Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20172421 FDP20172421, trovy EX 1926/2005 46,94 S DPH ? 29. 12. 2017 JUDr. Anetta Demešová - súdny exekútor 1. mája 1053, Vráble 42208360 23.2.2018
FDR20180030 FDR20180030, servis sekcionálnych brán 301,20 Bez DPH Z2014035 ? 9. 1. 2018 ELBA, a.s. Československej armády 264/58, Kremnica 31615651 23.2.2018
FDP20180157 FDP20180157, trovy EX 3971/2011 89,56 S DPH ? 22. 1. 2018 JUDr. Michal Mazúr - súdny exekútor Štúrova 17, Košice 31308848 23.2.2018
FDP20180160 FDP20180160, trovy EX 4121/2011 57,00 S DPH ? 22. 1. 2018 JUDr. Michal Mazúr - súdny exekútor Štúrova 17, Košice 31308848 23.2.2018
FDP20180037 FDP20180037, trovy EX 320/2001 57,65 S DPH ? 8. 1. 2018 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 23.2.2018
FDP20180147 FDP20180147, trovy EX 3012/2001 163,22 S DPH ? 22. 1. 2018 JUDr. Peter Kohút - súdny exekútor Mičinská cesta 35, B.Bystrica 35657723 23.2.2018
FDP20180012 FDP20180012, trovy EX 6415/2013 36,49 S DPH ? 2. 1. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 23.2.2018
FDR20180052 FDR20180052, servis rastlín 127,40 S DPH Z1998001 ? 29. 1. 2018 Hydroflora, s.r.o. Ružová dolina 19, Bratislava 2 35772956 23.2.2018
FDR20180024 FDR20180024, vedenie zoznamu akcionárov 372,00 Bez DPH Z2008007 ? 8. 1. 2018 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Ul. 29.augusta 1/A, Bratislava 1 31338976 23.2.2018
FDR20180032 FDR20180032, konverzie OBJ2017088 53,82 Bez DPH OBJ2017088 11. 1. 2018 Libellus s.r.o. Dobšinského 16, Bratislava 1 35724196 23.2.2018
FDR20180023 FDR20180023, manipulácia s nákladom 261,12 Bez DPH OBJ2017097 8. 1. 2018 Študentský servis, s.r.o Jedlíkova 5, Košice 43899561 23.2.2018
FDP20180060 FDP20180060, trovy EX 18116/2012 39,83 S DPH ? 11. 1. 2018 JUDr. Boris Sobolovský - súdny exekútor Koceľova 15, Bratislava 30791383 23.2.2018
FDP20180086 FDP20180086, trovy EX 2977/2012 51,78 S DPH ? 12. 1. 2018 JUDr. Ivan Lutter - súdny exekútor Longobardská 1301/27, Bratislava 30799783 23.2.2018
FDP20180005 FDP20180005, trovy EX 5929/2007 29,45 S DPH ? 2. 1. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 23.2.2018
FDP20180010 FDP20180010, trovy EX 5548/2009 47,42 S DPH ? 2. 1. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 23.2.2018
FDP20180082 FDP20180082, trovy EX 1720/2013 43,19 S DPH ? 12. 1. 2018 JUDr. Mária Hlaváčová - súdna exekútorka Exekútorský úrad Kežmarok Hlavné námestie 34, Kezmarok 35517743 23.2.2018
FDP20172378 FDP20172378, trovy EX 265/2009 57,83 S DPH ? 22. 12. 2017 JUDr. Barbora Božíková Ághová - súdny exekútor Jaskový rad 79, Bratislava 42354781 23.2.2018
FDP20180119 FDP20180119, trovy EX 5706/2013 42,71 S DPH ? 16. 1. 2018 Mgr. Jozef Deák - súdny exekútor Horná 23, Banská Bystrica 42196477 23.2.2018
FDP20180111 FDP20180111, trovy EX 164/2006 33,47 S DPH ? 15. 1. 2018 JUDr. Richard Gibarti - súdny exekútor Konštantínova 6, Prešov 37938916 23.2.2018
