Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20196440 FDP20196440, trovy EX 4749/2013 39,83 S DPH ? 17. 9. 2019 JUDr. Marián Janec - súdny exekútor Sad SNP 12, Žilina 17058899 13.11.2019
FDP20196844 FDP20196844, trovy EX 2280/2013 56,57 S DPH ? 30. 9. 2019 JUDr. Zuzana Papcunová - súdny exekútor Hlavná 68, Košice 1 35551046 13.11.2019
FDP20196282 FDP20196282, trovy EX 1048/2007 92,76 S DPH ? 13. 9. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 13.11.2019
FDP20197059 FDP20197059, trovy EX 2677/2012 46,07 S DPH ? 8. 10. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 13.11.2019
FDP20196723 FDP20196723, trovy EX 765/2003 14,15 S DPH ? 26. 9. 2019 MVDr. Mgr. Pavol Kovaľ - súdny exekútor Petrovany 328, Petrovany 31276491 13.11.2019
FDR20190179 FDR20190179,sluzby 131,20 Bez DPH OBJ2019045 30. 5. 2019 Pavol Schiffel Hollého 13, Bratislava 1 35001844 13.11.2019
FDP20196547 FDP20196547, trovy EX 716/2011 43,20 S DPH ? 19. 9. 2019 JUDr. Martin Závodský - súdny exekútor Záhradnícka 39, Bratislava 2 43249981 13.11.2019
FDP20196722 FDP20196722, trovy EX 4774/2012 47,51 S DPH ? 25. 9. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 13.11.2019
FDR20190158 FDR20190158, zberná jazda 384,00 S DPH Z1900036 ? 13. 5. 2019 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 36631124 13.11.2019
FDP20196550 FDP20196550, trovy EX 3006/2010 71,38 S DPH ? 19. 9. 2019 Mgr. Vladimír Cipár - súdny exekútor Vazovová 9, Bratislava 36060577 13.11.2019
FDP20197140 FDP20197140, trovy EX 2131/2012 39,83 S DPH ? 11. 10. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 13.11.2019
FDP20196612 FDP20196612, trovy EX 3653/2012 39,83 S DPH ? 20. 9. 2019 Mgr. Milan Somík - súdny exekútor Škultétyho 1, Martin 35662794 13.11.2019
FDP20196982 FDP20196982, trovy EX 754/2010 57,44 S DPH ? 4. 10. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 13.11.2019
FDP20196435 FDP20196435, trovy EX 5234/2012 51,30 S DPH ? 16. 9. 2019 JUDr. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 13.11.2019
FDP20196905 FDP20196905, trovy EX 668/2013 41,51 S DPH ? 1. 10. 2019 JUDr. Svätoslav Mruškovič - súdny exekútor Kúpeľná 6, Prešov 37787691 13.11.2019
FDP20196852 FDP20196852, trovy EX 252/2003 154,78 S DPH ? 1. 10. 2019 JUDr. Pavel Šajánek - súdny exekútor Sadová 621, Senica 34049223 13.11.2019
FDP20197054 FDP20197054, trovy EX 4463/2009 39,83 S DPH ? 8. 10. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 13.11.2019
FDP20196296 FDP20196296, trovy EX 1461/2009 45,13 S DPH ? 13. 9. 2019 JUDr. Peter Kuna - súdny exekútor Miletičova 20, Bratislava 42354811 13.11.2019
FDP20196383 FDP20196383, trovy EX 1695/2008 72,28 S DPH ? 16. 9. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.11.2019
FDP20196936 FDP20196936, trovy EX 160/2011 87,85 S DPH ? 3. 10. 2019 Mgr. Vladimír Cipár - súdny exekútor Vazovová 9, Bratislava 36060577 13.11.2019
FDP20196447 FDP20196447, trovy EX 2562/2013 46,75 S DPH ? 17. 9. 2019 JUDr. Marián Janec - súdny exekútor Sad SNP 12, Žilina 17058899 13.11.2019
FDP20196837 FDP20196837, trovy EX 4728/2011 53,27 S DPH ? 30. 9. 2019 JUDr. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 13.11.2019
FDP20196522 FDP20196522, trovy EX 550/2015 39,83 S DPH ? 18. 9. 2019 JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor Hlavná 45, Prešov 37881485 13.11.2019
FDP20196335 FDP20196335, trovy EX 2648/2010 66,52 S DPH ? 13. 9. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 13.11.2019
FDP20196658 FDP20196658, trovy EX 141/2010 39,83 S DPH ? 23. 9. 2019 JUDr. Jaroslav Kabáč - súdny exekútor Trojičné námestie 191, Tvrdošín 35659378 13.11.2019
FDR20190301 FDR20190301, sluzby 177141/19 4 495,00 S DPH Z2019133 ? 5. 9. 2019 Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. skrátený názov SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, Nová Bošáca 31425836 13.11.2019
FDP20197127 FDP20197127, trovy EX 4378/2011 70,32 S DPH ? 11. 10. 2019 JUDr. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 13.11.2019
FDP20196609 FDP20196609, trovy EX 447/2010 46,07 S DPH ? 20. 9. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 13.11.2019
FDP20196909 FDP20196909, trovy EX 244/2011 81,05 S DPH ? 1. 10. 2019 JUDr. Svätoslav Mruškovič - súdny exekútor Kúpeľná 6, Prešov 37787691 13.11.2019
FDP20196856 FDP20196856, trovy EX 429/2007 64,01 S DPH ? 1. 10. 2019 Mgr. Ing. Oľga Hlucháňová - súdny exekútor Nám. A. Hlinku 25/30, Pov.Bystrica 35662905 13.11.2019
FDP20196299 FDP20196299, trovy EX 1103/2011 39,83 S DPH ? 13. 9. 2019 JUDr. Peter Kuna - súdny exekútor Miletičova 20, Bratislava 42354811 13.11.2019
FDP20196664 FDP20196664, trovy EX 2367/2010 59,75 S DPH ? 23. 9. 2019 JUDr. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 13.11.2019
FDP20196179 FDP20196179, trovy EX 669/2001 106,64 S DPH ? 10. 9. 2019 JUDr. Peter Molnár - súdny exekútor Kupeckého 29, Košice 35505753 13.11.2019
FDP20197110 FDP20197110, trovy EX 106/2009 45,40 S DPH ? 10. 10. 2019 František Radzo - súdny exekútor Radlinského 1728/47, Dolný Kubín 36133019 13.11.2019
FDP20196601 FDP20196601, trovy EX 700/2014 107,08 S DPH ? 20. 9. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 13.11.2019
FDP20196997 FDP20196997, trovy EX 47/2008 76,96 S DPH ? 4. 10. 2019 JUDr. Zuzana Papcunová - súdny exekútor Hlavná 68, Košice 1 35551046 13.11.2019
FDP20196442 FDP20196442, trovy EX 3244/2013 39,83 S DPH ? 17. 9. 2019 JUDr. Marián Janec - súdny exekútor Sad SNP 12, Žilina 17058899 13.11.2019
FDP20197066 FDP20197066, trovy EX 7/2003 118,81 S DPH ? 9. 10. 2019 JUDr. Andrea Cimermanová - súdny exekútor Francisiho 1044/6, Zvolen 37816993 13.11.2019
FDP20196940 FDP20196940, trovy EX 24/2012 50,03 S DPH ? 3. 10. 2019 JUDr. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 13.11.2019
FDP20196379 FDP20196379, trovy EX 2144/2013 39,83 S DPH ? 16. 9. 2019 JUDr. Marián Janec - súdny exekútor Sad SNP 12, Žilina 17058899 13.11.2019