Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20183097 FDP20183097, trovy EX 3327/2010 47,75 S DPH ? 9. 8. 2018 JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. - súdny exekútor Exekútorský úrad Ružomberok ul. Poľná 31/23, Ružomberok 36136255 25.9.2018
FDR20180342 FDR20180342, služby 143,75 Bez DPH ? 4. 9. 2018 Radoslav Lyžičiar - BEZPO Plk.Prvoniča 4 , Bratislava 40231356 25.9.2018
FDP20183082 FDP20183082, trovy EX 270/02 17,50 S DPH ? 14. 8. 2018 JUDr. Martin Závodský - súdny exekútor Záhradnícka 39, Bratislava 2 43249981 25.9.2018
FDP20182846 FDP20182846, trovy EX 517/2016 18,59 Bez DPH ? 26. 7. 2018 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 25.9.2018
FDR20180337 FDR20180337, servis výťahov 82,98 Bez DPH Z2009001 ? 3. 9. 2018 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičová 3, Bratislava 5 13956141 25.9.2018
FDP20183193 FDP20183193, trovy EX 283/2012 44,51 S DPH ? 14. 8. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 25.9.2018
FDP20183100 FDP20183100, trovy EX 949/2013 58,63 S DPH ? 13. 8. 2018 JUDr. Svätoslav Mruškovič - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Kúpeľná 6, Prešov 37787691 25.9.2018
FDP20182848 FDP20182848, trovy EX 499/2016 18,59 Bez DPH ? 26. 7. 2018 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 25.9.2018
FDP20183182 FDP20183182, trovy EX 4230/2012 72,40 S DPH ? 7. 8. 2018 JUDr. Ing. Miroslav Paller - súdny exekútor Jánského č. 19, Žiar nad Hronom 37817884 25.9.2018
FDP20182991 FDP20182991, trovy EX 223/15 43,37 S DPH ? 6. 8. 2018 Mgr. Helena Kríková - súdny exekútor Košovská cesta 1, Prievidza 42147735 25.9.2018
FDP20183001 FDP20183001, trovy EX 2420/10 42,71 S DPH ? 7. 8. 2018 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 25.9.2018
FDR20180330 FDR20180330, spracovanie dokumentov 6 750,97 S DPH ? 20. 8. 2018 Fitek, s.r.o. Nová Rožňavská 136, Bratislava 46950095 25.9.2018
FDP20183004 FDP20183004, trovy EX 3179/10 45,95 S DPH ? 7. 8. 2018 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 25.9.2018
FDR20180315 FDR315, dodanie rastlín 60,00 S DPH OBJ2018055 9. 8. 2018 HydroFlora, s.r.o. Rybničná 38/o, Bratislava 3 35772956 25.9.2018
FDP20183119 FDP20183119, trovy EX 2602/2012 48,11 S DPH ? 16. 8. 2018 Mgr. Vladimír Cipár - súdny exekútor Vazovová 9, Bratislava 36060577 25.9.2018
FDR20180314 FDR314, spracovanie poštových poukazov 07/2018 56,80 Bez DPH ? 9. 8. 2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 36631124 25.9.2018
FDP20183115 FDP20183115, trovy EX 6508/09 42,95 S DPH ? 16. 8. 2018 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 25.9.2018
FDP20183084 FDP20183084, trovy EX 2281/2010 62,93 S DPH ? 14. 8. 2018 JUDr. Ing. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 25.9.2018
FDP20183096 FDP20183096, trovy EX 3506/2009 42,47 S DPH ? 8. 8. 2018 JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. - súdny exekútor Exekútorský úrad Ružomberok ul. Poľná 31/23, Ružomberok 36136255 25.9.2018
FDP20182875 FDP20182875, trovy EX 1522/2011 27,16 S DPH ? 30. 7. 2018 JUDr. Peter Matejovie - súdny exekútor Moyzesova 15, Liptovský Mikuláš 37800001 25.9.2018
