovy EX 7/2006 29,64 S DPH ? 19. 2. 2018 JUDr. Viera Kučerová - súdny exekútor nám. Sv. Martina 9, Holíč 37851390 19.3.2018
FDP20180293 FDP20180293, trovy EX 2690/2010 64,09 S DPH ? 31. 1. 2018 JUDr. Ing. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 19.3.2018
FDP20180319 FDP20180319,trovy EX 817/2014 47,86 S DPH ? 5. 2. 2018 JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor Stráž 223, Zvolen 42009766 19.3.2018
FDR20180073 FDR20180073, pozáručná podpora 3 683,52 S DPH Z2007005 ? 9. 2. 2018 GRADIENT ECM s. r.o. Košická 59, Bratislava 2 31367232 19.3.2018
FDP20180266 FDP20180266, trovy EX 1800/2011 42,95 S DPH ? 29. 1. 2018 JUDr. Svätoslav Mruškovič - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Konštantínova 13, Prešov 37787691 19.3.2018
FDP20180203 FDP20180203, trovy EX 5296/2010 58,91 S DPH ? 24. 1. 2018 JUDr. Anetta Demešová - súdny exekútor 1. mája 1053, Vráble 42208360 19.3.2018
FDP20180476 FDP20180476, trovy EX 1066/2010 44,99 S DPH ? 22. 2. 2018 JUDr. Jana Debnárová - súdny exekútor Terézie Vansovej 2, Lučenec 45029164 19.3.2018
FDP20180040 FDP20180040, trovy EX 2783/2012 165,38 S DPH ? 8. 1. 2018 JUDr. Ing. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 19.3.2018
FDP20180264 FDP20180264, trovy EX 215/2014 54,95 S DPH ? 29. 1. 2018 JUDr. Svätoslav Mruškovič - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Konštantínova 13, Prešov 37787691 19.3.2018