Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20194315 FDP20194315, trovy EX 1473/2009 67,19 S DPH ? 17. 6. 2019 JUDr. Barbora Ághová - súdny exekútor Jaskový rad 79, Bratislava 42354781 1.8.2019
FDP20194197 FDP20194197, trovy EX 1917/2007 26,42 S DPH ? 12. 6. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 1.8.2019
FDP20194559 FDP20194559, trovy EX 1566/2009 49,49 S DPH ? 27. 6. 2019 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 1.8.2019
FDP20194332 FDP20194332, trovy EX 176/2009 132,19 S DPH ? 17. 6. 2019 JUDr. Barbora Ághová - súdny exekútor Jaskový rad 79, Bratislava 42354781 1.8.2019
FDP20194273 FDP20194273, trovy EX 4982/2007 22,92 S DPH ? 13. 6. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 1.8.2019
FDP20194317 FDP20194317, trovy EX 793/2014 39,83 S DPH ? 17. 6. 2019 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Puškinova 16, Prešov 37881141 1.8.2019
FDP20194550 FDP20194550, trovy EX 424/2009 50,17 S DPH ? 26. 6. 2019 František Radzo - súdny exekútor Radlinského 1728/47, Dolný Kubín 36133019 1.8.2019
FDP20194340 FDP20194340, trovy EX 1114/2008 39,83 S DPH ? 17. 6. 2019 JUDr. Peter Kuna - súdny exekútor Miletičova 20, Bratislava 42354811 1.8.2019
FDP20194194 FDP20194194, trovy EX 2240/2010 63,26 S DPH ? 12. 6. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 1.8.2019
IDP20190059 IDP59,SP,trovy EX 332/11 JUDr. ROSINA 41,38 Bez DPH ? 8. 7. 2019 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta č. 8 a 10 Bratislava 30807484 22.7.2019
FDP20193474 FDP20193474, trovy EX 750/2010 79,22 S DPH ? 17. 5. 2019 JUDr. Marián Jurina - súdny exekútor Š.Moyzesa 53, Lučenec 35980966 22.7.2019
FDP20193538 FDP20193538, trovy EX 1249/2015 39,83 S DPH ? 20. 5. 2019 Mgr. Klaudia Dzuriková - súdny exekútor Mlynská 3, Bánovce nad Bebravou 36128619 22.7.2019
IDP20190058 IDP58, SP, trovy EX 672/99 Mgr. SOMIK 39,83 Bez DPH ? 3. 7. 2019 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta č. 8 a 10 Bratislava 30807484 22.7.2019
FDP20193550 FDP20193550, trovy EX 2260/2013 67,54 S DPH ? 20. 5. 2019 JUDr. Zuzana Papcunová - súdny exekútor Hlavná 68, Košice 1 35551046 22.7.2019
FDP20193761 FDP20193761, trovy EX 512/2000 72,56 S DPH ? 27. 5. 2019 Mgr. Ing. Oľga Hlucháňová - súdny exekútor Nám. A. Hlinku 25/30, Pov.Bystrica 35662905 22.7.2019
FDP20193756 FDP20193756, trovy EX 2959/2011 45,23 S DPH ? 27. 5. 2019 JUDr. Pavol Malík - súdny exekútor 1.mája 22, Žilina 36137685 22.7.2019
FDP20193740 FDP20193740, trovy EX 760/2013 46,25 S DPH ? 27. 5. 2019 JUDr. Pavol Crkoň - súdny exekútor Jesenského 7371/2, Trenčín 11935391 22.7.2019
FDP20193843 FDP20193843, trovy EX 62/2014 65,69 S DPH ? 31. 5. 2019 JUDr. Michal Bulko - súdny exekútor Nám. sv. Egídia 95, Poprad 37790412 22.7.2019
FDP20193930 FDP20193930, trovy EX 9940/2013 42,95 S DPH ? 3. 6. 2019 JUDr. Marcel Kroupa - súdny exekútor Gegeľovská 662/2, Myjava 42026067 22.7.2019
