Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20180108 FDP20180108, trovy EX 2222/2009 41,75 S DPH ? 15. 1. 2018 JUDr. Ing. Jozef Štorek - súdny exekútor Exekútorský úrad Nové Zámky Bezručova 16, Nové Zámky 31195555 19.3.2018
FDP20180391 FDP20180391, trovy EX 272/2002 16,20 S DPH ? 12. 2. 2018 JUDr. Martin Závodský - súdny exekútor Záhradnícka 39, Bratislava 2 43249981 19.3.2018
FDP20180325 FDP20180325, trovy EX 783/2010 39,83 S DPH ? 5. 2. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 19.3.2018
FDP20180278 FDP20180278, trovy EX 3733/2010 42,71 S DPH ? 31. 1. 2018 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 19.3.2018
FDP20180430 FDP20180430, trovy EX 6561/2013 57,23 S DPH ? 15. 2. 2018 Mgr. Jozef Deák - súdny exekútor Horná 23, Banská Bystrica 42196477 19.3.2018
FDP20180357 FDP20180357, trovy EX 466/2012 44,39 S DPH ? 7. 2. 2018 JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor Moyzesova 34, Košice 35513748 19.3.2018
FDP20180271 FDP20180271, trovy EX 2398/2011 69,91 S DPH ? 29. 1. 2018 JUDr. Jozef Rišian - súdny exekútor Pivovarská 1069, Žilina 35658991 19.3.2018
FDP20180106 FDP20180106, trovy EX 3005/2006 7,97 S DPH ? 15. 1. 2018 JUDr. Ing. Jozef Štorek - súdny exekútor Exekútorský úrad Nové Zámky Bezručova 16, Nové Zámky 31195555 19.3.2018
FDP20180447 FDP20180447, trovy EX 420/2013 39,83 S DPH ? 19. 2. 2018 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 19.3.2018
FDP20180393 FDP20180393, trovy EX 2073/2011 55,79 S DPH ? 12. 2. 2018 JUDr. René Matuška - súdny exekútor Exekútorský úrad Prievidza Kalinčiakova 5, Prievidza 36122050 19.3.2018
FDP20180433 FDP20180433, trovy EX 262/2010 33,50 Bez DPH ? 19. 2. 2018 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 19.3.2018
FDP20180085 FDP20180085, trovy EX 202/2013 47,39 S DPH ? 12. 1. 2018 JUDr. Mária Hlaváčová - súdna exekútorka Exekútorský úrad Kežmarok Hlavné námestie 34, Kezmarok 35517743 19.3.2018
FDP20180454 FDP20180454, trovy EX 259/2012 93,05 S DPH ? 16. 2. 2018 JUDr. Adriana Steinerová - súdny exekútor Jilemnického 2, Trenčín 34056319 19.3.2018
FDP20180334 FDP20180334, trovy EX 425/2007 45,46 S DPH ? 6. 2. 2018 JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor Moyzesova 34, Košice 35513748 19.3.2018
FDP20180286 FDP20180286, trovy EX 2424/2010 42,71 S DPH ? 31. 1. 2018 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 19.3.2018
FDP20180356 FDP20180356, trovy EX 339/2004 53,64 S DPH ? 7. 2. 2018 JUDr. Beatrix Vargová - súdny exekútor Štefánikova 49, Nitra 34039759 19.3.2018
FDP20180272 FDP20180272, trovy EX 4752/2013 44,60 S DPH ? 29. 1. 2018 JUDr. Marián Janec - súdny exekútor Sad SNP 12, Žilina 17058899 19.3.2018
FDP20180528 FDP20180528, trovy EX 1216/2007 70,57 S DPH ? 26. 2. 2018 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 19.3.2018
FDP20180125 FDP20180125, trovy EX 1786/2007 122,52 S DPH ? 17. 1. 2018 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 19.3.2018
FDP20180220 FDP20180220, trovy EX 302/2007 120,40 S DPH ? 25. 1. 2018 JUDr. Mário Mičák - súdny exekútor Kollárova 39, Banská Bystrica 37825640 19.3.2018
