Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20195155 FDP20195155, trovy EX 5696/2012 47,63 S DPH ? 20. 7. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 26.8.2019
FDP20194828 FDP20194828, trovy EX 1262/2017 56,79 S DPH ? 10. 7. 2019 JUDr. Špička Jaroslav - súdny exekútor Okulka 24/11, Vranov nad Topľou 42341795 26.8.2019
FDP20194945 FDP20194945, trovy EX 6529/2007 34,37 S DPH ? 16. 7. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 26.8.2019
FDP20194789 FDP20194789, trovy EX 1597/2009 103,10 S DPH ? 8. 7. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 26.8.2019
FDP20194357 FDP20194357, trovy EX 245/2013 52,09 Bez DPH ? 18. 6. 2019 Mgr. Slavomír Nosko - súdny exekútor Komenského 3, Banská Bystrica 42300932 26.8.2019
FDR20190256 FDR20190256 172,20 Bez DPH ? 5. 8. 2019 Pavol Schiffel Hollého 13, Bratislava 1 35001844 26.8.2019
FDR20190208 FDR20190208, odborné prehliadky/skúšky elektro 131248/19 226,20 Bez DPH OBJ2018094 19. 6. 2019 Štefan Krajčovič Zlaté Klasy, Rastice, Sídlisko 129/8, Zlaté Klasy 50349333 26.8.2019
FDR20190254 FDR20190254, vodné - stočné 545,71 S DPH ? 1. 8. 2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 35850370 26.8.2019
FDP20194663 FDP20194663, trovy EX 434/2010 88,07 S DPH ? 1. 7. 2019 JUDr. Zuzana Papcunová - súdny exekútor Hlavná 68, Košice 1 35551046 26.8.2019
FDP20194998 FDP20194998, trovy EX 2283/2010 70,62 S DPH ? 17. 7. 2019 JUDr. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 26.8.2019
FDP20194782 FDP20194782, trovy EX 4001/2011 56,03 S DPH ? 8. 7. 2019 JUDr. Michal Mazúr - súdny exekútor Štúrova 17, Košice 31308848 26.8.2019
FDP20195182 FDP20195182, trovy EX 886/2007 74,63 S DPH ? 24. 7. 2019 JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor Moyzesova 34, Košice 35513748 26.8.2019
FDP20194454 FDP20194454, trovy EX 253/2005 63,66 S DPH ? 24. 6. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 26.8.2019
FDP20194793 FDP20194793, trovy EX 3/2003 27,06 S DPH ? 8. 7. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 26.8.2019
FDP20194942 FDP20194942, trovy EX 3988/2010 39,83 S DPH ? 15. 7. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 26.8.2019
FDP20194654 FDP20194654, trovy EX 4154/2007 53,03 S DPH ? 1. 7. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 26.8.2019
FDP20194802 FDP20194802, trovy EX 710/2008 41,87 S DPH ? 6. 7. 2019 JUDr. Jozef Liščák - súdny exekútor ČSA 23, Banská Bystrica 42012040 26.8.2019
FDP20194935 FDP20194935, trovy EX 20824/2009 39,83 S DPH ? 15. 7. 2019 JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor Stráž 223, Zvolen 42009766 26.8.2019
FDR20190249 FDR20190249, NTB HP 598,08 S DPH OBJ2019062 25. 7. 2019 Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C, Bratislava 35743468 26.8.2019
FDP20194448 FDP20194448, trovy EX 2002/2006 37,49 S DPH ? 24. 6. 2019 JUDr. Ing. Jozef Štorek - súdny exekútor Bezručova 16, Nové Zámky 31195555 26.8.2019
FDP20194805 FDP20194805, trovy EX 708/2000 134,96 S DPH ? 8. 7. 2019 JUDr. Blanka Ružeková - súdny exekútor Fajnorova 1547/13, Senica 36091677 26.8.2019
FDP20194645 FDP20194645, trovy EX 8532/2007 48,43 S DPH ? 1. 7. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 26.8.2019
FDP20195117 FDP20195117, trovy EX 925/2010 33,19 Bez DPH ? 22. 7. 2019 JUDr. Michaela Zubaľ Burdová - súdny exekútor Štefánikova 18, Humenné 34818456 26.8.2019
FDR20190233 FDR20190233, služby 210,00 S DPH Z2019132 ? 9. 7. 2019 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 2 35697270 26.8.2019
FDP20194903 FDP20194903, trovy 401 EX 193/2019 60,00 Bez DPH ? 15. 7. 2019 Mgr. Mária Ághová - súdny exekútor Kalvínske námestie 2, Levice 37852213 26.8.2019
FDP20195060 FDP20195060, trovy EX 3847/2009 39,83 S DPH ? 18. 7. 2019 JUDr. Ivan Lutter - súdny exekútor Longobardská 1301/27, Bratislava 30799783 26.8.2019
FDP20195138 FDP20195138, trovy EX 1718/2017 45,41 S DPH ? 22. 7. 2019 JUDr. Martin Hucík - súdny exekútor Radlinského č. 1716, Dolný Kubín 41506839 26.8.2019
FDP20194813 FDP20194813, trovy EX 1510/2009 44,51 S DPH ? 6. 7. 2019 JUDr. Jozef Liščák - súdny exekútor ČSA 23, Banská Bystrica 42012040 26.8.2019
FDP20194897 FDP20194897, trovy EX 12817/2017 49,07 S DPH ? 15. 7. 2019 Mgr. Jozef Deák - súdny exekútor Horná 23, Banská Bystrica 42196477 26.8.2019
FDP20195061 FDP20195061, trovy EX 891/2011 98,87 S DPH ? 18. 7. 2019 Mgr. Marcela Zummerová - súdny exekútor Kpt. Nálepku 22, Michalovce 31274871 26.8.2019
FDP20194943 FDP20194943, trovy EX 4328/2009 248,67 S DPH ? 16. 7. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 26.8.2019
FDP20194652 FDP20194652, trovy EX 1799/2009 39,83 S DPH ? 1. 7. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 26.8.2019
FDP20195073 FDP20195073, trovy EX 2194/2010 45,00 S DPH ? 19. 7. 2019 JUDr. Martin Závodský - súdny exekútor Záhradnícka 39, Bratislava 2 43249981 26.8.2019
FDP20194872 FDP20194872, trovy EX 590/2001 61,56 S DPH ? 12. 7. 2019 Mgr. Ľuboš Sidorják - súdny exekútor Murgašová 3, Košice 31311580 26.8.2019
ID2019070015 SC 21.6.19 Mecková 22,33 Bez DPH ? 15. 7. 2019 Iveta Mecková Kalinovská 2 Košice 26.8.2019
FDP20194634 FDP20194634, trovy EX 656/2011 51,83 S DPH ? 1. 7. 2019 JUDr. Andrea Ondrejková - súdny exekútor Vrútocká 12, Bratislava 36068331 26.8.2019
ID2019080002 KS Ke 3K/127/02 1.8.foto 3,63 Bez DPH ? 5. 8. 2019 Iveta Mecková Kalinovská 2 Košice 26.8.2019
FDP20194678 FDP20194678, právna pomoc 57,03 Bez DPH ? 2. 7. 2019 Ministerstvo financií SR Štefanovičova 5 PO Box 82, Bratislava 1 00151742 26.8.2019
FDP20194638 FDP20194638, trovy EX 6352/2013 45,32 S DPH ? 1. 7. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 26.8.2019
IDP20190072 IDP72, OS KE-okolie 12Er/5306/14 5,00 Bez DPH ? 8. 8. 2019 Okresný súd Košice-okolie Štúrova 29 Košice 00165891 26.8.2019