Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20193364 FDP20193364, trovy EX 1699/2010 43,50 S DPH ? 15. 5. 2019 JUDr. Martin Závodský - súdny exekútor Záhradnícka 39, Bratislava 2 43249981 9.7.2019
ID2019060012 poštovné 0,95 Bez DPH ? 10. 6. 2019 Iveta Mecková Kalinovská 2 Košice 9.7.2019
FDP20194288 FDP20194288, trovy EX 1713/2009 67,33 S DPH ? 17. 6. 2019 JUDr. Michal Bulko - súdny exekútor Nám. sv. Egídia 95, Poprad 37790412 9.7.2019
FDP20193808 FDP20193808, trovy EX 782/2010 47,03 S DPH ? 29. 5. 2019 JUDr. Ivan Nestor - súdny exekútor Haburská 49/A, Bratislava 2 42133521 9.7.2019
ID2019060030 Ks KE 1K/337/94 foto 14.6.94 1,32 Bez DPH ? 18. 6. 2019 Iveta Mecková Kalinovská 2 Košice 9.7.2019
FDP20193220 FDP20193220, trovy EX 3629/2008 24,13 S DPH ? 13. 5. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 9.7.2019
FDP20193363 FDP20193363, trovy EX 564/2014 42,79 S DPH ? 15. 5. 2019 JUDr. Zuzana Papcunová - súdny exekútor Hlavná 68, Košice 1 35551046 9.7.2019
FDP20193317 FDP20193317, trovy EX 856/2017 45,89 S DPH ? 14. 5. 2019 JUDr. Jozef Kapronczai - súdny exekútor Švermova 273/21, Galanta 42133882 9.7.2019
FDP20194034 FDP20194034, trovy EX 3182/2011 40,99 S DPH ? 7. 6. 2019 JUDr. René Matuška - súdny exekútor Kalinčiakova 5, Prievidza 36122050 9.7.2019
FDP20193681 FDP20193681, trovy EX 917/2011 63,13 S DPH ? 23. 5. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 9.7.2019
FDP20193495 FDP20193495, trovy EX 4601/2008 46,49 S DPH ? 20. 5. 2019 JUDr. Ján Gasper - súdny exekútor K. Mikszatha 268, Rimavská Sobota 35678691 9.7.2019
FDP20194174 FDP20194174, trovy EX 1755/2010 65,28 S DPH ? 10. 6. 2019 JUDr. Jana Debnárová - súdny exekútor Terézie Vansovej 2, Lučenec 45029164 9.7.2019
FDR20190167 FDR20190167,sluzby 1 634,48 S DPH Z1800218 ? 23. 5. 2019 GRADIENT ECM s. r.o. Košická 59, Bratislava 2 31367232 9.7.2019
FDP20193116 FDP20193116, trovy EX 7303/07 49,40 S DPH ? 7. 5. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 9.7.2019
FDP20194135 FDP20194135, trovy EX 5577/2011 56,78 S DPH ? 10. 6. 2019 JUDr. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 9.7.2019
FDP20193828 FDP20193828, trovy EX 598/2011 76,21 S DPH ? 30. 5. 2019 JUDr. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 9.7.2019
FDP20193398 FDP20193398, trovy EX 3447/2012 44,51 S DPH ? 16. 5. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 9.7.2019
FDP20193924 FDP20193924, trovy EX 3392/2009 42,75 S DPH ? 3. 6. 2019 JUDr. Ing. Jozef Štorek - súdny exekútor Bezručova 16, Nové Zámky 31195555 9.7.2019
FDP20193228 FDP20193228, trovy EX 12212/2014 40,97 S DPH ? 13. 5. 2019 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 9.7.2019
FDP20193962 FDP20193962, trovy EX 1108/2011 39,83 S DPH ? 4. 6. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen , 37822314 9.7.2019
FDP20193765 FDP20193765, trovy EX 4582/2011 56,81 S DPH ? 27. 5. 2019 JUDr. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 9.7.2019
FDP20193174 FDP20193174, trovy EX 1833/2013 133,47 S DPH ? 10. 5. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 9.7.2019
FDP20193604 FDP20193604, trovy EX 1511/2009 48,44 S DPH ? 22. 5. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 9.7.2019
FDP20192993 FDP20192993, trovy EX 1743/2012 39,83 S DPH ? 2. 5. 2019 JUDr. Stanislav Laifer - súdny exekútor Prievozská 14/A, Bratislava 31782868 9.7.2019
FDP20194166 FDP20194166, trovy EX 2987/2013 46,07 S DPH ? 10. 6. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 9.7.2019
FDP20193659 FDP20193659, trovy EX 6576/2010 59,17 S DPH ? 23. 5. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 9.7.2019
FDP20193477 FDP20193477, trovy EX 7318/2010 39,83 S DPH ? 16. 5. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 9.7.2019
FDP20194065 FDP20194065, trovy EX 3007/2010 46,67 S DPH ? 7. 6. 2019 JUDr. Jozef Liščák - súdny exekútor ČSA 23, Banská Bystrica 42012040 9.7.2019
FDP20192928 FDP20192928, trovy EX 958/2005 48,49 S DPH ? 29. 4. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 9.7.2019
FDP20193658 FDP20193658, trovy EX 814/2010 55,07 S DPH ? 23. 5. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 9.7.2019
FDP20194159 FDP20194159, trovy EX 8221/2013 44,51 S DPH ? 10. 6. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 9.7.2019
FDP20194066 FDP20194066, trovy EX 2033/2008 66,50 S DPH ? 7. 6. 2019 JUDr. Juraj Koči - súdny exekútor Okružná 3, Michalovce 35538589 9.7.2019
FDP20193393 FDP20193393, trovy EX 1162/2012 43,67 S DPH ? 15. 5. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 9.7.2019
FDP20193835 FDP20193835, trovy EX 1241/2013 39,83 S DPH ? 30. 5. 2019 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Puškinova 16, Prešov 37881141 9.7.2019
FDP20193911 FDP20193911, trovy EX 4938/2006 35,85 S DPH ? 3. 6. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 9.7.2019
FDP20193957 FDP20193957, trovy EX 1307/2007 13,64 S DPH ? 4. 6. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen , 37822314 9.7.2019
FDP20193234 FDP20193234, trovy EX 11191/2014 40,67 S DPH ? 13. 5. 2019 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 9.7.2019
FDP20193768 FDP20193768,trovy EX 102/2013 41,39 S DPH ? 28. 5. 2019 JUDr. Július Rosina - súdny exekútor Stummerova 1553, Topoľčany 42051444 9.7.2019
FDP20193545 FDP20193545, trovy EX 71/2010 62,45 S DPH ? 20. 5. 2019 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 9.7.2019
FDP20193992 FDP20193992, trovy EX 2493/2013 46,43 S DPH ? 5. 6. 2019 JUDr. Mária Hlaváčová - súdna exekútorka Hlavné námestie 34, Kezmarok 35517743 9.7.2019