FDP20180176 FDP20180176, trovy EX 2518/2013 55,25 S DPH ? 22. 1. 2018 JUDr. René Matuška - súdny exekútor Exekútorský úrad Prievidza Kalinčiakova 5, Prievidza 36122050 19.3.2018
FDP20180234 FDP20180234, trovy EX 2193/2011 61,25 S DPH ? 25. 1. 2018 JUDr. Dušan Noskovič - súdny exekútor Exekútorský úrad Pezinok Myslenická 14, Pezinok 31759963 19.3.2018
FDP20180351 FDP20180351, trovy EX 40/2008 136,09 S DPH ? 6. 2. 2018 JUDr. Mária Hlaváčová - súdna exekútorka Exekútorský úrad Kežmarok Hlavné námestie 34, Kezmarok 35517743 19.3.2018
FDP20180240 FDP20180240, trovy EX 217/2015 45,71 S DPH ? 26. 1. 2018 Mgr. Helena Kríková - súdny exekútor Košovská cesta 1, Prievidza 42147735 19.3.2018
FDP20180346 FDP20180346, trovy EX 872/2013 60,37 S DPH ? 6. 2. 2018 JUDr. Mária Hlaváčová - súdna exekútorka Exekútorský úrad Kežmarok Hlavné námestie 34, Kezmarok 35517743 19.3.2018
FDP20180541 FDP20180541, trovy EX 1982/2010 41,57 S DPH ? 27. 2. 2018 JUDr. Matej Kršiak - súdny exekútor Čsl.tankistov 212, Bratislava 37928325 19.3.2018
FDP20180120 FDP20180120, trovy EX 334/2011 71,05 S DPH ? 17. 1. 2018 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 19.3.2018
FDP20180213 FDP20180213, trovy EX 3782/2014 41,93 S DPH ? 24. 1. 2018 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 19.3.2018
FDP20180163 FDP20180163, trovy EX 2100/2010 73,82 S DPH ? 22. 1. 2018 JUDr. Jana Debnárová - súdny exekútor Terézie Vansovej 2, Lučenec 45029164 19.3.2018
FDP20180242 FDP20180242, trovy EX 3853/2010 42,71 S DPH ? 26. 1. 2018 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 19.3.2018
FDP20180313 FDP20180313, trovy EX 59/2009 62,89 S DPH ? 2. 2. 2018 JUDr. Jaroslav Kabáč - súdny exekútor Exekútorský úrad - kancelária Trojičné námestie 191, Tvrdošín 35659378 19.3.2018
FDP20180398 FDP20180398, trovy EX 375/2015 46,07 S DPH ? 12. 2. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 19.3.2018
FDP20180312 FDP20180312, trovy EX 426/2005 61,36 S DPH ? 2. 2. 2018 JUDr. Ing. Jozef Štorek - súdny exekútor Exekútorský úrad Nové Zámky Bezručova 16, Nové Zámky 31195555 19.3.2018
FDP20180399 FDP20180399, trovy EX 258/2010 45,95 S DPH ? 12. 2. 2018 JUDr. Ivan Varga - súdny exekútor Exekútorský úrad Košice Popradská 68, Košice 35520833 19.3.2018
FDP20180218 FDP20180218, trovy EX 254/2008 93,64 S DPH ? 25. 1. 2018 JUDr. Mário Mičák - súdny exekútor Kollárova 39, Banská Bystrica 37825640 19.3.2018
IDP20180011 IDP11,SP,JUDr. Kováč,EX 653/00,OS KE II, Er/3083/00 51,78 Bez DPH ? 26. 2. 2018 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta č. 8 a 10 Bratislava 30807484 19.3.2018
FDP20180172 FDP20180172, trovy EX 6302/2009 50,94 S DPH ? 22. 1. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 19.3.2018
FDR20180066 FDR20180066, mesačná platba 3 224,28 S DPH Z2014038 ? 7. 2. 2018 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 19.3.2018
FDP20180413 FDP20180413, trovy EX 751/2005 53,87 S DPH ? 14. 2. 2018 Mgr. Ľuboš Sidorják - súdny exekútor Murgašová 3, Košice 31311580 19.3.2018
FDP20180299 FDP20180299, trovy EX 685/2007 95,74 S DPH ? 1. 2. 2018 JUDr. Ján Ondáš - súdny exekútor Mlynárska 16, Košice 45006903 19.3.2018