FDP20193705 FDP20193705, trovy EX 1971/2007 138,12 S DPH ? 24. 5. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 22.7.2019
FDP20193834 FDP20193834, trovy EX 348/2006 102,91 S DPH ? 30. 5. 2019 JUDr. Štefan Varga - súdny exekútor Pribinova 1, Trebišov 35512822 22.7.2019
FDP20193573 FDP20193573, trovy EX 1558/2011 64,33 S DPH ? 18. 5. 2019 JUDr. Mária Popiková - súdny exkútor Komenského 1917/73, Trebišov 31296131 22.7.2019
FDP20193928 FDP20193928, trovy EX 10620/2013 49,07 S DPH ? 3. 6. 2019 JUDr. Marcel Kroupa - súdny exekútor Gegeľovská 662/2, Myjava 42026067 22.7.2019
FDP20193916 FDP20193916, trovy EX 29/2009 53,03 S DPH ? 3. 6. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 22.7.2019
FDP20193753 FDP20193753, trovy EX 521/2008 58,93 S DPH ? 27. 5. 2019 JUDr. Pavol Malík - súdny exekútor 1.mája 22, Žilina 36137685 22.7.2019
FDP20193858 FDP20193858,trovy EX 5636/2011 96,08 S DPH ? 31. 5. 2019 Mgr. Vladimír Cipár - súdny exekútor Vazovová 9, Bratislava 36060577 22.7.2019
FDP20193598 FDP20193598, trovy EX 1418/2009 62,22 S DPH ? 22. 5. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 22.7.2019
FDP20193885 FDP20193885, trovy EX 217/2011 39,83 S DPH ? 3. 6. 2019 JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor Stráž 223, Zvolen 42009766 22.7.2019
FDP20193690 FDP20193690, trovy EX 539/2005 44,92 S DPH ? 24. 5. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 22.7.2019
FDP20193938 FDP20193938, trovy EX 1433/2013 46,07 S DPH ? 3. 6. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 22.7.2019
FDP20193653 FDP20193653, trovy EX 294/2009 49,49 S DPH ? 23. 5. 2019 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 22.7.2019
FDP20193652 FDP20193652, trovy EX 296/2009 51,71 S DPH ? 23. 5. 2019 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 22.7.2019
FDP20193982 FDP20193982, trovy EX 4258/2008 49,19 S DPH ? 5. 6. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 22.7.2019
FDP20193864 FDP20193864, trovy EX 89/2014 41,51 S DPH ? 31. 5. 2019 JUDr. Svätoslav Mruškovič - súdny exekútor Kúpeľná 6, Prešov 37787691 22.7.2019
FDP20193676 FDP20193676, trovy EX 2132/2009 51,71 S DPH ? 23. 5. 2019 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 22.7.2019
FDP20193988 FDP20193988, trovy EX 5239/2013 54,26 S DPH ? 5. 6. 2019 Mgr. Jozef Deák - súdny exekútor Horná 23, Banská Bystrica 42196477 22.7.2019
FDP20193882 FDP20193882, trovy EX 312/2010 58,30 S DPH ? 3. 6. 2019 JUDr. Ivan Varga - súdny exekútor Popradská 68, Košice 35520833 22.7.2019
FDP20193688 FDP20193688, trovy EX 845/2007 135,83 S DPH ? 24. 5. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 22.7.2019
FDP20193798 FDP20193798,trovy EX 304/2006 34,13 S DPH ? 29. 5. 2019 JUDr. Dušan Cirbes - súdny exekútor Svätoplukova 425/36, Rimavská Sobota 1 30435382 22.7.2019
FDP20193401 FDP20193401, trovy EX 3181/2013 39,83 S DPH ? 16. 5. 2019 JUDr. Marián Janec - súdny exekútor Sad SNP 12, Žilina 17058899 22.7.2019