Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20194918 FDP20194918, trovy EX 2612/2006 37,49 S DPH ? 12. 7. 2019 JUDr. Ing. Jozef Štorek - súdny exekútor Bezručova 16, Nové Zámky 31195555 16.9.2019
FDP20195424 FDP20195424 trovy EX 3968/2007 23,51 S DPH ? 2. 8. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 16.9.2019
FDP20195383 FDP20195383 trovy EX 2157/2014 49,44 S DPH ? 2. 8. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 16.9.2019
FDP20195120 FDP20195120, trovy EX 1039/2007 93,68 S DPH ? 22. 7. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 16.9.2019
FDP20195417 FDP20195417 trovy EX 4531/2007 31,32 S DPH ? 2. 8. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 16.9.2019
FDP20194976 FDP20194976, trovy EX 1007/2009 48,31 S DPH ? 17. 7. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 16.9.2019
FDP20195355 FDP20195355 trovy EX 856/2014 39,83 S DPH ? 1. 8. 2019 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Puškinova 16, Prešov 37881141 16.9.2019
FDP20195136 FDP20195136, trovy EX 1865/2013 72,19 S DPH ? 22. 7. 2019 Mgr. Slavomír Nosko - súdny exekútor Komenského 3, Banská Bystrica 42300932 16.9.2019
FDP20195791 FDP20195791, trovy EX 5285/2013 44,51 S DPH ? 21. 8. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 16.9.2019
FDP20195100 FDP20195100, trovy EX 1547/2009 45,63 S DPH ? 22. 7. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 16.9.2019
FDP20194839 FDP20194839, trovy EX 4250/2015 18,82 Bez DPH ? 11. 7. 2019 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 16.9.2019
FDP20195784 FDP20195784, trovy EX 9044/2013 29,45 S DPH ? 21. 8. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 16.9.2019
FDP20195148 FDP20195148, trovy EX 2899/2009 39,82 S DPH ? 22. 7. 2019 JUDr. Štefan Šviderský - súdny exekútor Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 16.9.2019
FDP20195221 FDP20195221, trovy EX 986/2009 39,83 S DPH ? 25. 7. 2019 JUDr. Jaroslav Kabáč - súdny exekútor Trojičné námestie 191, Tvrdošín 35659378 16.9.2019
FDP20195280 FDP20195280, trovy EX 3040/2013 39,83 S DPH ? 29. 7. 2019 JUDr. Marián Janec - súdny exekútor Sad SNP 12, Žilina 17058899 16.9.2019
FDP20195309 FDP20195309, trovy EX 5086/2013 49,79 S DPH ? 30. 7. 2019 Mgr. Jozef Deák - súdny exekútor Horná 23, Banská Bystrica 42196477 16.9.2019
FDP20195416 FDP20195416 trovy EX 656/2009 43,36 S DPH ? 2. 8. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 16.9.2019
FDP20194972 FDP20194972, trovy EX 6113/2009 39,83 S DPH ? 17. 7. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 16.9.2019
FDP20195359 FDP20195359 trovy EX 4445/2013 44,51 S DPH ? 2. 8. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 16.9.2019
FDP20195627 FDP20195627, trovy EX 5373/2013 41,87 S DPH ? 13. 8. 2019 JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor Stráž 223, Zvolen 42009766 16.9.2019
FDP20195473 FDP20195473 trovy Ex 1942/2011 53,03 S DPH ? 7. 8. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 16.9.2019
FDP20195307 FDP20195307, trovy EX 746/2013 46,67 S DPH ? 30. 7. 2019 JUDr. Mária Hlaváčová - súdna exekútorka Hlavné námestie 34, Kezmarok 35517743 16.9.2019
FDP20195212 FDP20195212, trovy EX 26/2014 39,83 S DPH ? 25. 7. 2019 JUDr. Jaroslav Kabáč - súdny exekútor Trojičné námestie 191, Tvrdošín 35659378 16.9.2019
FDP20195036 FDP20195036, trovy EX 1325/2008 3,60 S DPH ? 18. 7. 2019 JUDr. Barbora Ághová - súdny exekútor Jaskový rad 79, Bratislava 42354781 16.9.2019
FDP20195753 FDP20195753, trovy EX 1261/2014 42,11 S DPH ? 21. 8. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 16.9.2019
FDP20195033 FDP20195033, trovy EX 7350/2007 31,69 S DPH ? 18. 7. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 16.9.2019
FDR20190286 FDR20190286, preklad do AJ 171085/2019 223,44 S DPH OBJ2019069 22. 8. 2019 STILUS, s.r.o. Grosslingová 71, Bratislava 35789671 16.9.2019
FDP20195478 FDP20195478, trovy EX 4789/2007 51,60 S DPH ? 8. 8. 2019 JUDr. Ján Gasper - súdny exekútor K. Mikszatha 268, Rimavská Sobota 35678691 16.9.2019
FDP20195468 FDP20195468 trovy EX 5237/2012 46,07 S DPH ? 7. 8. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 16.9.2019
FDP20195707 FDP20195707, trovy EX 5315/2012 54,55 S DPH ? 19. 8. 2019 JUDr. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 16.9.2019
FDP20195022 FDP20195022, trovy EX 724/2010 64,43 S DPH ? 18. 7. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 16.9.2019
FDP20195176 FDP20195176, trovy EX 1861/2014 49,91 S DPH ? 24. 7. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 16.9.2019
FDP20195553 FDP20195553, trovy EX 1522/2013 23,27 S DPH ? 9. 8. 2019 JUDr. René Matuška - súdny exekútor Kalinčiakova 5, Prievidza 36122050 16.9.2019
FDP20195316 FDP20195316, trovy EX 1510/2011 116,45 S DPH ? 31. 7. 2019 JUDr. Andrea Ondrejková - súdny exekútor Vrútocká 12, Bratislava 36068331 16.9.2019
FDP20194886 FDP20194886, trovy EX 1844/2009 47,45 S DPH ? 12. 7. 2019 JUDr. Ing. Jozef Štorek - súdny exekútor Bezručova 16, Nové Zámky 31195555 16.9.2019
FDP20194995 FDP20194995, trovy EX 937/2010 308,08 S DPH ? 17. 7. 2019 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 16.9.2019
FDP20195346 FDP20195346 trovy EX 1815/2010 58,14 S DPH ? 1. 8. 2019 JUDr. Jozef Martišík - súdny exekútor Samoty 1061, Púchov 35662956 16.9.2019
FDP20195425 FDP20195425 trovy EX 3703/2009 39,83 S DPH ? 5. 8. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 16.9.2019
FDP20194932 FDP20194932, trovy EX 1133/2008 45,59 S DPH ? 16. 7. 2019 JUDr. Viera Kučerová - súdny exekútor nám. Sv. Martina 9, Holíč 37851390 16.9.2019
FDP20195318 FDP20195318, trovy EX 2542/2011 43,38 S DPH ? 31. 7. 2019 JUDr. Miroslav Šupa - súdny exekútor Kmeťkova 30, Nitra 37857207 16.9.2019