Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20194276 FDP20194276, trovy EX 2514/2008 42,61 S DPH ? 13. 6. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 1.8.2019
FDP20194279 FDP20194279, trovy EX 8372/2007 38,45 S DPH ? 13. 6. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 1.8.2019
FDP20194436 FDP20194436, trovy EX 940/2007 27,26 S DPH ? 24. 6. 2019 JUDr. Marianna Vargová - súdny exekútor Hviezdoslavova 1234/4, Trebišov 35530791 1.8.2019
FDP20194762 FDP20194762, trovy EX 544/2001 10,90 S DPH ? 3. 7. 2019 Mgr. Marcela Zummerová - súdny exekútor Kpt. Nálepku 22, Michalovce 31274871 1.8.2019
FDR20190219 FDR20190219, služby 8 782,80 S DPH OBJ2019049 2. 7. 2019 Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C, Bratislava 35743468 1.8.2019
FDP20194510 FDP20194510, trovy EX 4927/2013 44,51 S DPH ? 22. 6. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 1.8.2019
FDP20194190 FDP20194190, trovy EX 585/2007 153,99 S DPH ? 12. 6. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 1.8.2019
FDP20194349 FDP20194349, trovy EX 676/2009 61,80 S DPH ? 17. 6. 2019 JUDr. Mária Popiková - súdny exkútor Komenského 1917/73, Trebišov 31296131 1.8.2019
FDP20194264 FDP20194264, trovy EX 4281/2008 39,83 S DPH ? 13. 6. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 1.8.2019
FDP20194307 FDP20194307, trovy EX 5807/2012 44,51 S DPH ? 17. 6. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 1.8.2019
FDP20194722 FDP20194722, trovy EX 1038/2010 59,48 S DPH ? 3. 7. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 1.8.2019
FDP20194486 FDP20194486, trovy EX 2244/2009 44,51 S DPH ? 22. 6. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 1.8.2019
FDP20194723 FDP20194723, trovy EX 413/2011 57,26 S DPH ? 3. 7. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 1.8.2019
FDP20194485 FDP20194485, trovy EX 3030/2009 42,95 S DPH ? 22. 6. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 1.8.2019
FDP20194563 FDP20194563, trovy EX 191/2013 39,83 S DPH ? 27. 6. 2019 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Puškinova 16, Prešov 37881141 1.8.2019
FDP20194271 FDP20194271, trovy EX 676/2008 66,29 S DPH ? 13. 6. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 1.8.2019
FDP20194315 FDP20194315, trovy EX 1473/2009 67,19 S DPH ? 17. 6. 2019 JUDr. Barbora Ághová - súdny exekútor Jaskový rad 79, Bratislava 42354781 1.8.2019
FDP20194197 FDP20194197, trovy EX 1917/2007 26,42 S DPH ? 12. 6. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 1.8.2019
FDP20194559 FDP20194559, trovy EX 1566/2009 49,49 S DPH ? 27. 6. 2019 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 1.8.2019
FDP20194332 FDP20194332, trovy EX 176/2009 132,19 S DPH ? 17. 6. 2019 JUDr. Barbora Ághová - súdny exekútor Jaskový rad 79, Bratislava 42354781 1.8.2019
FDP20194273 FDP20194273, trovy EX 4982/2007 22,92 S DPH ? 13. 6. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 1.8.2019
FDP20194317 FDP20194317, trovy EX 793/2014 39,83 S DPH ? 17. 6. 2019 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Puškinova 16, Prešov 37881141 1.8.2019
FDP20194550 FDP20194550, trovy EX 424/2009 50,17 S DPH ? 26. 6. 2019 František Radzo - súdny exekútor Radlinského 1728/47, Dolný Kubín 36133019 1.8.2019
FDP20194340 FDP20194340, trovy EX 1114/2008 39,83 S DPH ? 17. 6. 2019 JUDr. Peter Kuna - súdny exekútor Miletičova 20, Bratislava 42354811 1.8.2019
FDP20194194 FDP20194194, trovy EX 2240/2010 63,26 S DPH ? 12. 6. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 1.8.2019
IDP20190059 IDP59,SP,trovy EX 332/11 JUDr. ROSINA 41,38 Bez DPH ? 8. 7. 2019 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta č. 8 a 10 Bratislava 30807484 22.7.2019
FDP20193474 FDP20193474, trovy EX 750/2010 79,22 S DPH ? 17. 5. 2019 JUDr. Marián Jurina - súdny exekútor Š.Moyzesa 53, Lučenec 35980966 22.7.2019
FDP20193538 FDP20193538, trovy EX 1249/2015 39,83 S DPH ? 20. 5. 2019 Mgr. Klaudia Dzuriková - súdny exekútor Mlynská 3, Bánovce nad Bebravou 36128619 22.7.2019
IDP20190058 IDP58, SP, trovy EX 672/99 Mgr. SOMIK 39,83 Bez DPH ? 3. 7. 2019 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta č. 8 a 10 Bratislava 30807484 22.7.2019
FDP20193550 FDP20193550, trovy EX 2260/2013 67,54 S DPH ? 20. 5. 2019 JUDr. Zuzana Papcunová - súdny exekútor Hlavná 68, Košice 1 35551046 22.7.2019
FDP20193761 FDP20193761, trovy EX 512/2000 72,56 S DPH ? 27. 5. 2019 Mgr. Ing. Oľga Hlucháňová - súdny exekútor Nám. A. Hlinku 25/30, Pov.Bystrica 35662905 22.7.2019
FDP20193756 FDP20193756, trovy EX 2959/2011 45,23 S DPH ? 27. 5. 2019 JUDr. Pavol Malík - súdny exekútor 1.mája 22, Žilina 36137685 22.7.2019
FDP20193740 FDP20193740, trovy EX 760/2013 46,25 S DPH ? 27. 5. 2019 JUDr. Pavol Crkoň - súdny exekútor Jesenského 7371/2, Trenčín 11935391 22.7.2019
FDP20193843 FDP20193843, trovy EX 62/2014 65,69 S DPH ? 31. 5. 2019 JUDr. Michal Bulko - súdny exekútor Nám. sv. Egídia 95, Poprad 37790412 22.7.2019
FDP20193930 FDP20193930, trovy EX 9940/2013 42,95 S DPH ? 3. 6. 2019 JUDr. Marcel Kroupa - súdny exekútor Gegeľovská 662/2, Myjava 42026067 22.7.2019
FDP20193705 FDP20193705, trovy EX 1971/2007 138,12 S DPH ? 24. 5. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 22.7.2019
FDP20193834 FDP20193834, trovy EX 348/2006 102,91 S DPH ? 30. 5. 2019 JUDr. Štefan Varga - súdny exekútor Pribinova 1, Trebišov 35512822 22.7.2019
FDP20193573 FDP20193573, trovy EX 1558/2011 64,33 S DPH ? 18. 5. 2019 JUDr. Mária Popiková - súdny exkútor Komenského 1917/73, Trebišov 31296131 22.7.2019
FDP20193928 FDP20193928, trovy EX 10620/2013 49,07 S DPH ? 3. 6. 2019 JUDr. Marcel Kroupa - súdny exekútor Gegeľovská 662/2, Myjava 42026067 22.7.2019
FDP20193916 FDP20193916, trovy EX 29/2009 53,03 S DPH ? 3. 6. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 22.7.2019