FDP20180052 FDP20180052, trovy EX 253/2009 43,07 S DPH ? 9. 1. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 23.2.2018
FDR20170484 FDR20170484, stravné lístky 18 736,20 Bez DPH Z1600277 ? 22. 12. 2017 UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 23.2.2018
FDP20180050 FDP20180050, trovy EX 3203/2009 47,63 S DPH ? 9. 1. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 23.2.2018
FDP20180180 FDP20180180, trovy EX 1961/2012 44,51 S DPH ? 22. 1. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 23.2.2018
FDP20180183 FDP20180183, trovy EX 1896/2014 43,19 S DPH ? 22. 1. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 23.2.2018
FDP20180123 FDP20180123, trovy EX 5123/2008 69,96 S DPH ? 17. 1. 2018 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 23.2.2018
FDP20180045 FDP20180045, trovy EX 1162/2011 56,47 S DPH ? 9. 1. 2018 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 23.2.2018
FDR20180043 FDR20180043, kontrola EPS za 01/2018 138,00 S DPH Z20155796_Z ? 23. 1. 2018 DIAFAN, s.r.o. J. Matušku 2250/12, Topolľany 36548073 23.2.2018
FDP20180021 FDP20180021, trovy EX 3221/2014 42,33 S DPH ? 5. 1. 2018 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 23.2.2018
FDP20180075 FDP20180075, trovy EX 2598/2010 47,18 S DPH ? 12. 1. 2018 Mgr. Vladimír Cipár - súdny exekútor Vazovová 9, Bratislava 36060577 23.2.2018
FDP20180028 FDP20180028, trovy EX 138/2013 46,25 S DPH ? 5. 1. 2018 JUDr. Mária Hlaváčová - súdna exekútorka Exekútorský úrad Kežmarok Hlavné námestie 34, Kezmarok 35517743 23.2.2018
FDP20180071 FDP20180071, trovy EX 517/2013 46,85 S DPH ? 12. 1. 2018 JUDr. Mária Hlaváčová - súdna exekútorka Exekútorský úrad Kežmarok Hlavné námestie 34, Kezmarok 35517743 23.2.2018
FDP20180026 FDP20180026, trovy EX 1873/2008 34,77 S DPH ? 5. 1. 2018 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 23.2.2018
FDR20180047 FDR20180047, tlačiarne 11 976,00 S DPH Z201763407_Z ? 26. 1. 2018 RICOH Slovakia s.r.o. Koceľova 9, Bratislava 1 31331785 23.2.2018
FDP20180101 FDP20180101, trovy EX 1710/2007 49,50 S DPH ? 15. 1. 2018 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 23.2.2018
FDR20180051 FDR20180051, programátorské práce 23 592,00 S DPH Z2001001 ? 29. 1. 2018 EMEL BRATISLAVA, s.r.o. Švabinského 21, Bratislava 5 31390633 23.2.2018
FDP20180015 FDP20180015, trovy EX 131/2014 82,85 Bez DPH ? 3. 1. 2018 Mgr. Slavomír Nosko - súdny exekútor Komenského 3, Banská Bystrica 42300932 23.2.2018
FDP20180019 FDP20180019, trovy EX 2357/2009 49,49 S DPH ? 5. 1. 2018 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 23.2.2018
FDP20180094 FDP20180094, trovy EX 3054/2007 46,74 S DPH ? 15. 1. 2018 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 23.2.2018
FDP20180011 FDP20180011, trovy EX 1423/2011 49,31 S DPH ? 2. 1. 2018 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 23.2.2018
FDP20180083 FDP20180083, trovy EX 1451/2013 42,59 S DPH ? 12. 1. 2018 JUDr. Mária Hlaváčová - súdna exekútorka Exekútorský úrad Kežmarok Hlavné námestie 34, Kezmarok 35517743 23.2.2018