Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20195352 FDP20195352 trovy EX 311/2009 49,31 S DPH ? 2. 8. 2019 Mgr. Ing. Oľga Hlucháňová - súdny exekútor Nám. A. Hlinku 25/30, Pov.Bystrica 35662905 16.9.2019
FDP20195385 FDP20195384 trovy EX 923/2010 48,89 S DPH ? 2. 8. 2019 JUDr. Dušan Cirbes - súdny exekútor Svätoplukova 425/36, Rimavská Sobota 1 30435382 16.9.2019
FDP20195526 FDP20195526, trovy EX 2855/2010 67,74 S DPH ? 7. 8. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 16.9.2019
FDP20194887 FDP20194887, trovy EX 822/2005 26,65 S DPH ? 12. 7. 2019 JUDr. Ing. Jozef Štorek - súdny exekútor Bezručova 16, Nové Zámky 31195555 16.9.2019
FDP20195463 FDP20195463 trovy Ex 2266/2011 49,91 S DPH ? 7. 8. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 16.9.2019
FDP20195312 FDP20195312, trovy EX 5487/2010 44,03 S DPH ? 31. 7. 2019 JUDr. Viera Kučerová - súdny exekútor nám. Sv. Martina 9, Holíč 37851390 16.9.2019
FDP20194893 FDP20194893, trovy EX 4530/2013 39,83 S DPH ? 12. 7. 2019 JUDr. Marián Janec - súdny exekútor Sad SNP 12, Žilina 17058899 16.9.2019
FDP20195464 FDP20195464 trovy Ex 2562/2014 44,51 S DPH ? 7. 8. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 16.9.2019
FDP20195021 FDP20195021, trovy EX 59/2007 29,94 S DPH ? 18. 7. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 16.9.2019
FDP20195180 FDP20195180, trovy EX 783/2009 49,64 S DPH ? 24. 7. 2019 JUDr. Mária Popiková - súdny exkútor Komenského 1917/73, Trebišov 31296131 16.9.2019
FDP20195008 FDP20195008, trovy EX 1897/2007 48,57 S DPH ? 18. 7. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 16.9.2019
FDP20194949 FDP20194949, trovy EX 5506/2009 39,83 S DPH ? 17. 7. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 16.9.2019
FDP20195119 FDP20195119, trovy EX 304/2005 113,14 S DPH ? 22. 7. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 16.9.2019
FDP20195546 FDP20195546, trovy EX 3311/2010 63,98 S DPH ? 7. 8. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 16.9.2019
FDP20195263 FDP20195263, trovy EX 66/1999 45,89 S DPH ? 29. 7. 2019 František Radzo - súdny exekútor Radlinského 1728/47, Dolný Kubín 36133019 16.9.2019
FDP20195779 FDP20195779, trovy EX 6693/2013 44,51 S DPH ? 21. 8. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 16.9.2019
FDP20195342 FDP20195342 trovy EX 4288/2016 41,69 S DPH ? 2. 8. 2019 JUDr. René Matuška - súdny exekútor Kalinčiakova 5, Prievidza 36122050 16.9.2019
FDP20195006 FDP20195006, trovy EX 2626/2009 41,33 S DPH ? 19. 7. 2019 JUDr. Peter Matejovie - súdny exekútor Moyzesova 15, Liptovský Mikuláš 37800001 16.9.2019
FDP20195375 FDP20195375,notárske poplatky 19,15 S DPH ? 2. 8. 2019 JUDr. Ružena Bayerová - notár Továrenská 8, Bratislava 31806074 16.9.2019
FDP20195429 FDP20195429 trovy EX 8434/2014 48,78 S DPH ? 2. 8. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 16.9.2019
FDP20195028 FDP20195028, trovy EX 5107/2006 52,44 S DPH ? 18. 7. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 16.9.2019
FDP20195350 FDP20195350 trovy EX 828/2010 66,85 S DPH ? 1. 8. 2019 JUDr. Pavol Malík - súdny exekútor 1.mája 22, Žilina 36137685 16.9.2019
FDP20194994 FDP20194994, trovy EX 1733/2010 68,35 S DPH ? 17. 7. 2019 Mgr. Eva Uhaľová - súdny exekútor Nám. SNP 6/11, Zvolen 42005361 16.9.2019
FDP20194918 FDP20194918, trovy EX 2612/2006 37,49 S DPH ? 12. 7. 2019 JUDr. Ing. Jozef Štorek - súdny exekútor Bezručova 16, Nové Zámky 31195555 16.9.2019
FDP20195424 FDP20195424 trovy EX 3968/2007 23,51 S DPH ? 2. 8. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 16.9.2019
FDP20195383 FDP20195383 trovy EX 2157/2014 49,44 S DPH ? 2. 8. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 16.9.2019
FDP20195120 FDP20195120, trovy EX 1039/2007 93,68 S DPH ? 22. 7. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 16.9.2019
FDP20195417 FDP20195417 trovy EX 4531/2007 31,32 S DPH ? 2. 8. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 16.9.2019
FDP20194976 FDP20194976, trovy EX 1007/2009 48,31 S DPH ? 17. 7. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 16.9.2019
FDP20195355 FDP20195355 trovy EX 856/2014 39,83 S DPH ? 1. 8. 2019 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Puškinova 16, Prešov 37881141 16.9.2019
FDP20195136 FDP20195136, trovy EX 1865/2013 72,19 S DPH ? 22. 7. 2019 Mgr. Slavomír Nosko - súdny exekútor Komenského 3, Banská Bystrica 42300932 16.9.2019
FDP20195791 FDP20195791, trovy EX 5285/2013 44,51 S DPH ? 21. 8. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 16.9.2019
FDP20195100 FDP20195100, trovy EX 1547/2009 45,63 S DPH ? 22. 7. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 16.9.2019
FDP20194839 FDP20194839, trovy EX 4250/2015 18,82 Bez DPH ? 11. 7. 2019 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 16.9.2019
FDP20195784 FDP20195784, trovy EX 9044/2013 29,45 S DPH ? 21. 8. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 16.9.2019
FDP20195148 FDP20195148, trovy EX 2899/2009 39,82 S DPH ? 22. 7. 2019 JUDr. Štefan Šviderský - súdny exekútor Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 16.9.2019
FDP20195221 FDP20195221, trovy EX 986/2009 39,83 S DPH ? 25. 7. 2019 JUDr. Jaroslav Kabáč - súdny exekútor Trojičné námestie 191, Tvrdošín 35659378 16.9.2019
FDP20195280 FDP20195280, trovy EX 3040/2013 39,83 S DPH ? 29. 7. 2019 JUDr. Marián Janec - súdny exekútor Sad SNP 12, Žilina 17058899 16.9.2019
FDP20195309 FDP20195309, trovy EX 5086/2013 49,79 S DPH ? 30. 7. 2019 Mgr. Jozef Deák - súdny exekútor Horná 23, Banská Bystrica 42196477 16.9.2019
FDP20195416 FDP20195416 trovy EX 656/2009 43,36 S DPH ? 2. 8. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 16.9.2019