Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20181112 FDP20181112, trovy EX 5684/2012 66,00 S DPH ? 18. 4. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 16.5.2018
FDP20180761 FDP20180761, trovy EX 762/2009 39,83 S DPH ? 21. 3. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 16.5.2018
FDP20181126 FDP20181126, trovy EX 23478/2009 39,83 S DPH ? 19. 4. 2018 JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor Stráž 223, Zvolen 42009766 16.5.2018
FDP20180810 FDP20180810, trovy EX 864/2011 61,62 S DPH ? 27. 3. 2018 Mgr. Anna Michnicová - súdny exekútor Koprivnická 9/G, Bratislava 33767947 16.5.2018
FDP20180764 FDP20180764, trovy EX 2850/2011 39,83 S DPH ? 21. 3. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 16.5.2018
FDR20180171 FDR20180171, vyúčtovacia FA za elektr. 3 181,27 S DPH Z201762405_Z ? 18. 4. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 2 35815256 16.5.2018
FDP20180811 FDP20172433, trovy EX 2619/2007 149,77 S DPH ? 28. 3. 2018 JUDr. Mário Mičák - súdny exekútor Kollárova 39, Banská Bystrica 37825640 16.5.2018
FDP20181010 FDP20181010, trovy EX 297/2013 39,83 S DPH ? 13. 4. 2018 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 16.5.2018
FDP20180894 FDP20180894, trovy EX 707/05 98,74 S DPH ? 3. 4. 2018 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 16.5.2018
FDP20180710 FDP20180710, trovy EX 647/2009 27,92 S DPH ? 16. 3. 2018 JUDr. Miroslav Šutliak - súdny exekútor M. M. Hodžu 28, Liptovský Mikuláš 37901532 16.5.2018
FDP20181147 FDP20181147, trovy EX 2817/2012 59,16 S DPH ? 19. 4. 2018 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 16.5.2018
FDP20180819 FDP20180819, trovy EX 691/2011 57,34 S DPH ? 28. 3. 2018 JUDr. Ivan Varga - súdny exekútor Exekútorský úrad Košice Popradská 68, Košice 35520833 16.5.2018
FDP20180749 FDP20180749, trovy EX 954/2010 78,77 S DPH ? 20. 3. 2018 JUDr. Andrea Ondrejková - súdny exekútor Vrútocká 12, Bratislava 36068331 16.5.2018
FDP20180733 FDP20180733, trovy EX 679/2007 60,00 S DPH ? 19. 3. 2018 JUDr. Anetta Demešová - súdny exekútor 1. mája 1053, Vráble 42208360 16.5.2018
FDP20180884 FDP20180884, trovy EX 3866/2010 42,71 S DPH ? 5. 4. 2018 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 16.5.2018
FDP20181041 FDP20181041, trovy EX 2406/2009 45,83 S DPH ? 16. 4. 2018 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 16.5.2018
FDP20181094 FDP20181094, trovy EX 2284/2010 43,20 S DPH ? 16. 4. 2018 JUDr. Martin Závodský - súdny exekútor Záhradnícka 39, Bratislava 2 43249981 16.5.2018
FDP20180891 FDP20180891, trovy EX 1919/08 45,28 S DPH ? 3. 4. 2018 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 16.5.2018
FDR20180162 FDR20180162, koberce 1 272,50 S DPH OBJ2018014 13. 4. 2018 JUTEX - Contract, s.r.o. Ivánska cesta 2, Bratislava 35787473 16.5.2018
FDP20181166 FDP20181166, trovy EX 223/2009 35,06 S DPH ? 20. 4. 2018 JUDr. Richard Gibarti - súdny exekútor Konštantínova 6, Prešov 37938916 16.5.2018
FDP20180816 FDP20180816, trovy EX 1318/2007 51,32 S DPH ? 28. 3. 2018 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 16.5.2018
FDP20180743 FDP20180743, trovy EX 163/2012 70,06 S DPH ? 20. 3. 2018 JUDr. Andrea Ondrejková - súdny exekútor Vrútocká 12, Bratislava 36068331 16.5.2018
FDP20181092 FDP20181092, trovy EX 4509/2010 45,95 S DPH ? 16. 4. 2018 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 16.5.2018
FDP20180716 FDP20180716, trovy EX 4535/2009 48,95 S DPH ? 16. 3. 2018 JUDr. Anetta Demešová - súdny exekútor 1. mája 1053, Vráble 42208360 16.5.2018
FDP20180895 FDP20180895, trovy EX 1443/2013 51,03 Bez DPH ? 3. 4. 2018 Mgr. Slavomír Nosko - súdny exekútor Komenského 3, Banská Bystrica 42300932 16.5.2018
FDP20180839 FDP20180839, trovy EX 111/2014 39,83 S DPH ? 29. 3. 2018 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 16.5.2018
FDP20180937 FDP20180937, trovy EX 401/2007 55,92 S DPH ? 6. 4. 2018 JUDr. Mária Zervanová - súdny exekútor Záhradnícka 18, Bratislava 31804888 16.5.2018
FDP20180836 FDP20180836, trovy EX 821/2014 39,83 S DPH ? 29. 3. 2018 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 16.5.2018
FDP20180941 FDP20180941, trovy EX 195/2014 49,91 S DPH ? 6. 4. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 16.5.2018
FDP20181087 FDP20181087, trovy EX 3720/2010 42,71 S DPH ? 16. 4. 2018 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 16.5.2018
FDP20180731 FDP20180731, trovy EX 680/2007 59,76 S DPH ? 19. 3. 2018 JUDr. Anetta Demešová - súdny exekútor 1. mája 1053, Vráble 42208360 16.5.2018
FDP20181043 FDP20181043, trovy EX 3881/2010 47,63 S DPH ? 16. 4. 2018 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 16.5.2018
FDP20180968 FDP20180968, trovy EX 975/2008 39,83 S DPH ? 10. 4. 2018 JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor Hlavná 45, Prešov 37881485 16.5.2018
FDP20180851 FDP20180851, trovy EX 865/2000 266,92 S DPH ? 3. 4. 2018 JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková - súdny exekútor Ružova č. 22 , Skalica 34049606 16.5.2018
FDP20180628 FDP20180628, trovy EX 1561/2017 56,94 S DPH ? 12. 3. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 16.5.2018
FDP20181080 FDP20181080, trovy EX 5966/2009 52,07 S DPH ? 16. 4. 2018 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 16.5.2018
FDR20180107 FDR20180107, poštové služby 02/2018 2 585,95 Bez DPH Z2011040 ? 12. 3. 2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 36631124 16.5.2018
FDP20181079 FDP20181079, trovy EX 3290/2009 47,87 S DPH ? 16. 4. 2018 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 16.5.2018
FDP20180801 FDP20180801, trovy EX 5202/2013 71,87 S DPH ? 26. 3. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 16.5.2018
FDP20180973 FDP20180973, trovy EX 85/2010 103,44 S DPH ? 10. 4. 2018 JUDr. Radovan Ferenc - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Slovenská 13, Prešov 1 35512636 16.5.2018