FDR20180332 FDR20180332, tonery 1 617,84 S DPH OBJ2018063 22. 8. 2018 Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C, Bratislava 2 35743468 25.9.2018
FDP20182873 FDP20182873, trovy EX 1238/2007 53,76 S DPH ? 30. 7. 2018 JUDr. Peter Matejovie - súdny exekútor Moyzesova 15, Liptovský Mikuláš 37800001 25.9.2018
FDP20183216 FDP20183216, trovy EX 1300/1998 78,61 S DPH ? 23. 8. 2018 JUDr. Peter Hodermarský - súdny exekútor Akademika Hronca 3, Rožňava 31958095 25.9.2018
FDP20182999 FDP20182999, trovy EX 6047/09 42,90 S DPH ? 7. 8. 2018 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 25.9.2018
FDR20180328 FDR20180328, odkúpenie zariadení hard. platformy 1 080,00 S DPH OBJ2018064 21. 8. 2018 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 25.9.2018
FDP20183018 FDP20183018, trovy EX 4973/2012 42,35 S DPH ? 9. 8. 2018 JUDr. Martin Rišian - súdny exekútor ul. Pivovarská č.p. 1069, Žilina 37801511 25.9.2018
FDP20183123 FDP20183123, trovy EX 1295/2009 44,51 S DPH ? 16. 8. 2018 JUDr. Jozef Liščák - súdny exekútor ČSA 23, Banská Bystrica 42012040 25.9.2018
FDP20183188 FDP20183188, trovy EX 9049/2013 44,15 S DPH ? 14. 8. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 25.9.2018
FDP20182993 FDP20182993, trovy EX 66/13 40,32 S DPH ? 6. 8. 2018 JUDr. Dušan Cirbes - súdny exekútor Exekútorský úrad Rim. Sobota Svätoplukova 425/36, Rimavská Sobota 1 30435382 25.9.2018
FDP20183190 FDP20183190, trovy EX 6030/2013 41,87 S DPH ? 14. 8. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 25.9.2018
FDR20180311 FDR311, Orange PrivacyBox 08/2018 336,00 S DPH Z1700194 ? 8. 8. 2018 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 2 35697270 25.9.2018
FDP20183114 FDP20183114, trovy EX 4302/09 46,07 S DPH ? 16. 8. 2018 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 25.9.2018
FDP20183011 FDP20183011, trovy EX 1182/2012 61,97 S DPH ? 8. 8. 2018 JUDr. Jana Debnárová - súdny exekútor Terézie Vansovej 2, Lučenec 45029164 25.9.2018
FDP20183120 FDP20183120, trovy EX 3317/09,dtt FDP20182949 0,00 Bez DPH ? 16. 8. 2018 JUDr. Viera Kučerová - súdny exekútor nám. Sv. Martina 9, Holíč 37851390 25.9.2018
FDP20183110 FDP20183110, trovy EX 4192/09 44,27 S DPH ? 16. 8. 2018 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 25.9.2018
FDP20183057 FDP20183057, trovy EX 187/07 28,28 S DPH ? 10. 8. 2018 JUDr. Kešeľak Michal - súdny exekútor Mlynská č. 2, Spišská Nová Ves 36153460 25.9.2018
FDR20180325 FDR325, elektrina 07/2018 2 377,08 S DPH Z201762405_Z ? 15. 8. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 2 35815256 25.9.2018
FDR20180317 FDR317, likvidácia dokumentov 48,00 S DPH OBJ2018054 13. 8. 2018 OZO - RECYCLING, s.r.o. Priemyselná 20153, Liptovský Mikuláš 36399795 25.9.2018
FDP20183152 FDP20183152, trovy EX 3488/2013 53,45 S DPH ? 21. 8. 2018 Mgr. Jozef Deák - súdny exekútor Horná 23, Banská Bystrica 42196477 25.9.2018
FDP20183136 FDP20183136, trovy EX 1031/2010 124,18 S DPH ? 21. 8. 2018 JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor Moyzesova 34, Košice 35513748 25.9.2018