Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20181410 FDP20181410, trovy EX 4386/2013 46,64 S DPH ? 4. 5. 2018 JUDr. Bohumil Husťák - súdny exekútor Bratislavská 22, Košice 17072735 6.6.2018
FDP20181124 FDP20181124, trovy EX 1220/2013 49,91 S DPH ? 19. 4. 2018 JUDr. René Matuška - súdny exekútor Exekútorský úrad Prievidza Kalinčiakova 5, Prievidza 36122050 6.6.2018
FDP20181213 FDP20181213, trovy EX 1173/2011 53,76 S DPH ? 23. 4. 2018 Mgr. Ing. Radoslav Kešeľák - súdny exekútor Mlynská 2, Spišská Nová Ves 35547430 6.6.2018
FDP20181594 FDP20181594, trovy EX 4682/2003 8,22 S DPH ? 17. 5. 2018 JUDr. Marcela Šujanová - súdny exekútor Nálepkova 346/1, Považská Bystrica 36124397 6.6.2018
FDP20180955 FDP20180955, trovy EX 1069/2010 53,12 S DPH ? 9. 4. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 6.6.2018
FDP20181503 FDP20181503, trovy EX 5987/2010 43,01 S DPH ? 11. 5. 2018 JUDr. Anetta Demešová - súdny exekútor 1. mája 1053, Vráble 42208360 6.6.2018
FDP20181547 FDP20181547, trovy EX 184/2016 13,32 Bez DPH ? 14. 5. 2018 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 6.6.2018
FDP20181374 FDP20181374, trovy EX 1334/2011 39,83 S DPH ? 30. 4. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 6.6.2018
FDP20181249 FDP20181249, trovy EX 1199/2013 39,83 S DPH ? 24. 4. 2018 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 6.6.2018
FDP20181153 FDP20181153. trovy EX 7613/2008 39,83 S DPH ? 20. 4. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 6.6.2018
FDP20181250 FDP20181250, trovy EX 1571/2013 39,83 S DPH ? 24. 4. 2018 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 6.6.2018
FDP20181152 FDP20181152, trovy EX 6126/2009 49,52 S DPH ? 20. 4. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 6.6.2018
FDP20181325 FDP20181325, trovy EX 316/2013 39,83 S DPH ? 26. 4. 2018 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 6.6.2018
FDP20180982 FDP20180982, trovy EX 212/2012 39,83 S DPH ? 11. 4. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 6.6.2018
FDP20181508 FDP20181508, trovy EX 4515/2009 39,83 S DPH ? 11. 5. 2018 JUDr. Anetta Demešová - súdny exekútor 1. mája 1053, Vráble 42208360 6.6.2018
FDP20181367 FDP20181367, trovy EX 2041/2010 39,83 S DPH ? 30. 4. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 6.6.2018
FDR20180200 FDR20180200, peň.poukaz U 79,36 Bez DPH OBJ2017023 14. 5. 2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 36631124 6.6.2018
FDP20181664 FDP20181664, trovy EX 5321/2013 24,20 S DPH ? 21. 5. 2018 Mgr. Jozef Deák - súdny exekútor Horná 23, Banská Bystrica 42196477 6.6.2018
FDP20181165 FDP20181165, trovy EX 5760/2010 51,95 S DPH ? 20. 4. 2018 JUDr. Viera Kučerová - súdny exekútor nám. Sv. Martina 9, Holíč 37851390 6.6.2018
FDP20181278 FDP20181278, trovy EX 726/2010 54,04 S DPH ? 26. 4. 2018 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 6.6.2018
FDP20181421 FDP20181421, trovy EX 1533/2012 49,91 S DPH ? 4. 5. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 6.6.2018
FDP20181362 FDP20181362, trovy EX 16/2011 51,23 S DPH ? 30. 4. 2018 JUDr. Stanislava Kolesárová - súdny exekútor Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica 35985101 6.6.2018
FDP20181515 FDP20181515, trovy EX 3342/2015 18,79 Bez DPH ? 14. 5. 2018 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 6.6.2018
FDP20180790 FDP20180790, trovy EX 3115/2013 39,83 S DPH ? 26. 3. 2018 JUDr. Marián Janec - súdny exekútor Sad SNP 12, Žilina 17058899 6.6.2018
FDP20181358 FDP20181358, trovy EX 1415/2014 46,55 S DPH ? 27. 4. 2018 JUDr. Zuzana Papcunová - súdny exekútor Hlavná 68, Košice 1 35551046 6.6.2018
FDP20181522 FDP20181522, trovy EX 311/2009 68,08 S DPH ? 14. 5. 2018 JUDr. Marián Jurina - súdny exekútor Š.Moyzesa 53, Lučenec 35980966 6.6.2018
FDP20180909 FDP20180909, trovy EX 2688/13 54,54 S DPH ? 5. 4. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 6.6.2018
FDP20181653 FDP20181653, trovy EX 1048/2009 23,16 S DPH ? 21. 5. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 6.6.2018
FDP20181160 FDP20181160, trovy EX 2769/2009 39,83 S DPH ? 20. 4. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 6.6.2018
FDP20181283 FDP20181283, trovy EX 1975/2008 46,53 S DPH ? 26. 4. 2018 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 6.6.2018
FDP20181469 FDP20181469, trovy EX 121/2008 83,63 S DPH ? 9. 5. 2018 JUDr. Kešeľak Michal - súdny exekútor Mlynská č. 2, Spišská Nová Ves 36153460 6.6.2018
FDR20180165 FDR20180165, služby 52 191,60 S DPH Z2007005 ? 17. 4. 2018 GRADIENT ECM s. r.o. Košická 59, Bratislava 2 31367232 6.6.2018
FDP20181343 FDP20181343, trovy EX 1450/2010 39,83 S DPH ? 26. 4. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 6.6.2018
FDP20181645 FDP20181645, trovy EX 3073/2009 42,95 S DPH ? 21. 5. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 6.6.2018
FDP20181195 FDP20181195, trovy EX 511/2010 76,16 S DPH ? 23. 4. 2018 JUDr. Stanislava Kolesárová - súdny exekútor Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica 35985101 6.6.2018
FDP20181227 FDP20181227, trovy EX 576/2010 54,17 S DPH ? 23. 4. 2018 JUDr. Andrea Ondrejková - súdny exekútor Vrútocká 12, Bratislava 36068331 6.6.2018
FDP20181291 FDP20181291, trovy EX 1402/2010 42,71 S DPH ? 26. 4. 2018 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 6.6.2018
FDP20181285 FDP20181285, trovy EX 1639/2010 42,71 S DPH ? 26. 4. 2018 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 6.6.2018
FDR20180183 FDR20180183, PO a BOZP 143,75 Bez DPH Z20151823_Z ? 4. 5. 2018 Radoslav Lyžičiar - BEZPO Plk.Prvoniča 4 , Bratislava 40231356 6.6.2018
FDR20180188 FDR20180188, servis výťahov 04/2018 82,98 Bez DPH Z2009001 ? 7. 5. 2018 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičová 3, Bratislava 5 13956141 6.6.2018